Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Ikona statystyk
Rejestr Instytucji Kultury


 

 

 

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest
Gmina Miedziana Góra

 

 


Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Miedziana Góra, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012r. poz. 189).

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

 

  • otwarty dostęp do rejestru;
  • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.


Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych  w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne   i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

2.Każdy ma prawo przeglądać w  godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

3.Organizator prowadzący  rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto  zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
4.Odpis przesyła się  wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy,   tel. 41 303 11 01

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Gabriel Pak (gabriel_pak)
Data wytworzenia:
2013-05-14
Data publikacji:
2013-05-14
Data ostatniej zmiany:
2024-05-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-22 14:42:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)