Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

Ikona statystyk

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 2/2024

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

z dnia 7 czerwca 2024 r.

 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze. Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. w Dz. U. z 2022r., poz. 530 ze zm.), art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

§ 2

Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do  niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.W celu oceny kandydatów i przeprowadzenia procedury naboru powołuje się komisję rekrutacyjną w składzie:

1. Maciej Strzelecki - Przewodniczący Komisji

2. Joanna Mokwińska - Sekretarz Komisji

3. Elżbieta Toporek - Członek Komisji

4. Justyna Bazak - Członek Komisji

2. Komisja rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 4

Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w :

1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze i GOPS w Miedzianej Górze.

2. Na stronie internetowej GOPS w Miedzianej Górze.

3. Na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

                                                                                            

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2024-06-07
Data publikacji:
2024-06-07
Data ostatniej zmiany:
2024-06-07

Wójt Gminy Miedziana Góra, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Finansowym i księgowości Podatkowej – pełny etat

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-06-05
Data ostatniej zmiany:
2024-06-05

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. inwestycji wodno-ściekowych w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-01-10
Data ostatniej zmiany:
2024-01-10

Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. inwestycji wodno- ściekowych w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – pełny etat

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-11-29
Data ostatniej zmiany:
2023-11-29

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze- inspektora ds. inwestycji wodno-ściekowych w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-11-24
Data ostatniej zmiany:
2023-11-24

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji wodno-ściekowych – Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 06 listopada 2023 roku do godz. 15.30

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-30
Data ostatniej zmiany:
2023-10-30

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. windykacji podatków i opłat

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-30
Data ostatniej zmiany:
2023-10-30

Wójt Gminy Miedziana Góra, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. inwestycji wodno- ściekowych w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – pełny etat

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2023-10-20
Data publikacji:
2023-10-20
Data ostatniej zmiany:
2023-10-23

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. inwestycji wodno-ściekowych w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-20
Data ostatniej zmiany:
2023-09-20

Wójt Gminy Miedziana Góra, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. windykacji podatków i opłat w Referacie Finansowym i Księgowości Podatkowej – pełny etat.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2023-09-18
Data publikacji:
2023-09-18
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19

Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. inwestycji wodno-ściekowych w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – pełny etat.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-07
Data ostatniej zmiany:
2023-09-07

Inormacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2023-08-31
Data publikacji:
2023-08-31
Data ostatniej zmiany:
2023-09-01

Wójt Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, telefon ( 41) 303-16-26 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi – pełny etat.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-07-24
Data ostatniej zmiany:
2023-07-24

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i programów niskoemisyjnych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-06-16
Data ostatniej zmiany:
2023-06-16

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na stanowisko urzędnicze- inspektora ds. księgowości

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-06-16
Data ostatniej zmiany:
2023-06-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:25:17, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)