Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA

Ikona statystyk

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt obowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Miedziana Góra raport o stanie gminy, co roku do dnia 31 maja.

„Raport o stanie Gminy Miedziana Góra za 2018 rok” – został przedstawiony na sesji Rady Gminy Miedziana Góra w dniu 31 maja 2019r. /piątek/.
Mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Miedziana Góra za 2018 rok” na sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku.    

Zgodnie z art. 28aa. ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) – „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu  według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać  w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na temat Raportu winien w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. w godzinach pracy urzędu złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Miedzianej Górze pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia w załączeniu).

Debata będzie miała miejsce podczas sesji Rady Gminy Miedziana Góra, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/  Rafał Micigolski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-06-05
Data publikacji:
2019-06-05
Data ostatniej zmiany:
2020-06-04

Raport o stanie Gminy Miedziana Góra za 2018 rok.

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-05-28
Data publikacji:
2019-05-28
Data ostatniej zmiany:
2020-06-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-22 14:42:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)