Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3306000
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza9644
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze13445
Ikona - strzałka prawaInformacje3669
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.6377
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne69903
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny32338
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia218424
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy5
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne618794
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)175634
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)163211
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa zamówień publicznych11354
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań14198
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie301402
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru9341
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy46566
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji10081
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji - sprawozdawczość3272
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy14176
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy4374
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy4982
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe25213
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli14343
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury9788
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6121
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi7321
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra5941
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze5340
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing7048
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji5531
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna5351
Ikona - strzałka prawaCyberbezpieczeństwo1114
Ikona - strzałka prawaMajątek626
Ikona - strzałka prawaZgromadzenia293
Ikona - strzałka prawaDostępność2632
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich61182
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego33335
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej19489
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska41393
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne8244
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie11339
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne42777
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące59363
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu119082
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące9329
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu40499
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego4
Ikona - strzałka prawaPliki APP1989
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy25864
Ikona - strzałka prawaRada Gminy22690
Ikona - strzałka prawaKomisje13901
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta4841
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy17741
Ikona - strzałka prawaSołtysi2867
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO14700
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6303
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra4589
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20201479
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20192864
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20181815
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20211221
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2022506
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy129983
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201822404
Ikona - strzałka prawaRejestr Uchwał wraz z wykazem aktów prawa miejscowego (kadencja 2018 - 2023)5993
Ikona - strzałka prawaUchwały19758
Ikona - strzałka prawaUchwały 201819042
Ikona - strzałka prawaUchwały 201711815
Ikona - strzałka prawaUchwały 201611278
Ikona - strzałka prawaUchwały 201510122
Ikona - strzałka prawaUchwały 20147036
Ikona - strzałka prawaUchwały 20139520
Ikona - strzałka prawaUchwały 20129089
Ikona - strzałka prawaUchwały 20118378
Ikona - strzałka prawaUchwały 20108081
Ikona - strzałka prawaUchwały 20098453
Ikona - strzałka prawaUchwały 20089244
Ikona - strzałka prawaUchwały 20078886
Ikona - strzałka prawaUchwały 200614580
Ikona - strzałka prawaUchwały 20056071
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3524
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20065150
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20076310
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 200811329
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20096274
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201012102
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20119606
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201210558
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20139636
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20149640
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201512888
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20168400
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20179743
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201810307
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201913672
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20209389
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20217062
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20225779
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20234893
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 2024214
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty33420
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego3524
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy19167
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek22721
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji4391
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna2709
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe11184
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda/Spisy5229
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20247089
Ikona - strzałka prawaWybory 20232313
Ikona - strzałka prawaReferendum Ogólnokrajowe 2023681
Ikona - strzałka prawaWybory ławników (kadencja 2024 -2027)1108
Ikona - strzałka prawaWybory w latach 2014 - 2021923
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11594
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13649
Ikona - strzałka prawaArchiwum12936
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11306
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów11233
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11200

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-15 15:32:27, zmian dokonał(a): Anna Słoń

WCAG 2.0 (Level AA)