Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3353195
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza10010
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze13845
Ikona - strzałka prawaInformacje3731
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.6671
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne70945
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny32736
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia220938
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy5
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne622980
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)176608
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)163872
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa zamówień publicznych11611
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań14482
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie305733
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru9481
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy47702
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji10432
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji - sprawozdawczość3674
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy14761
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy4905
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy5440
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe25747
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli14936
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury10044
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6432
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi7926
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra6537
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze5593
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing7480
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji5963
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna6036
Ikona - strzałka prawaCyberbezpieczeństwo1376
Ikona - strzałka prawaMajątek1097
Ikona - strzałka prawaZgromadzenia611
Ikona - strzałka prawaDostępność3049
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich62164
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego34238
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej19862
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska41906
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne8575
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie11687
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne43529
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące60126
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu121244
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące9463
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu41134
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego4
Ikona - strzałka prawaPliki APP2549
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy26549
Ikona - strzałka prawaRada Gminy23140
Ikona - strzałka prawaKomisje13919
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta5247
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy18099
Ikona - strzałka prawaSołtysi3164
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO15718
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6897
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra5145
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20201544
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20192941
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20181878
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20211305
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2022578
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy132285
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201823039
Ikona - strzałka prawaRejestr Uchwał wraz z wykazem aktów prawa miejscowego (kadencja 2018 - 2023)6568
Ikona - strzałka prawaUchwały19758
Ikona - strzałka prawaUchwały 201819382
Ikona - strzałka prawaUchwały 201711983
Ikona - strzałka prawaUchwały 201611438
Ikona - strzałka prawaUchwały 201510225
Ikona - strzałka prawaUchwały 20147117
Ikona - strzałka prawaUchwały 20139582
Ikona - strzałka prawaUchwały 20129188
Ikona - strzałka prawaUchwały 20118450
Ikona - strzałka prawaUchwały 20108145
Ikona - strzałka prawaUchwały 20098522
Ikona - strzałka prawaUchwały 20089304
Ikona - strzałka prawaUchwały 20078961
Ikona - strzałka prawaUchwały 200614733
Ikona - strzałka prawaUchwały 20056146
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3524
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20065214
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20076385
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 200811494
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20096345
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201012267
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20119733
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201210694
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20139786
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20149788
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201513014
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20168551
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20179900
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201810472
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201913880
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20209615
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20217278
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20225987
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20235434
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 2024503
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty33528
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego3955
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy19865
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek23390
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji4480
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna2750
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe12136
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda/Spisy5509
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 2024547
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 2024794
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20247879
Ikona - strzałka prawaWybory 20232891
Ikona - strzałka prawaReferendum Ogólnokrajowe 20231334
Ikona - strzałka prawaWybory ławników (kadencja 2024 -2027)1470
Ikona - strzałka prawaWybory w latach 2014 - 20211585
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12546
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14111
Ikona - strzałka prawaArchiwum13386
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11670
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów11645
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11719

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-22 14:42:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)