Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

POSTANOWIENIE NR 2/2021 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-14
Data ostatniej zmiany:
2021-01-14

Skład obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Tumlin - Wykień

Ikona statystyk

Przewodniczący: Tomasz Ryszard Kuchciński

Zastępca Przewodniczącego: Małgorzata Ewa Salwa

Członkowie:

- Monika Janina Bętkowska

- Dorota Drogosz

- Iwona Wawrzykowska

- Wojciech Józef Wesołowski

- Konrad Krzysztof Rogowski

          

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2021-01-07
Data publikacji:
2021-01-07
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 (Tumlin-Wykień) z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 (Tumlin- Wykień), powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządoznych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2021-01-07
Data publikacji:
2021-01-07
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 (Tumlin-Wykień) z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie Wyboru Zastepcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 (Tumlin- Wykień), powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządoznych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-07
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07

Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-04
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 4 stycznia 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-04
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 4 stycznia 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-04
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 4 stycznia 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 4 stycznia 2021 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-04
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04

Informacja w sprawie sporządzenia spisu wyborców do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1311) Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że został sporządzony spis wyborców do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.  

Spis udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze od dnia 4 stycznia 2021 r. do 15 stycznia 2021 r.

Na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców, gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.

Wójt Gminy

/-/ Damian Sławski

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2021-01-04
Data publikacji:
2021-01-04
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04

POSTANOWIENIE NR 319/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Miedziana Góra

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2021-01-04
Data publikacji:
2021-01-04
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04

MIEDZIANA GÓRA - Postanowienie w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia OKW

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-31
Data ostatniej zmiany:
2020-12-31

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-28
Data ostatniej zmiany:
2020-12-28

O BWI E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 21 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Wójt Gminy Miedziana Góra podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym nr 13, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

6

Sołectwo TUMLIN-WYKIEŃ TUMLIN - WYKIEŃ

Świetlica Wiejska w Tumlinie-Wykień,

Tumlin-Wykień 40, 26-085 Miedziana Góra

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach I najpóźniej do dnia 11 stycznia 2021 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 19 stycznia 2021 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Miedziana Góra najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 24 stycznia 2021 r. od  godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Miedziana Góra

/-/ Damian Sławski


Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2020-12-23
Data publikacji:
2020-12-23
Data ostatniej zmiany:
2020-12-23

ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Ikona statystyk

Pomocnicze wzory dokumentów dotyczące zgłoszenia listy kandydatów na radnych w wyborach w kadencji 2018-2023 odpowiednio zmodyfikowane do wzorów ustalonych na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018 roku.

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych

Wykaz osób popierających listę kandydatów na radnych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego

Oświadczenie lustracyjne

Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego**

Oświadczenie kandydata na radnego - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim*

 

*) W przypadku, gdy kandydat na radnego jest obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim należy w miejsce Druku nr 3 wypełnić Druk nr 6.

**) W przypadku, gdy kandydat (wyłącznie obywatel polski) urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. obowiązany złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. uprzednio złożył oświadczenie, zamiast oświadczenia (Druk nr 4) składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia (Druk nr 5).

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2020-12-16
Data publikacji:
2020-12-16
Data ostatniej zmiany:
2020-12-16

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIEDZIANEJ GÓRZE

Ikona statystyk

Przewodniczący GKW – Michał Mariusz Sobczyk

Zastępca Przewodniczącego GKW – Beata Barbara Marcisz

Członkowie GKW:

Ireneusz Michał Banak

Emilia Gaweł

Dominika Katarzyna Opara

Ewa Piotrkowska - Szpara

Otolia Pająk

Aleksandra Salwa

Urszula Krystyna Struż

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze:

Urząd Gminy w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza nr 18 pok. 2 (sala konferencyjna)

tel. 41 303 16 26 wew. 50, fax: 41 303 16 05

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2020-12-16
Data publikacji:
2020-12-16
Data ostatniej zmiany:
2020-12-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-15 15:32:27, zmian dokonał(a): Anna Słoń

WCAG 2.0 (Level AA)