Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2024-05-22
Data publikacji:
2024-05-22
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22

Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza otwarty nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Rafał Zajęcki
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2024-05-16
Data publikacji:
2024-05-16
Data ostatniej zmiany:
2024-05-16

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącego zawiadomienia o przystąpieniu do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce (S7 Węzeł Kielce Zachód)”, na terenie gmin: Mniów, Miedziana Góra, Strawczyn w powiecie kieleckim.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2024-05-08
Data publikacji:
2024-05-08
Data ostatniej zmiany:
2024-05-08

Ogłoszenie o zamiarze ogłoszenia postępowania o udzielenie zmówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego rok 2026

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2024-04-29
Data publikacji:
2024-04-29
Data ostatniej zmiany:
2024-04-29

Ogłoszenie o zamiarze ogłoszenia postępowania o udzielenie zmówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-29
Data ostatniej zmiany:
2024-04-29

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedziana Góra w 2023 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-29
Data ostatniej zmiany:
2024-04-29

Gmina Miedziana Góra ogłasza I aktualizację podstawowej kwoty dotacji w 2024 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Gad
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2024-04-23
Data publikacji:
2024-04-29
Data ostatniej zmiany:
2024-04-29

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie podjęcia dokumentu: Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2030

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Mariola Jarubas
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2024-04-23
Data publikacji:
2024-04-23
Data ostatniej zmiany:
2024-04-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Gad
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2024-04-17
Data publikacji:
2024-04-17
Data ostatniej zmiany:
2024-04-17

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.04.2024r. Zn: IR.II.746.47.2023

Ikona statystyk
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.04.2024r. Zn: IR.II.746.47.2023,dot.zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w spr.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa,przebudowa,rozbudowa i budowa obiektu budowlanego
pn.: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadnia :LOT-A-2 Tumlin- Sitkówka-Nowiny (bez stacji) w ramach projektu inwestycyjnego
pn.:Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna-Kielce-kozłów ,etap III: Tumlin-Sitkówka-Nowiny,realizownego w ramach projektu
pn.: Opracowanie dokumentacji praojektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna-
Kielce-Kozłów- prace przygotowawcze "POiIŚ5.130."

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-17
Data ostatniej zmiany:
2024-04-17

Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach decyzji Zn:KR.ZUZ.1.4210.156.2023.JD ustalające kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-11
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2024 roku

Ikona statystyk

W dniu 12.03.2024 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań  publicznych w Gminie Miedziana Góra w roku 2024.

Powołana przez Wójta Gminy Komisja opiniowała 35 ofert złożonych przez 25 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Konkurs obejmował trzy obszary: profilaktykę, kulture i sport. Łącznie do organizacji dzialajacych na rzecz mieszkańców Gminy Miedziana Góra trafi w tym roku 355 tysięcy zł.

Jednocześnie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały wsparcie realizacji zadań do pilnego składania zaktualizowanych harmonogramów i kosztorysów, odpowiadających przyznanym kwotom oraz do umawiania się na podpisywanie umów.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pan Dominik Słoń tel., 41 306 77 26, e-mail: dominik.slon@miedziana-gora.pl.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2024-03-12
Data publikacji:
2024-03-12
Data ostatniej zmiany:
2024-03-12

Obwieszczenie Zn: KR.ZUZ.1.4210.156.2023.JD o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr.ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego (...)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2024-03-11
Data publikacji:
2024-03-11
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (...)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2024-03-07
Data publikacji:
2024-03-07
Data ostatniej zmiany:
2024-03-08

Obwieszczenie Zn:KR.ZUZ.1.4210.241.2022.MR inf. o podjęciu zawieszonego postępowania (...) w spr.pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-01
Data ostatniej zmiany:
2024-03-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-22 14:42:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)