Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Wyniki głosowania

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2020-07-14
Data publikacji:
2020-07-14
Data ostatniej zmiany:
2020-07-14

INFORMACJA

Ikona statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku  w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020 r. rozpoczynają prace w lokalach wyborczych o następujących godzinach:

 

OKW Nr 1 – 6:00

OKW Nr 2 – 6:00

OKW Nr 3 – 6:00

OKW Nr 4 – 5:30

OKW Nr 5 – 5:30

OKW Nr 6 – 6:00

OKW Nr 7 – 6:00

 

Głosowanie odbywa się w godz. 7:00 – 21:00

 

 

                                                                    /-/ Zastępca Wójta Gminy

                                                                         Piotr Buras

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2020-07-10
Data publikacji:
2020-07-10
Data ostatniej zmiany:
2020-07-10

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

Ikona statystyk

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2020-07-09
Data publikacji:
2020-07-09
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09

INFORMACJA SPIS WYBORCÓW

Ikona statystyk

UWAGA!

Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2020-07-08
Data publikacji:
2020-07-08
Data ostatniej zmiany:
2020-07-08

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

Ikona statystyk

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu
w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:
1. DUDA Andrzej Sebastian
2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-01
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

WYNIKI I TURA GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA

Ikona statystyk

Frekwencja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w powiecie kieleckim

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/1/Koniec/pow/260400

 

Wyniki pierwszego głosowania w kraju

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/pl

 

Wyniki pierwszego głosowania w Gminie Miedziana Góra

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/260410

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2020-06-30
Data publikacji:
2020-06-30
Data ostatniej zmiany:
2020-06-30

wnioski II tura głosowania

Ikona statystyk

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać do dnia 7 lipca 2020 r.

Wnioski złozone na I ture głosowania zachowują ważność w II turze głosowania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca można składać do 10 lipca 2020 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2020-06-29
Data publikacji:
2020-06-29
Data ostatniej zmiany:
2020-06-29

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac OKW

Ikona statystyk

INFORMACJA

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku rozpoczynają prace w lokalach wyborczych o następujących godzinach:

 

OKW Nr 1 – 6:00

OKW Nr 2 – 6:00

OKW Nr 3 – 6:00

OKW Nr 4 – 5:30

OKW Nr 5 – 5:30

OKW Nr 6 – 6:00

OKW Nr 7 – 6:00

 

Głosowanie odbywa się w godz. 7:00 – 21:00

 

/-/Zastępca Wójta Gminy

 Piotr Buras

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2020-06-27
Data publikacji:
2020-06-27
Data ostatniej zmiany:
2020-06-27

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-26
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej

Ikona statystyk

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2020-06-26
Data publikacji:
2020-06-26
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26
Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2020-06-26
Data publikacji:
2020-06-26
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26

Posiedzenie obwodowych Komisji Wyborczych

Ikona statystyk

Posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczczych

26.06.2020 r. (piątek) o godzinie:

Komisja Nr 3, Nr 4, Nr 5, nr 7 

16:00 szkolenie

17:00 spotkanie organizacyjne (obecność obowiązkowa)

 

Komisja Nr 1, Nr 2, Nr 6

18:00 szkolenie

19:00 spotkanie organizacyjne (obecność obowiązkowa)

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2020-06-22
Data publikacji:
2020-06-22
Data ostatniej zmiany:
2020-06-22

Dokumenty szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych

Ikona statystyk

Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych

Uwaga jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są  wytyczne Państwowej Komisji Wyborcze

Pliki do pobrania:

 

Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

 

Uchwała nr 182/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

 

Wszystkie uchwały PKW

 

Kodeks wyborczy - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2020-06-18
Data publikacji:
2020-06-18
Data ostatniej zmiany:
2020-06-18

POSTANOWIENIE NR 49/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-18
Data ostatniej zmiany:
2020-06-18

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 40 W KIELCACH z dnia 15 czerwca 2020 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-17
Data ostatniej zmiany:
2020-06-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-15 15:32:27, zmian dokonał(a): Anna Słoń

WCAG 2.0 (Level AA)