Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3252609
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza9505
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze13260
Ikona - strzałka prawaInformacje3592
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.6098
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne69041
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny32046
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia215830
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy5
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne613812
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)174504
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)162423
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa zamówień publicznych11108
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań13893
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie297183
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru9232
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy45267
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji9829
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji - sprawozdawczość3086
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy13888
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy4160
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy4683
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe24794
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli14015
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury9615
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5851
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi7085
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra5801
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze5210
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing6792
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji5358
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna5141
Ikona - strzałka prawaCyberbezpieczeństwo967
Ikona - strzałka prawaMajątek481
Ikona - strzałka prawaZgromadzenia171
Ikona - strzałka prawaDostępność2489
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich60548
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego32666
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej19093
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska41002
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne8127
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie11103
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne42174
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące58489
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu116321
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące9213
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu39704
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego4
Ikona - strzałka prawaPliki APP1671
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy25598
Ikona - strzałka prawaRada Gminy22404
Ikona - strzałka prawaKomisje13885
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta4633
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy17568
Ikona - strzałka prawaSołtysi2672
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO14247
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania5930
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra4441
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20201412
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20192797
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20181754
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20211154
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2022429
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy127181
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201822123
Ikona - strzałka prawaRejestr Uchwał wraz z wykazem aktów prawa miejscowego (kadencja 2018 - 2023)3371
Ikona - strzałka prawaUchwały19758
Ikona - strzałka prawaUchwały 201818620
Ikona - strzałka prawaUchwały 201711633
Ikona - strzałka prawaUchwały 201611112
Ikona - strzałka prawaUchwały 20159994
Ikona - strzałka prawaUchwały 20146958
Ikona - strzałka prawaUchwały 20139454
Ikona - strzałka prawaUchwały 20128984
Ikona - strzałka prawaUchwały 20118312
Ikona - strzałka prawaUchwały 20108023
Ikona - strzałka prawaUchwały 20098394
Ikona - strzałka prawaUchwały 20089194
Ikona - strzałka prawaUchwały 20078820
Ikona - strzałka prawaUchwały 200614396
Ikona - strzałka prawaUchwały 20056020
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3524
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20065086
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20076237
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 200811142
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20096203
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201011916
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20119473
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201210407
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20139485
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20149503
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201512737
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20168222
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20179561
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201810110
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201913444
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20209172
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20216788
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20225511
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20234269
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 2024105
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty33288
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego3401
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy18980
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek22560
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji4338
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia4105
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne4661
Ikona - strzałka prawaKontakt4432
Ikona - strzałka prawaKierownictwo4293
Ikona - strzałka prawaStatut4085
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna4349
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw3710
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa3665
Ikona - strzałka prawaMajatek3688
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne4185
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR8057
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne15124
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe3175
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie zapewnienia dostępności1975
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.2474
Ikona - strzałka prawaDostępność1775
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna2669
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe10740
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda/Spisy5075
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20241960
Ikona - strzałka prawaWybory 20232061
Ikona - strzałka prawaReferendum Ogólnokrajowe 2023546
Ikona - strzałka prawaWybory ławników (kadencja 2024 -2027)903
Ikona - strzałka prawaWybory w latach 2014 - 2021672
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11479
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13535
Ikona - strzałka prawaArchiwum12814
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11056
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów11046
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11080

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 14:11:2, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)