Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze123835
Udostępnienie informacji publicznej18702
Zestawienie Obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze zmianami16563
Zagospodarowanie przestrzenne:12918
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy - pełny etat8352
Urząd Gminy w Miedzianej Górze8210
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - pełny etat8008
Wójt Gminy ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich - 1/4 etatu7764
Informacja o wynikach naboru na stanowisko - podinspektora ds. obsługi w Punkcie Obsługi Interesanta.7724
Informacje o Gminie7613
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. obsługi w Punkcie Obsługi Interesanta.7455
Uchwały dotyczące podatku na rok 20067424
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości7416
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich - 1/4 etatu7353
Wójt Gminy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze7331
Informacja7253
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze7150
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. planowania przestrzennego – pełny etat7136
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076998
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy pełny etat6546
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pełny etat6253
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat6252
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - pełny etat6246
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy - pełny etat6242
Unieważnienie naboru na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze6186
Wójt Gminy6150
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Gminy - pełny etat6140
Wójt Gminy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze6062
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wododciągowej"5924
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5914
Regulamin5761
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5747
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektora ds. planowania przestrzennego – pełny etat5688
Zmiana treści SIWZ 2 w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuju i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5668
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektora ds. ochrony środowiska5660
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej5596
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej.5444
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora/inspektora ds. dowodów osobistych - pełny etat5443
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - (w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat5286
Protokół z II przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż Gimbusa5165
Wyjaśnienie treści SIWZ - przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5153
Podatki - rok 20095133
Oświadczenia majątkowe Kierownika ZGK5115
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”5057
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat4951
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - (w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat4941
Analiza złożonych ofert: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4935
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - (w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika) inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat4928
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część miejscowości Tumlin Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)"4880

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-23 09:07:59, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)