Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Raport o stanie gminy za 2021 rok

Ikona statystyk

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt obowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Miedziana Góra raport o stanie gminy, co roku do dnia 31 maja. „Raport o stanie Gminy Miedziana Góra za 2021 rok” został przekazany Radzie Gminy Miedziana Góra w dniu 31 maja 2022 roku. Mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Miedziana Góra za 2021 rok” na sesji, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022r. Zgodnie z art. 28aa. ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) – „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.” Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na temat Raportu winien zatem w terminie do dnia 27 czerwca 2022 r. w godzinach pracy urzędu złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Miedzianej Górze pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia w załączeniu).

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rafał Micigolski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2022-06-10
Data publikacji:
2022-06-10
Data ostatniej zmiany:
2022-06-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-22 14:42:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)