Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Ruszają konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2024

Ikona statystyk

 

Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.

 

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Miedziana Góra. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Konsultacje przeprowadza pan Dominik Słoń – główny specjalista ds. kultury, promocji i współpracy z NGO, tel. 413067726 w terminie od 10 do 17 października br.

 

Zapraszamy również stowarzyszenia i organizacje pozarządowe na spotkanie, które odbędzie się  w dniu 12 października 2023 r.  o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Podczas spotkania omówione zostaną sprawy związane konsultowaniem Programu Współpracy na rok 2024, zagadnienia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań Gminy przez organizacje pozarządowe oraz wzajemnej, szeroko rozumianej współpracy miedzy samorządem, a NGO.

 

Uwagi (zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/322/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego) można kierować na dostępnym na stronie www.miedziana-gora.pl formularzu pocztą elektroniczną na adres: dominik.slon@miedziana-gora.pl, ustnie lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje-Program Współpracy 2024”).

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2023-10-05
Data publikacji:
2023-10-05
Data ostatniej zmiany:
2023-10-05

UCHWAŁA NR LIV/360/22 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2022-12-29
Data publikacji:
2023-04-27
Data ostatniej zmiany:
2023-04-27

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEDZIANA GÓRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2023-02-20
Data publikacji:
2023-02-20
Data ostatniej zmiany:
2023-02-28

Zapraszamy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miedziana Góra do konsultowania Rocznego Programu Współpracy na rok 2023

Ikona statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

 

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Miedziana Góra. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

 

Konsultacje przeprowadza pan Dominik Słoń –główny specjalista ds. kultury, promocji i współpracy z NGO, tel. 41 303 11 01, 41 303 16 26 w.26     w terminie od 13 do 20 października br.

 

Zapraszamy również stowarzyszenia i organizacje pozarządowe na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 października 2022 r.   o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Podczas spotkania omówione zostaną sprawy związane konsultowaniem Programu Współpracy na rok 2023, zagadnienia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań Gminy przez organizacje pozarządowe oraz wzajemnej, szeroko rozumianej współpracy miedzy samorządem, a NGO.

 

Uwagi (zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/322/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego) można kierować na dostępnym na stronie WWW.miedziana-gora.pl formularzu pocztą elektroniczną na adres: dominik.slon@miedziana-gora.pl, ustnie lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje-Program Współpracy 2023”).

 

Do pobrania projekt uchwały Rady Gminy w Miedzianej Górze w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, załącznik do uchwały oraz formularz uwag do projektu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Diminik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2022-10-06
Data publikacji:
2022-10-06
Data ostatniej zmiany:
2022-10-10

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEDZIANA GÓRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2021

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2022-02-16
Data publikacji:
2022-02-16
Data ostatniej zmiany:
2022-02-16

UCHWAŁA Nr XXXVIII/267/21 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2021-11-25
Data publikacji:
2021-12-01
Data ostatniej zmiany:
2021-12-01

Zapraszamy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miedziana Góra do konsultowania Rocznego Programu Współpracy na rok 2022

Ikona statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

 

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Miedziana Góra. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Konsultacje przeprowadza pan Dominik Słoń –inspektor ds. kultury i promocji, tel. 41 303 11 01, 41 303 16 26 w.26 w terminie od 14 do 21 października br.

Uwagi (zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/322/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego) można kierować na dostępnym na stronie WWW.miedziana-gora.pl formularzu pocztą elektroniczną na adres: dominik.slon@miedziana-gora.pl, ustnie lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje-Program Współpracy 2022”).

Do pobrania projekt uchwały Rady Gminy w Miedzianej Górze w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, załącznik do uchwały oraz formularz uwag do projektu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2021-10-07
Data publikacji:
2021-10-07
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEDZIANA GÓRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2020

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2021-02-15
Data publikacji:
2021-02-26
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

UCHWAŁA Nr XXV/185/20 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2020-10-29
Data publikacji:
2020-11-03
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEDZIANA GÓRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2020-02-13
Data publikacji:
2020-02-28
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

UCHWAŁA Nr XII/102/19 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2019-10-31
Data publikacji:
2019-11-05
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

Zapraszamy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miedziana Góra do konsultowania Rocznego Programu Współpracy na rok 2020

Ikona statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Miedziana Góra. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Konsultacje przeprowadza pan Dominik Słoń –inspektor ds. kultury i promocji, tel. 41 303 11 01, 41 303 16 26 w.26 w terminie od 14 do 21 października br.

Uwagi (zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/322/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego) można kierować na dostępnym na stronie WWW.miedziana-gora.pl formularzu pocztą elektroniczną na adres: dominik.slon@miedziana-gora.pl, ustnie lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje-Program Współpracy 2020”).

 

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że w dniu 17.10.2019 r. (czwartek)   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze o godzinie 15:00 odbędzie się również spotkanie Wójta Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie.

Podczas spotkania omówione zostaną sprawy związane konsultowaniem Programu Współpracy na rok 2020, zagadnienia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań Gminy przez organizacje pozarządowe oraz wzajemnej, szeroko rozumianej współpracy miedzy samorządem, a NGO.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Ze względu na dużą wagę spotkania prosimy o niezawodną obecność.

Do pobrania projekt uchwały Rady Gminy w Miedzianej Górze w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 oraz formularz uwag do projektu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2019-10-14
Data publikacji:
2019-10-14
Data ostatniej zmiany:
2019-10-14

Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Ikona statystyk

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Miedziana Góra. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Konsultacje przeprowadza pan Dominik Słoń – inspektor ds. kultury i promocji, tel. 41 303 11 01, 41 303 16 26 w.26 w terminie od 9 do 16 października br.

Uwagi (zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/322/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego) można kierować na dostępnym na stronie www.miedziana-gora.pl formularzu pocztą elektroniczną na adres: dominik.slon@miedziana-gora.pl, ustnie lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje-Program Współpracy 2019”).

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że w dniu 15.10.2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze o godzinie 15:00 odbędzie się również spotkanie Wójta Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie. Podczas spotkania omówione zostaną sprawy związane konsultowaniem Programu Współpracy na rok 2019, zagadnienia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań Gminy przez organizacje pozarządowe oraz wzajemnej, szeroko rozumianej współpracy miedzy samorządem, a NGO.   

Serdecznie zapraszamy do udziału. Ze względu na dużą wagę spotkania prosimy o niezawodną obecność.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2018-10-08
Data publikacji:
2018-10-08
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08

UCHWAŁA Nr XXXI/295/17 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2017-11-23
Data publikacji:
2017-12-04
Data ostatniej zmiany:
2017-12-04

UCHWAŁA Nr XXII/187/16 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
gabriel_pak
Data wytworzenia:
2016-12-16
Data publikacji:
2016-12-16
Data ostatniej zmiany:
2016-12-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:25:17, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)