Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Raport o stanie Gminy Miedziana Góra za 2022 rok.

Ikona statystyk

 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO

RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt obowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Miedziana Góra raport o stanie gminy, co roku do dnia 31 maja.

„Raport o stanie Gminy Miedziana Góra za 2022 rok” został przekazany Radzie Gminy Miedziana Góra w dniu 31 maja 2023 roku.

Mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Miedziana Góra za 2022 rok” na sesji, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 28aa. ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) – „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na temat Raportu winien zatem w terminie do dnia 28 czerwca 2023 r. w godzinach pracy urzędu złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Miedzianej Górze pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia w załączeniu).

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Rafał Micigolski

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-06-01
Data publikacji:
2023-06-01
Data ostatniej zmiany:
2023-06-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-22 14:42:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)