Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenie Zn:KR.ZUZ.1.4210.241.2022.MR inf. o podjęciu zawieszonego postępowania (...) w spr.pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-01
Data ostatniej zmiany:
2024-03-01

Stanowiska organów, do których zwrócono się o opinie w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2030 wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej strategii

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Mariola Jarubas
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2024-02-12
Data publikacji:
2024-02-12
Data ostatniej zmiany:
2024-02-12

Wójt Gminy Miedziana Góra na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 571). ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu profilaktyki, kultury oraz sportu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2024-01-31
Data publikacji:
2024-01-31
Data ostatniej zmiany:
2024-01-31

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-11-21
Data ostatniej zmiany:
2023-11-27

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U.2023, poz. 1400) Gmina Miedziana Góra ogłasza drugą aktualizację podstawowej kwoty dotacji

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Gad
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2023-10-30
Data publikacji:
2023-10-30
Data ostatniej zmiany:
2023-11-23

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-I.6320.5.1.2023.MM i znak: WPN-I.6320.6.1.2023.MM z dnia 24.10.2023 r. w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 tj. Lasy Suchedniowskie PLH260010 i Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Socha
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2023-10-26
Data publikacji:
2023-10-26
Data ostatniej zmiany:
2023-10-26

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Generalnemu Dyrektorowi dróg Krajowych i Autostrad pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacja inwestycji pn. : "Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce - Zachód"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2023-10-18
Data publikacji:
2023-10-18
Data ostatniej zmiany:
2023-10-24

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 11.10.2023r. Zn:KR.RUZ.4210.279.2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-13
Data ostatniej zmiany:
2023-10-13

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów - Kielce (S7 Węzeł Kielce Zachód)"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-27
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27

Obwieszczenie Zn:KR.ZUZ.1.4220.6.2023.MR pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2023-09-20
Data publikacji:
2023-09-20
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27

Obwieszczenie Zn:ŚO-V.7422.1.10.2023 zmieniające koncesję na wydobywanie wapieni i łupków z części złoża "Kostomłoty"(...)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-08-22
Data ostatniej zmiany:
2023-08-22

Obwieszczenie Zn.KR.ZUZ.1.4210.241..2022.MR dot.pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-08-17
Data ostatniej zmiany:
2023-08-17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16/2023 z dnia 03.08.2023 r., znak: B-IV.6740.2.23.2023.AG zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1287T od km 2+000,00 do km 3+774,31 oraz rozbudowie drogi powiatowej nr 1381T od km 16+644,72 do km 20+010,00" w miejscowościach : Kołomań i Umer w gminie Zagnańsk oraz w miejscowości Ćmińsk Rządowy w gminie Miedziana Góra.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2023-08-11
Data publikacji:
2023-08-11
Data ostatniej zmiany:
2023-08-17

Obwieszczenie - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Bazak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-08-08
Data ostatniej zmiany:
2023-08-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 26.07.2023 r., znak: IGPOS.6220.6.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa skupu złomu i metali kolorowych w Miedzianej Górze ul. Herby 47 na części działki o nr ewidencyjnym 139/3 obręb 0007.”- zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-07-31
Data ostatniej zmiany:
2023-07-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-13 10:12:17, zmian dokonał(a): Klaudia Misiewicz

WCAG 2.0 (Level AA)