Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 116/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 25 listopada2019 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w MIedzianej Górze

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-26
Data ostatniej zmiany:
2019-12-12

Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 25 listopada2019 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydania decyzji aministracyjnych postanowień, zaświadczeń, a także poświadczeń za zgodność odpisów dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadoznych postępowań z oryginałem w imieniu Wójta

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-11-27
Data publikacji:
2019-11-26
Data ostatniej zmiany:
2019-12-12

Zarządzenie nr 112/2019 ws. powołania Komisji przetargowej na zadanie: Dostawa art. żywnościowych do szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-26
Data ostatniej zmiany:
2019-11-26

Zarządzenie Nr 111/19 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedziana Góra na 2019 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-24
Data ostatniej zmiany:
2019-12-12

Zarządzenie nr 110/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 15 listopada2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2018 z dnia 31 sieprnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego dla potrzeb realizacji rozliczenia programu pn " Nasza dorga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-11-22
Data publikacji:
2019-11-22
Data ostatniej zmiany:
2019-12-12

Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 15 listopada2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-11-22
Data publikacji:
2019-11-22
Data ostatniej zmiany:
2019-12-12

Zarządzenie nr 108/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie powołania komijis przetargowej do badania i oceny ofert w przetarrgu nieograniczonym na " Nadzór inwestorski na inwestycyjną rozbudowęy dróg - ul. Leśna i ul. Kamienna"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-11-22
Data publikacji:
2019-11-22
Data ostatniej zmiany:
2019-12-12

Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 7 listopada2019 roku w sprawie powołania komisjii przetargowej do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na " rozbudowa dróg na terenie Gminy Miedziana Góra".

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-11-17
Data publikacji:
2019-11-21
Data ostatniej zmiany:
2019-12-12

Zarządzenie Nr 105/19 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 06.11.19 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewa Sadko (ewa_sadko)
Data wytworzenia:
2019-11-20
Data publikacji:
2019-11-20
Data ostatniej zmiany:
2019-11-20

Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 6 listopada 2019 roku - powołanie komisji do odbioru częściowego inwestycji pn " Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w ZS w KOstomłotach Drugich i w SP w Porzeczu"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-11-16
Data publikacji:
2019-11-16
Data ostatniej zmiany:
2019-12-12

Zarządzenie nr 102/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2019 roku - powołanie komisji do odbioru inwestycji pn " Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-12-12
Data publikacji:
2019-11-16
Data ostatniej zmiany:
2019-12-12

Zarządzenie Nr 103/19 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewa Sadko
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-15
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15

Zarządzenie Nr 101/19 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2019 roku w sprawie procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewa Sadko
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-15
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15

Zarządzenie Nr 100/19 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2019 roku w sprawie stosowania mechanizmu podzielnej płatności i białej listy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewa Sadko (ewa_sadko)
Data wytworzenia:
2019-11-15
Data publikacji:
2019-11-15
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15

Zarzadzenie Wójta Gminy Miedziana Góra nr 99/19 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Bazak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-31
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-14 14:59:54, zmian dokonał(a): Klaudia Misiewicz

WCAG 2.0 (Level AA)