Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Rejestr zarządzeń Dyrektora CSTiR
 • Spis inwentaryzacyjny
 • Rejestr sprawozdań
 • Rejestr planów finansowych
 • Rejestr umów cywilno-prawnych
 • Rejestr umów i porozumień z kontrahentami
 • Książka obiektu budowlanego
 • Dziennik korespondencji
 • Rejestr faktur i rachunków
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr akt osobowych
 • Rejestr dokumentacji kadrowej
 • Ewidencja osób korzystających z obiektu CSTiR

Rejestr zbiorów danych osobowych Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra prowadzony jest w formie papierowej i przechowywany jest w siedzibie CSTSiR w pomieszczeniu: biuro.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra osobom upoważnionym na ich wniosek.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Data ostatniej zmiany:
2017-09-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:25:17, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)