Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-10-17
Data publikacji:
2023-10-17
Data ostatniej zmiany:
2023-10-17

INFORMACJA

Ikona statystyk

Miedziana Góra, dnia 13.10.2023 r.

Wójt Gminy Miedziana Góra

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. rozpoczynają prace w lokalach wyborczych o następujących godzinach:

 

OKW Nr 1 – 5:30

OKW Nr 2 – 6:00

OKW Nr 3 – 5:45

OKW Nr 4 – 5:30

OKW Nr 5 – 6:00

OKW Nr 6 – 5:45

OKW Nr 7 – 5:45

OKW Nr 8 – 6:00

OKW Nr 9 – 6:00

 

Głosowanie odbywa się w godz. 7:00 – 21:00

 

 

                                                                      

Wójt Gminy

Damian Sławski

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-13
Data ostatniej zmiany:
2023-10-13

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 13 paździenika 2023 r. o unieważnieniu listy kandydatów na posłów Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-10-13
Data publikacji:
2023-10-13
Data ostatniej zmiany:
2023-10-13

BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI w dniu Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 15.10.2023r. ROZKŁADY JAZDY

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-05
Data ostatniej zmiany:
2023-10-05

Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Miedziana Góra wraz z pełnionymi funkcjami

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-09-28
Data publikacji:
2023-09-28
Data ostatniej zmiany:
2023-10-05

MATERIAŁY DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Ikona statystyk

Szkolenie obwodowych komiji wyborczych odbędzie się w dn. 10 października (wtorek) na sali konferencyjenej w Urzedzie Gminy Miedziana Góra:

OKW nr 1,2,3,4 o godz. 8:30

OKW nr 5,6,7,8,9 o godz. 10:00

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-09-27
Data publikacji:
2023-09-27
Data ostatniej zmiany:
2023-10-09

POSTANOWIENIE NR 84/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Ikona statystyk

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dn. 27 września 2023 r. (środa) w Remizie OSP w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza 10, 26-085 Miedziana Góra

OKW Nr: 1, 2,3,4, o godz. 15:15

OKW Nr: 5,6,7,8,9 o godz. 16:00

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-09-22
Data publikacji:
2023-09-22
Data ostatniej zmiany:
2023-09-22

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-15
Data ostatniej zmiany:
2023-09-15

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 13 września 2023 roku

Ikona statystyk

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Miedziana Góra podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-09-14
Data publikacji:
2023-09-14
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-01
Data ostatniej zmiany:
2023-09-04
Ikona statystyk

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-08-28
Data publikacji:
2023-08-30
Data ostatniej zmiany:
2023-08-30

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH z dnia 29 sierpnia 2023 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-08-30
Data ostatniej zmiany:
2023-08-30

Zmiana miejsca głosowania.

Ikona statystyk

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek - przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Termin: od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

Miejsce: urząd gminy, na obszarze którego czasowo przebywa wyborca.

 

WNIOSEK

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-08-30
Data publikacji:
2023-08-30
Data ostatniej zmiany:
2023-08-30

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Ikona statystyk

Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.

Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania -    w przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

Termin składania: od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

Miejsce: dowolnie wybrany urząd gminy

 

WNIOSEK


 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-08-30
Data publikacji:
2023-08-30
Data ostatniej zmiany:
2023-08-30

INFORMACJA

Ikona statystyk

 

  • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Termin składania: do dnia 6 października 2023 r.

Załączniki:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnitwa do glosowania.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

 

  • Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego (składane do Komisarza Wyborczego w Kielcach 1)

Termin składania: do dnia 2 października 2023 r. (wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warukach domowych do dnia 10 października 2023 r.)

Załącznik:

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-08-23
Data publikacji:
2023-08-30
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-22 14:42:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)