Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Udostępnianie informacji publicznej 2022 r.

Ikona statystyk
 

2022 rok

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

IGPOS

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Dotyczy sprawozdania o wodociągach i kanalizacji

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik (alicja)
Data wytworzenia:
2022-06-13
Data publikacji:
2022-06-13
Data ostatniej zmiany:
2022-06-13

Udostępnienie informacji publicznej 2021 rok

Ikona statystyk
 

2021 rok

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

IGPOS

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji sieci wodociągowej

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik (alicja)
Data wytworzenia:
2021-10-12
Data publikacji:
2021-10-12
Data ostatniej zmiany:
2022-06-13

Udostępnienie informacji publicznej 2020 rok

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2020-02-17
Data publikacji:
2020-02-17
Data ostatniej zmiany:
2021-03-17

Udostępnienie informacji publicznej 2019 rok

Ikona statystyk

2019 rok

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

IGPOS

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Dotyczące udzielenia informacji w sprawie działek ewidencyjnych znajdujących się w okolicach kopalni Laskowa na temat ochrony akustycznej

2.

Informacja dotycząca programu zapobiegania bezdomnych zwierząt.

3.

Dotyczące informacji związanych z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Miedziana Góra

4.

Dotyczące nakładów pieniężnych na nasadzenia kompensacyjne i ich utrzymanie

5.

Decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miedziana Góra

 

2019 rok

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

OSO

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Informacja o korzystaniu z podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych

2.

Informacja o świadczeniu usług Inspektora Ochrony Danych

3.

Informacja w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

4.

Informacja w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych oraz podpisu kwalifikowanego

5.

Raport o stanie gminy za rok 2018

6.

Inicjatywa – Zmieniamy Gminy na Lepsze – wszyscy dbajmy o oszczędności w wydawaniu naszych podatków

7.

Inicjatywa – skuteczna informatyzacja

8.

Działania instytucji publicznych na poziomie lokalnym

9.

Inicjatywa - dbajmy o koszty publiczne - taryfy telefoniczne

10.

Liczba osób zatrudnionych w placówce

11.

Edukacja z zakresu korzystania z urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne

 

2019 rok

Referat Promocji, Kultury, Oświaty i Środków Zewnętrznych

PKOSZ

1431

 (oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Wysokość dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych oraz liczba dzieci we wszystkich przedszkolach publiczny na terenie gminy w latach 2008-2017

2.

Wniosek dyrektorów szkół o udzielenia wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Rządowego „ Aktywna Tablica”

3.

Wniosek w sprawie nowych miejsc wychowania przedszkolnego utworzonych od września 2019 r.

 

2019 rok

Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej

FN

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Informacja dotycząca budżetu na 2019 r oraz Audytu wewnętrznego  

2.

Informacja dotycząca emisji obligacji

3.

Informacja dotycząca Audytu

4.

Informacja dotycząca VAT w inwestycjach wodno-kanalizacyjnych 

 

2019 rok

Samodzielne Stanowisko

Kultura i Promocja

KP

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat Młodzieżowej rady Gminy

 

2019 rok

Samodzielne Stanowisko

Ds. Oświaty

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Informacja dotycząca placówek oświatowych i liczby dzieci na terenie Gminy

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-06-25
Data publikacji:
2019-06-25
Data ostatniej zmiany:
2020-04-15

Udostępnienie informacji publicznej 2018 rok

Ikona statystyk

2018 rok

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

IGPOS

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem

2.

Informacja w sprawie oświetlenia ulicznego.

3.

Dotyczące udzielenia informacji w sprawie odpadów zawierających azbest.

4.

Dotyczące informacji publicznej w sprawie gospodarki odpadów komunalnych 

5.

Walka ze zjawiskiem smogu

6.

Informacja na temat usuwania azbestu

7.

Dotyczące Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Planu Gospodarki Opadami.

8.

Udostępnienie danych na temat odpadów i ścieków.

9.

Udostępnienie informacji na temat drzew i krzewów.

10.

Informacja o opiece nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy

11.

Informacja w sprawie umów na odławiania i schroniska dla bezdomnych zwierząt

12.

Informacja na temat opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej

13.

Dotyczące udzielenia informacji o zaproszeniu do składania ofert na usunięcie odpadów

14.

Informacja na temat dzierżawy działki

15.

Dotyczące udzielenia informacji na temat działki ewidencyjnej

16.

Informacja na temat zezwolenia na utrzymanie psów ras agresywnych w latach 2015-2018

 

2018 rok

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

OSO

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Dotycząca listy programów komputerowych i aplikacji jakie  posiada Gmina w swoich zasobach

2.

Dotycząca prowadzenia postępowania zgodnie z  art. 106a  k.p.a.

3.

Informacja w sprawie działalności urzędu ( inicjatywa lokalna, grupy społeczne, fundusz sołecki itd.)

4.

Informacja o zarobkach sekretarza gminy w 2015 r.

5.

