Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Zestawienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Bazak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-25
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25

Uchwała RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Bazak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-22
Data ostatniej zmiany:
2020-06-22

Zawiadomienie o przesunięciu terminu na składanie ofert w sprawie emisji obligacji

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Bazak (justyna_bazak)
Data wytworzenia:
2020-06-19
Data publikacji:
2020-06-19
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI GMINY MIEDZIANA GÓRA

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2020-06-04
Data publikacji:
2020-06-04
Data ostatniej zmiany:
2020-06-09
Ikona statystyk

Uchwała  w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

http://miedzianagora.esesja.pl/zalaczniki/86971/uchwala-nr-xix-145-20_808780.pdf

Uchwała  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

http://miedzianagora.esesja.pl/zalaczniki/86971/uchwala-nr-xix-143-20_808781.pdf

uchwała pierwotna dot. budżetu na 2020:

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2020/430/akt.pdf

uchwała pierwotna dot. WPF na 2020

http://miedzianagora.esesja.pl/zalaczniki/73134/uchwala-xv_116_20_694991.pdf

 


sprawozdanie za przedostatni rok (2018):

http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/15/50/15508/sprawozdania_finansowe_Gminy_Miedziana_Gora_za_2018_rok.pdf

 

sprawozdanie za ostatni rok (2019):

http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/37/17376/B-Skon._za_2019_rok.pdf

 


sprawozdania budżetowe Rb-NDS za lata 2017-2020:

I kwartał 2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/11/92/11924/Rb-NDS_za_I_kwartal_2017_r.pdf

II kwartał 2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/12/45/12459/Rb_-NDS_za_II_kwartal_2017.pdf

III kwartał 2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/13/54/13541/Rb-NDS_za_III_kwartal_2017_roku.pdf

IV kwartał 2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/13/55/13553/Rb-NDS_za_IV_kwartal_2017_roku.pdf

I kwartał 2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/13/80/13807/Rb-NDS_za_I_kartal_2018_r..pdf

II kwartał 2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/bip_miedzianagora/redir.jsp?place=galleryStats&id=14087

III kwartał 2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/14/53/14539/Rb-NDS_za_III_kwartal_2018.pdf

IV kwartał 2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/15/24/15243/RB_NDS.pdf

I kwartał 2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/15/48/15481/Sprawozdanie_Nd-S_za_I_kw._2019.pdf

II kwartał 2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/16/18/16180/Rb-NDS_za_II_kwartal_2019_roku.pdf

III kwartał 2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/16/39/16392/Sprawozdania_za_III_kwartal_2019_roku_-_Rb-NDS.pdf

IV kwartał 2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/16/87/16877/Rb_NDS_za_IV_kwartal_2019_r..pdf

I kwartał 2020: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/24/17246/Rb-NDS_za_I_kwartal_2020.pdf

 

sprawozdania budżetowe Rb-N za lata 2017-2020:

I kwartał 2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/36/17360/Rb-N_za_I_kwartal_2017.pdf

II kwartał 2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/12/46/12460/Rb-N_za__II_kwartal_2017_roku.pdf

III kwartał 2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/36/17365/Rb-N_za_III_kwartal_2017.pdf

IV kwartał 2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/13/55/13550/Rb-N_za_IV_kwartal_2017_roku.pdf

I kwartał 2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/13/80/13809/Rb-N_za_I_kwartal_2018_r..pdf

II kwartał 2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/bip_miedzianagora/redir.jsp?place=galleryStats&id=14087

III kwartał 2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/14/53/14538/Rb-N_za_III_kwartal_2018.pdf

IV kwartał 2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/15/29/15297/RB_N.pdf

I kwartał 2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/15/47/15479/Sprawozdanie_Rb-N_za_I_kw._2019.pdf

II kwartał 2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/35/17355/Rb-N_za_II_kwartal_2019.pdf

III kwartał 2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/16/38/16388/Sprawozdania_za_III_kwartal_2019_roku_-_Rb-N.pdf

IV kwartał 2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/16/87/16876/RB-N_i_RB-Z_za_IV_kwartal_2019_r..pdf

I kwartał 2020: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/24/17244/RB-N_za_I_kwartal_2020.pdf

