Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kostomłoty Drugie, gm. Miedziana Góra" z dnia 21.05.2024 r. znak: IGPOS.6220.2.2023

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-22
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 07.05.2024, znak:IGPOS.6220.1.2024 o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w związku z postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odc. dł. 600 m oraz przebudową mostu nad rzeką Bobrza"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Milena Zawierucha
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2024-05-07
Data publikacji:
2024-05-07
Data ostatniej zmiany:
2024-05-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 08.04.2024. , znak: IGPOS.6220.2.2023 o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w związku z postępowaniem dt. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kostomłoty Drugie, gm. Miedziana Góra"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Milena Zawierucha
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2024-04-08
Data publikacji:
2024-04-08
Data ostatniej zmiany:
2024-04-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty I - część I na terenie gminy Miedziana Góra obejmującej fragment terenu położonego pomiędzy ul. Podmiejską, Marmurową oraz Kolejową

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Sylwia Tomaszewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-26
Data ostatniej zmiany:
2024-03-26

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 07.03.2024. , znak: IGPOS.6220.1.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odc. Dł. 600 m oraz przebudową mostu nad rzeką Bobrza”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Milena Zawierucha
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2024-03-07
Data publikacji:
2024-03-07
Data ostatniej zmiany:
2024-03-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 07.02.2024. , znak: IGPOS.6220.2.2023 o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w związku z postępowaniem dt. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kostomłoty Drugie, gm. Miedziana Góra"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2024-02-09
Data publikacji:
2024-02-09
Data ostatniej zmiany:
2024-02-12

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 04.01.2024 r.

Ikona statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra zawiadamia, że projekt dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miedziana Góra na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031” wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedziana Góra na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra w pokoju nr 9, w dniach od 04.01.2024 r. do 25.01.2024 r., w godzinach pracy Urzędu t.j. w poniedziałek od 8:00 do 16:00, natomiast od wtorku do piątku od 7:30 – 15:30 oraz na stronie internetowej: https://www.miedzianagora.eobip.pl/bip_miedzianagora/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=112&layout=1&page=0

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2024-01-04
Data publikacji:
2024-01-04
Data ostatniej zmiany:
2024-01-05

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 12.12.2023. , znak: IGPOS.6220.2.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kostomłoty Drugie, gm. Miedziana Góra"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-12-13
Data ostatniej zmiany:
2023-12-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część sołectwa Kostomłoty Drugie "Część Zachodnia" oraz część sołectwa Miedziana Góra "Część Południowa" na terenie gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Sylwia Tomaszewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-11-14
Data ostatniej zmiany:
2023-11-21

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty I - część I na terenie gminy Miedziana Góra obejmującej fragment terenu położonego powiędzu ul. Podmiejską, Marmurową oraz Kolejową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Sylwia Tomaszewska (sylwiatomaszewska)
Data wytworzenia:
2023-10-19
Data publikacji:
2023-10-19
Data ostatniej zmiany:
2023-10-19

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra zawiadamia, że projekt dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miedziana Góra na lata 2023-2038” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra w pokoju nr 9, w dniach od 28.09.2023 r. do 19.10.2023 r., w godzinach pracy Urzędu t.j. w poniedziałek od 800 do 1600, natomiast od wtorku do piątku od 730 – 1530 oraz na stronie internetowej: http://www.miedzianagora.eobip.pl/bip_miedzianagora/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=112&layout=1&offset=15&count=15

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-09-28
Data publikacji:
2023-09-28
Data ostatniej zmiany:
2023-09-28

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 01.09.2023 r., znak: IGPOS.6220.6.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa skupu złomu i metali kolorowych w Miedzianej Górze ul. Herby 47 na części działki o nr ewidencyjnym 139/3 obręb 0007.”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-07
Data ostatniej zmiany:
2023-09-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ćmińsk gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-08-08
Data ostatniej zmiany:
2023-08-16

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 14.07.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Kostomloty II - część I na terenie gminy Miedziana Góra oraz zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-07-14
Data publikacji:
2023-07-14
Data ostatniej zmiany:
2023-07-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-22 14:42:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)