Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn. „(do) ROBOTY”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-02-07
Data ostatniej zmiany:
2024-02-07

Informacja pokontrolna z kontroli w trakcie realizacji projektu "Zakup sprzętu informatycznego dla placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2024-01-30
Data publikacji:
2024-01-30
Data ostatniej zmiany:
2024-01-30

Kontrola planowa dot. udzielenia licencji, zezwoleń w zakresie krajowego przewozu drogowego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-01-17
Data ostatniej zmiany:
2024-01-17

Kontrola dotyczy projektu zakup drzew i krzewów miododajnych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-01-17
Data ostatniej zmiany:
2024-01-17

Kontrola z projektu aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-01-17
Data ostatniej zmiany:
2024-01-17

Kontrola z budowy stacji wodociągowej oraz kanalizacji w miejscowości Porzecze, Kostomłoty Drugie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-01-17
Data ostatniej zmiany:
2024-01-17

Kontrola projektu nr POPC.01.01.00-26-0012/19 (publiczne punkty dostępu do internetu)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-11-14
Data publikacji:
2022-11-14
Data ostatniej zmiany:
2022-11-14

Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne

Ikona statystyk

Dotyczy kontroli prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowanych wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, wystawienie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-10-12
Data publikacji:
2022-10-12
Data ostatniej zmiany:
2023-05-17

Kontrola realizacji postanowień Umowy Dotacji (Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-08-31
Data ostatniej zmiany:
2022-08-31

Protokół z kontroli problemowej dot. odbioru nasadzeń zastępczych w związku z zezwoleniem na usunięcie drzew

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-07-19
Data publikacji:
2022-07-19
Data ostatniej zmiany:
2022-07-19

Wystąpienie pokontrolne - kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-28
Data ostatniej zmiany:
2022-03-28

Wystąpienie pokontrolne dot. Kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-01-21
Data publikacji:
2022-01-21
Data ostatniej zmiany:
2022-01-21

Informacja pokontrolna 15_N_IV_RPO_2021 dot. budowy systemu kanalizacji etap II, IV

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-01-21
Data publikacji:
2022-01-21
Data ostatniej zmiany:
2022-01-21

Protokół z kontroli dot. realizacji zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracji wodnych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-29
Data ostatniej zmiany:
2021-10-29

Protokół z kontroli dot. nasadzenia drzew i krzewów miododajnych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-29
Data ostatniej zmiany:
2021-10-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-22 14:42:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)