Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Urząd Gminy w Miedzianej Górze

Zbieranie statystyk

- budynek_ug.jpg

 

Urząd Gminy
w Miedzianej Górze
ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra

 

Godziny Urzędowania:

Poniedziałek    8.00 - 16.00

Wtorek          7.30 - 15.30

Środa            7.30 - 15.30

Czwartek       7.30 - 15.30

Piątek            7.30 - 15.30

Sobota, Niedziela (nieczynne)

NIP 959-10-10-933
REGON 000548755

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /g06gk04iln/skrytka

 

 

sekretariat: tel.(0 prefix 41) 303 16 26
e-mail:
sekretariat@miedziana-gora.pl

fax:  41 303 16 05


Wójt Gminy:Damian Sławski

tel. 41 303 16 97

wojt@miedziana-gora.pl

Zastępca Wójta Gminy Miedziana Góra: Piotr Buras

Tel. 303 16 26 wew. 23

e-mail piotr.buras@miedziana-gora.pl

Sekretarz Gminy: Radosław Orzelski

tel. 41 303 16 26

sekretarz@miedziana-gora.pl

Nr kont Urzędu Gminy:


BS Kielce oddział M/Góra

86 8493 0004 0020 0303 0078 0002

na ten nr konta możesz dokonać przelewu za:

 • podatek
 • opłatę skarbową
 • opłatę za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • opłatę targową
 • opłatę planistyczną

77 8493 0004 0020 0303 0078 0067

na ten nr konta możesz dokonać przelewu za:

 • opłatę adresową

Uprzejmie informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać kwartalnie bez wezwania.

Wpłaty należy dokonywać według poniższego harmonogramu:

 • III kwartał do 15 września danego roku,
 • IV kwartał do 15 listopada danego roku,
 • I kwartał do 15 marca danego roku,
 • II kwartał do 15 maja danego roku.

 Wpłat można dokonywać:

 1. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miedziana Góra: Bank Spółdzielczy Kielce oddział M/Góra numer
  86 8493 0004 0020 0303 0078 0002 (w tytule przelewu należy wpisać: „opłata śmieciowa” ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację),
 2. w kasie Urzędu Gminy Miedziana Góra czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:30,
 3. do rąk inkasenta - sołtysa danego sołectwa.

 

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Kierownik Referatu - Teresa Reczyńska

pokój nr  17 tel.303-16-26 wew.35

teresa.reczynska(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. Obsługi Rady - Halina Żelazna

pokój nr 27 tel.303-16-26 wew.31

halina.zelazna(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. Ogólnoorganizacyjnych - Małgorzta Karpeta

Sekretariat pokój nr 24 tel. 303-16-26

miedzianagora(at)miedziana-gora.pl

 

Starszy Informatyk - Michał Tokar

pokój nr  11 tel.303-16-26 wew.39

michal(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. Administracyjno-Gospodarczych i P.Poż. - Justyna Kundera

pokój nr  18 tel.303-16-26 wew.34

justyna.kundera(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor Ewidencji Ludności - Bożena Moćko

pokój nr  7 tel. 303-16-26 wew. 32

bozena.mocko(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. Dowodów Osobistych - Anna Karczewska

pokój nr 8 tel.303-16-26 wew.45

anna.karczewska(at)miedziana-gora.pl

 


 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Z-ca Kierownika USC - Kinga Wesołowska

 pokój nr 8 tel.303-16-26 wew.45

kinga.wesolowska(at)miedziana-gora.pl


 

Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej

 

Skarbnik Gminy - Justyna Błaszczyk

pokój nr 15 tel.303-16-26 wew. 38

justyna.blaszczyk(at)miedziana-gora.pl

 

