Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

2008-07-02

Zarządzenie nr 22/08 z dnia 22.05.2008 roku Wójta Gminy Miedziana Góra

w sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi p.n.:

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zespołu boisk sportowych wraz  z budynkiem zaplecza boisk w miejscowości Ćmińsk, poprzez adaptację typowego projektu budowlanego, w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012.

2008-07-02

Zarządzenie nr 27/08 z dnia 20.06.2008 roku Wójta Gminy Miedziana Góra

w sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie roboty budowlanej p.n.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedziana Góra . Etap III. Zad. 3”.

2008-08-19

Zarządzenie Wójta Gminy Miedziana Góra nr 34/08 z dnia 1.08.2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych p.n.:

Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy
Miedziana Góra  - zadanie 2

2008-08-19

Zarządzenie Wójta Gminy Miedziana Góra nr 33/08 z dnia 31.07.2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych p.n.:


Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku Urzędu Gminy w Miedzianej Górze na potrzeby osób niepełnosprawnych.

2008-10-17

Zarządzenie Wójta Gminy Miedziana Góra nr 42/08 z dnia 29.09.2008

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Miedzianej Górze


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:25:17, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)