Informacja dotycząca operatorów sieci komórkowych obsługujących Urząd

6.

Dotycząca informacji o pracownikach/urzędnikach nagrodzonych w 2017 r.

7.

Informacja o ilości zakupionych ryz papieru, tonerów i urządzeń drukujących, przeznaczonych środków oraz lista urządzeń

8.

Informacja z ostatnich 3 lat o przetargach na obsługę prawna jednostki 

9.

Informacja publiczna z dnia 16.10.2018 r.

10.

Informacja na temat posiadania systemu do obsługi zamówień publicznych droga elektroniczną

11.

Udostępnienie informacji o wprowadzeniu e-sesji

 

2018 rok

Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej

FN

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Wykazanie przetwarzania informacji publicznej

2.

Informacja dotycząca audytu wewnętrznego

3.

Informacja dotycząca sprawozdań za lata 2013-2017

4.

Informacja  dotycząca zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2017 wykazanych w Rb-z

5.

Informacja dotycząca zawartych umów o dworactwo podatkowe

6.

Informacja dotycząca umów zawartych o doradztwo podatkowe i  o VAT

7.

Ankieta na temat ubezpieczenia Gminy

 

2018 rok

Samodzielne stanowisko

Kultury i Promocji

KP

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Informacja w sprawie poniesionych wydatków w związku z 23. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dn. 11 stycznia 2015 r.

2.

Udzielenie informacji na temat „ Święta Pieroga”

3.

Wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej na temat działalności marketingowej i promocyjnej

 

2018 rok

Referat Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy

FSR

1431

 (oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla Gminy Miedziana Góra 

 

2018 rok

Samodzielne stanowisko

Oświaty

1431

 (oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Wykaz ilości klas oraz liczby uczniów z podziałem na poszczególne lata.

2.

Informacja dotycząca placówek oświatowych i liczby dzieci na terenie Gminy.

3.

Informacja w sprawie sprzętu elektronicznego do celów edukacji.

4.

Informacja dotycząca nowych miejsc dla opieki dla dzieci oraz nowych miejsc dla seniorów.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-06-19
Data publikacji:
2019-06-19
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19

Udostępnienie informacji publicznej 2017 rok

Ikona statystyk

2017 rok

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

OSO

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

2.

Dotyczące ilość wniosków o informację publiczną

3.

Informacja o ilości zakupionych ryz papieru, tonerów i urządzeń drukujących

4.

Wniosek w sprawie podania adresów e-mail jednostek organizacyjnych

5.

Wniosek dotyczący dofinansowania i wydatków na jednostki OSP

6.

Informacja dotycząca służbowych samochodów osobowych

7.

Dotyczące listy programów komputerowych i aplikacji jakie posiada Gmina w swoich zasobach

8.

Dotyczące ilości dokumentów związanych z Elektroniczną Skrzynką Podawczą Urzędu

 

2017 rok

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

IGPOS

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

W sprawie wyłapywania zwierząt i zapewnienie opieki w 2016r

2.

Na temat gospodarki odpadami niebezpiecznymi – azbest

3.

Informacja na temat przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

4.

Informacja na temat przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

5.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

6.

Inwentaryzacja  programu usuwania azbestu

7.

Informacja  na temat gospodarki wyrobami zawierających azbest

8.

Ilość wydanych decyzji podziałowych i adiacenckich w latach 2014-2017

9.

W sprawie udzielenia informacji publicznej o działaniach z zakresu gospodarski niskoemisyjnej oraz gospodarki odpadami

10.

Zezwolenie na regularny przewóz osób

11.

Informacja w sprawie nieruchomości położonych na działkach ewidencyjnych w miejscowości Kostomłoty Pierwsze

12.

Oferta cenowa na wykonanie oznakowania poziomego

13.

Wydzierżawienie pasa drogowego prywatnym podmiotom

14.

Działania z zakresu wymiany kotłów

15.

Informacja dotyczące poszczególnej ilości podziałów nieruchomości rolnych, leśnych oraz budowlanych ( zabudowanych bądź przeznaczonych pod zabudowę) w latach 2010, 2015, 2016.

 

2017 rok

Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej

FN

1431

(oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Zestawienie wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 r. i 2016 r. 

2.

Informacja na temat zawartych umów z doradcami podatkowymi

 

2017 rok

Samodzielne Stanowisko

Zarządzanie Kryzysowe

OZK

 

 (oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Informacja na temat wysyłania powiadomień SMS do mieszkańców

 

2017 rok

Referat Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy

FSR

1431

 (oznaczenie teczki)

Udostępnienie informacji publicznej  

(tytuł teczki wg wykazu akt)

1.

Dotyczące realizacji zadania w zakresie przedsięwzięcia na utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie Gminy.

2.

Informacja o dostawie komputerów, kserokopiarek i magnetofonu w ramach projektu (do)ROBOTY

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-06-19
Data publikacji:
2019-06-19
Data ostatniej zmiany:
2021-09-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-22 14:42:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)