 

sprawozdania budżetowe Rb-Z za lata 2017-2020:

I kwartał 2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/11/92/11923/Rb-Z_za_I_kwartal_2017_roku.pdf

II kwartał 2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/12/46/12461/Rb-Z_za_II_kwartal_2017_roku.pdf

III kwartał 2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/13/54/13547/Rb-Z_za_III_kwartal_2017_roku.pdf

IV kwartał 2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/13/55/13557/Rb-Z_na_koniec_IV_kwartalu_2017_roku.pdf

I kwartał 2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/13/80/13808/Rb-Z_za_I_kwartal_2018_r..pdf

II kwartał 2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/14/17/14177/Rb-Z_Kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_zobowiazan_wg_tytulow_dluznych_oraz_poreczen_i_gwarancji.pdf

III kwartał 2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/14/54/14540/Rb-Z_za_III_kwartal_2018.pdf

IV kwartał 2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/15/24/15249/RB_Z.pdf

I kwartał 2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/15/48/15480/Sprawozdanie_Rb-Z_za_I_kw._2019.pdf

II kwartał 2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/16/18/16188/Rb-Z_za_II_kwartal_2019.pdf

III kwartał 2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/16/38/16389/Sprawozdania_za_III_kwartal_2019_roku_-_Rb-Z.pdf

IV kwartał 2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/16/87/16876/RB-N_i_RB-Z_za_IV_kwartal_2019_r..pdf

I kwartał 2020: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/24/17245/Rn-Z_za_I_kwartal_2020.pdf

 

sprawozdania budżetowe Rb-27s za lata 2017-2020:

2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/13/54/13548/Rb-_27S_za_IV_kwartal_2017_roku.pdf

2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/16/64/16646/Rb-27s.pdf

2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/16/87/16874/RB-27S_za_IV_kwartal_2019.pdf

I kwartał 2020: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/27/17278/Rb-27S_za_I_kwartal_2020.pdf

 

sprawozdania budżetowe Rb-28s za lata 2017-2020:

2017: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/13/54/13549/Rb-28S_za_IV_kwartal_2017.pdf

2018: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/15/24/15247/Rb_28-S.pdf

2019: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/16/87/16875/RB-28s_za_IV_kwartal_2019_r..pdf

I kwartał 2020: http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/27/17277/Rb-28Sza_I_kwartal_2020.pdf

 


OPINIE RIO:

 

ROK 2018

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za rok 2018

 http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/16/6/1661Opinia_RIO_Kielce_z_wykonania_budzetu_za_2018_rok.pdf

ROK 2019

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za rok 2019

http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/32/17324/Opina_RIO_z_wykonania_budzetu_gminy_za_2019_rok.pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok

http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/32/17323/Informacja_opisowa_z_wykonania_budzetu_za_2019_rok.pdf

Opinia RIO w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (o możliwości sfinansowania deficytu)

http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/15/27/15279/Opinia_RIO.pdf

Rok 2020

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/42/17425/opinia__RIO_o_projekcie_uchwaly_budzetowej_na_2020_rok.pdf

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/46/17461/Opinia_RIO_w_sprawie_mozliwosci_sfinansowania_deficytu_do_projektu_uchwaly_na_2020_rok.pdf

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu do uchwały budżetowej na 2020 rok

http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/46/17460/Opinia_RIO_w_sprawie_mozliwosci_sfinansowania_deficytu_do_uchwaly_budzetowej_na_2020_rok.pdf

Opinia RIO w sprawie planowanej kwoty długu do uchwały budżetowej na 2020 rok

http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/42/17424/opinia_RIO_o_prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugu_na_2020_rok.pdf

Opinia RIO do projektu uchwały WPF na 2020 rok

http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/46/17462/Opinia_RIO_o_projekcie_uchwaly_WPF_na_2020_rok.pdf

Informacja  o kredytach i pożyczkach jakie gmina posiada wg stanu na 31 marzec 2020

http://www.miedzianagora.eobip.pl/_gAllery/17/37/17375/Image020620113916.pdf

 


 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Bazak (justyna_bazak)
Data wytworzenia:
2020-06-02
Data publikacji:
2020-06-02
Data ostatniej zmiany:
2020-06-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-22 14:42:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)