Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE NR 29/24 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-28
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

ZARZĄDZENIE NR 28/24 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-21
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” dofinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-18
Data ostatniej zmiany:
2024-05-10

ZARZĄDZENIE NR 27/2024 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2024-03-18
Data publikacji:
2024-03-18
Data ostatniej zmiany:
2024-05-10

ZARZĄDZENIE NR 26/2024 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-18
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 18 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gmin w Miedzianej Górze.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-18
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

ZARZĄDZENIE NR 22/24 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok Na

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-11
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

ZARZĄDZENIE NR 21/24 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok Na

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-11
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

ZARZĄDZENIE NR 19/2024 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych zlecanych w 2024 r. organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2024-05-22
Data publikacji:
2024-02-29
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22

ZARZĄDZENIE NR 20/24 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-02-29
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

ZARZĄDZENIE NR 18/24 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-02-29
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

ZARZĄDZENIE NR 17/2024 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Remont ul. Światełek w msc. Ćmińsk, gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2024-02-28
Data publikacji:
2024-02-28
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

ZARZĄDZENIE NR 16/2024 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miedziana Góra”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2024-02-22
Data publikacji:
2024-02-22
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

ZARZĄDZENIE NR 15/2024 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-02-19
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21

ZARZĄDZENIE NR 14/2024 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-02-19
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-14 14:59:54, zmian dokonał(a): Klaudia Misiewicz

WCAG 2.0 (Level AA)