Z-ca Skarbnika Gminy - Justyna Bazak

pokój nr 3 tel.303-16-26 wew. 27

justyna.bazak(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. Podatków i Opłat - Janina Mróz

pokój nr 4 tel.303-16-26 wew.25

janina.mroz(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. Podatków i Opłat - Barbara Piątek

pokój nr 4 tel.303-16-26 wew.25

barbara.piatek(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. Działalności Gospodarczej - Dorota Wójcik

pokój nr 13 tel. 303-16-26 wew.36

dorota.wojcik(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej - Mirosława Wiśniewska

pokój nr 14 tel.303-16-26 wew.37

miroslawa.wisniewska(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej - Ewa Sadko

pokój nr 5 tel.303-16-26 wew.40

ewa.sadko(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. Płac - Anna Słoń

pokój nr 13 tel.303-16-26 wew.36

anna.slon(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. księgowania opłaty śmieciowej  -  Monika Słoń

pokój nr 14 tel.303-16-26 wew.37

monika.slon(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. księgowości - Monika Trocińska

pokój nr 3 tel.303-16-26 wew. 27

monika.trocinska(at)miedziana-gora.pl

Podinspektor ds. obsługi kasy -   Maksym Rzęsista

pokój nr 10 tel.303-16-26 wew. 28

maksym.rzesista(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. rozliczeń -   Beata Radek

pokój nr 5 tel.303-16-26 wew. 40

beta.radek(at)miedziana-gora.pl


 

 Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik referatu - Zbigniew Krakowiak

pokój nr 1  tel.303-16-26  wew. 42

zbigniew.krakowiak(at)miedziana-gora.pl

Z-ca kierownika referatu - Katarzyna Kozieł

pokój nr 6  tel.303-16-26  wew. 30

katarzyna.koziel(at)miedziana-gora.pl


Główny Specjalista ds.  inwestycji i gospodarki komunalnej -   Joanna Jońska 

pokój nr 1   tel. 41 303-16-26 wew. 43

joanna.jonska(at)miedziana-gora.pl


 

Podinspektor ds. dróg i komunikacji 

pokój nr 1   tel.303-16-26 wew. 47

justyna.kolarz(at)miedziana-gora.pl

 

Podinspektor ds. planowania przestrzennego - Martyna Kaniowska

pokój nr 1   tel.303-16-26 wew. 49

planowanie(at)miedziana-gora.pl

 

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych - Anna Zolbach   

pokój nr 21   tel. 41 303-16-26 wew. 29

anna.zolbach(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi - Alicja Szlufik

 alicja.szlufik(at)miedziana-gora.pl

pokój nr 22  tel.303-16-26 wew. 46

 
Inspektor ds. rolnictwa i ochrony przyrody – Anna Socha

anna.socha(at)miedziana-gora.pl

pokój nr 9  tel.303-16-26 wew. 41


Główny Specjalista ds. ochrony środowiska - Jacek Olszewski 

pokój nr 9   tel.303-16-26 wew. 41

jacek.olszewski(at)miedziana-gora.pl

 


 

Referat Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy

 

Kierownik Referatu - Mariola Jarubas  

pokój nr 19   tel.303-16-26 wew.33

m.jarubas(at)miedziana-gora.pl

 

Inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – Maria Bartoń

pokój nr 19    tel.303-16-26 wew. 33

maria.barton(at)miedziana-gora.pl

 

 Inspektor ds. Aktywizacji gospodarczej i komunikacji społecznej  - Gabriel Pak

pokój nr 19   tel.303-16-26 wew.33

gabriel.pak(at)miedziana-gora.pl


 

Samodzielne Stanowisko

 Inspektor ds. Oświaty – Leszek Michalski

 Pokój nr 16 tel.303-16-26 wew. 24

 leszek.michalski(at)miedziana-gora.pl

Samodzielne stanowisko

 Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej – Piotr Mac

 Pokój nr 16 tel.303-16-26 wew. 24

 piotr.mac(at)miedziana-gora.pl

 

Samodzielne stanowisko – Dominik Słoń

 

Inspektor ds. kultury i promocji

tel. 41 303-11-01 lub 303-16-26 w. 26

dominik.slon(at)miedziana-gora.pl

 

Samodzielne stanowisko – Agata Niebudek

Inspektor ds. informacji

agata.niebudek(at)miedziana-gora.pl

tel.303-16-26 w. 23

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2008-11-04
Data publikacji:
2008-11-04
Data ostatniej zmiany:
2019-02-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-22 14:19:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)