Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Miedziana Góra.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-01-06
Data ostatniej zmiany:
2023-04-28

Zarądzenie Nr 111/2022 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na inwestycję pn.: Przebudowa placu zabaw przy ul. Urzędniczej w Miedzianej Górze.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-12-20
Data ostatniej zmiany:
2023-01-18

Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Miedziana Góra.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-12-15
Data ostatniej zmiany:
2023-01-18

Zarządzenie nr 105/22 Wójta Gminy Miedziana Góa z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu na 2023 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2022-11-21
Data publikacji:
2022-11-21
Data ostatniej zmiany:
2023-02-01

ZARZĄDZENIE NR 101/2022 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miedziana Góra”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-07
Data ostatniej zmiany:
2022-11-09

ZARZĄDZENIE NR 97/2022 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 12 października 2022 r. w sprawie refundacji części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Miedzianej Górze

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-10-12
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04

Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 23 września 2022 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-23
Data ostatniej zmiany:
2023-02-01

ZARZĄDZENIE NR 94/2022 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzianej Górze

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2022-09-22
Data publikacji:
2022-09-22
Data ostatniej zmiany:
2022-09-30

ZARZĄDZENIE NR 92/2022 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom OSP za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-22
Data ostatniej zmiany:
2022-09-30

ZARZĄDZENIE NR 91/2022 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powołania nieetatowego PK HNS w gminie Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-20
Data ostatniej zmiany:
2022-10-07

ZARZĄDZENIE NR 90/2022 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystki i Rekreacji Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-19
Data ostatniej zmiany:
2022-09-30

ZARZĄDZENIE NR 89/2022 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-12
Data ostatniej zmiany:
2022-09-30

ZARZĄDZENIE NR 88/2022 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 5 września 2022 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej inwestycji pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zad. 3 ”, Budowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Miedziana Góra zad3. – sieć kanalizacyjna i wodociągowa msc. Przyjmo,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-05
Data ostatniej zmiany:
2023-02-01

ZARZĄDZENIE NR 87/2022 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 2 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-02
Data ostatniej zmiany:
2022-09-06

ZARZĄDZENIE NR 86/2022 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 2 września 2022 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-02
Data ostatniej zmiany:
2022-09-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-13 10:12:17, zmian dokonał(a): Klaudia Misiewicz

WCAG 2.0 (Level AA)