Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

POSTANOWIENIE NR 223/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-19
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2024-03-18
Data publikacji:
2024-03-18
Data ostatniej zmiany:
2024-03-18

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-14
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14

Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-14
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2024-03-14
Data publikacji:
2024-03-14
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w MIedzianej Górze z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-14
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborcej w Miedzianej Górze z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-14
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14

POSTANOWIENIE NR 196/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-14
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14

POSTANOWIENIE NR 195/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-14
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Ikona statystyk

Miedziana Góra, dnia 13 marca 2024 r.

 

Gminna Komisja Wyborcza w Miedzianej Górze informuje, że losowanie numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miedziana Góra odbędzie się w dn. 14 marca 2024 r. o godz. 14:00 w siedzibie GKW w Miedzianej Górze tj. Urząd Gminy w Miedzianej Górze  ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra.

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze

 

Paulina Woźniak

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2024-03-13
Data publikacji:
2024-03-13
Data ostatniej zmiany:
2024-03-13

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 8 marca 2024 r.

Ikona statystyk

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Miedziana Góra obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach I informuje, co następuje:
§ 1 W dniu 13 marca 2024 r. o godz. 08:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 7
- Nr 8
- Nr 9.
§ 2 Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Kielcach I
/-/ Jan Klocek

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-11
Data ostatniej zmiany:
2024-03-11

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Ikona statystyk

Art.  19.  [Przypisanie wyborcy do stałego obwodu głosowania]

§  3. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.
 
Termin składania: do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2024-03-06
Data publikacji:
2024-03-06
Data ostatniej zmiany:
2024-03-06

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2024 roku

Ikona statystyk

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Miedziana Góra podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-01
Data ostatniej zmiany:
2024-03-05

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzie 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2024-02-28
Data publikacji:
2024-02-28
Data ostatniej zmiany:
2024-02-28

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-02-28
Data ostatniej zmiany:
2024-02-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-13 10:12:17, zmian dokonał(a): Klaudia Misiewicz

WCAG 2.0 (Level AA)