Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-26
Data ostatniej zmiany:
2021-05-26

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA Z DNIA 14.05.2021 r. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE oraz przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedziana Góra projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-18
Data ostatniej zmiany:
2021-05-18

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miedziana Góra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-18
Data ostatniej zmiany:
2021-05-18

Obwieszczenie Wójta z dn. 29.11.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zm. nr 16 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Damian Maleszak
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-11-29
Data publikacji:
2016-11-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-08

Informacja Wójta z dn. 29.11.2016 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu zm. nr 16 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Damian Maleszak
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-11-29
Data publikacji:
2016-11-30
Data ostatniej zmiany:
2016-11-30

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowiska do Studium

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-09-21
Data publikacji:
2016-09-29
Data ostatniej zmiany:
2016-12-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o przystąpieniu do sporządzenia Studium

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Damian Maleszak
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-09-21
Data publikacji:
2016-09-29
Data ostatniej zmiany:
2016-09-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 7 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-16
Data ostatniej zmiany:
2016-06-16

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 7 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-16
Data ostatniej zmiany:
2016-06-16

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miedziana Góra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 16 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2015-01-02
Data publikacji:
2015-01-02
Data ostatniej zmiany:
2016-04-06

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 16 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2015-01-02
Data publikacji:
2015-01-02
Data ostatniej zmiany:
2016-04-06

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Miedzianej Górze Uchwały Nr XXXII/268/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra.

 

Przedmiotem zmiany nr 8 Studium będzie przekształcenie wskazanych w uchwale działek na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

 

 

Zainteresowani  mogą   składać   wnioski  do  wyżej  wymienionej zmiany  Studium  uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra.

 

Wnioski   należy  składać  na  piśmie  w  Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze, 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18 w terminie do 20.10.2011 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnioski oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2011-09-09
Data publikacji:
2011-09-09
Data ostatniej zmiany:
2016-04-06

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra.

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

 o przystąpieniu do opracowania prognozy

oddziaływania na środowisko do zmiany

nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Zawiadamiam

 

O przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 8  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra, do której sporządzenia Rada Gminy w Miedzianej Górze przystąpiła uchwałą Nr XXXII/268/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra.

 

Przedmiotem zmiany nr 8 Studium będzie przekształcenie wskazanych w uchwale działek na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

 

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko:

1.      w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18,

2.      ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18,

3.      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@miedziana-góra.pl

 

w terminie do dnia 20 października 2011 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.

 

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Miedziana Góra.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2011-09-09
Data publikacji:
2011-09-09
Data ostatniej zmiany:
2016-04-06

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 8 kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy M.Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2010-12-13
Data publikacji:
2010-12-13
Data ostatniej zmiany:
2016-04-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-13 10:12:17, zmian dokonał(a): Klaudia Misiewicz

WCAG 2.0 (Level AA)