Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Urząd Gminy w Miedzianej Górze

Ikona statystyk

- budynek_ug.jpg

 

Urząd Gminy
w Miedzianej Górze
ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra

 

Godziny Urzędowania:

Poniedziałek    8.00 - 16.00

Wtorek          7.30 - 15.30

Środa            7.30 - 15.30

Czwartek       7.30 - 15.30

Piątek            7.30 - 15.30

Sobota, Niedziela (nieczynne)

NIP 959-10-10-933
REGON 000548755

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /g06gk04iln/skrytka

 

sekretariat: tel.(0 prefix 41) 303 16 26
e-mail:
sekretariat@miedziana-gora.pl

fax:  41 303 16 05


Wójt Gminy:Damian Sławski

tel. 41 303 16 26

wojt@miedziana-gora.pl

 

Zastępca Wójta Gminy Miedziana Góra: Piotr Buras

tel. 303 16 26 wew. 23

piotr.buras@miedziana-gora.pl

 

Skarbnik Gminy: Justyna Błaszczyk
 
tel. 303 16 26 wew. 38
 
 
Sekretarz Gminy: Wioletta Balicka
 
tel. 303 16 26 wew. 48
 
 

Nr kont Urzędu Gminy:

 


BS Kielce oddział M/Góra

86 8493 0004 0020 0303 0078 0002

na ten nr konta możesz dokonać przelewu za:

 • podatek
 • opłatę skarbową
 • opłatę za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • opłatę targową
 • opłatę planistyczną

77 8493 0004 0020 0303 0078 0067

na ten nr konta możesz dokonać przelewu za:

 • opłatę adresową

Uprzejmie informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać kwartalnie bez wezwania.

Wpłaty należy dokonywać według poniższego harmonogramu:

 • III kwartał do 15 września danego roku,
 • IV kwartał do 15 listopada danego roku,
 • I kwartał do 15 marca danego roku,
 • II kwartał do 15 maja danego roku.

 Wpłat można dokonywać:

 1. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miedziana Góra: Bank Spółdzielczy Kielce oddział M/Góra numer
  86 8493 0004 0020 0303 0078 0002 (w tytule przelewu należy wpisać: „opłata śmieciowa” ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację),
 2. w kasie Urzędu Gminy Miedziana Góra czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:30,
 3. do rąk inkasenta - sołtysa danego sołectwa.

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Kierownik referatu - Teresa Reczyńska

pokój nr  17 tel.303-16-26 wew.35

poczta elektroniczna e-mail

 

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy - Klaudia Misiewicz

pokój nr 27 tel.303-16-26 wew.31

poczta elektroniczna e-mail

 

Główny specjalista ds. obsługi sekretariatu - Małgorzata Karpeta

Sekretariat pokój nr 24 tel. 303-16-26

poczta elektroniczna e-mail

 

Starszy informatyk - Michał Tokar

pokój nr  11 tel.303-16-26 wew.39

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych i p. poż. - Justyna Kundera

pokój nr  18 tel.303-16-26 wew.34

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ewidencji ludności - Agnieszka Knap

pokój nr  7 tel. 303-16-26 wew. 32

poczta elektroniczna e-mail

 

Podinspektor ds. dowodów osobistych - Martyna Dziwoń
( w zastępstwie Małgorzata Suwała)


 

pokój nr 8 tel.303-16-26 wew.45

poczta elektroniczna e-mail

 

Podinspektor ds. obsługi i Interesantów - Anna Stolarska

( w zastępstwie Milena Zawierucha)

parter tel.303-16-26 wew.50

poczta elektroniczna e-mail

 


 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Z-ca Kierownika USC - Kinga Wesołowska

 pokój nr 8 tel.303-16-26 wew.45

poczta elektroniczna e-mail


 

Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej

 

Skarbnik Gminy - Justyna Błaszczyk

pokój nr 15 tel.303-16-26 wew. 38

poczta elektroniczna e-mail

 

Z-ca skarbnika gminy - Justyna Bazak

pokój nr 3 tel.303-16-26 wew. 27

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds.  wymiaru podatków i opłat - Janina Mróz

pokój nr 4 tel.303-16-26 wew.25

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds.  wymiaru podatków i opłat - Barbara Piątek

pokój nr 4 tel.303-16-26 wew.25

poczta elektroniczna e-mail

 

Główny specjalista ds. działalności gospodarczej  - Dorota Wójcik

pokój nr 13 tel. 303-16-26 wew.36

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds. windykacji podatków i opłat - Mirosława Wiśniewska

pokój nr 14 tel.303-16-26 wew.37

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej - Ewa Sadko

pokój nr 5 tel.303-16-26 wew.40

poczta elektroniczna e-mail

 

Główny specjalista ds. płac - Anna Słoń

pokój nr 13 tel.303-16-26 wew.36

poczta elektroniczna e-mail

 

Główny specjalista ds. księgowości opłat śmieciowych  -  Monika Słoń

pokój nr 14 tel.303-16-26 wew.37

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds. księgowości środków transportowych - Monika Trocińska

pokój nr 3 tel.303-16-26 wew. 27

poczta elektroniczna e-mail

Podinspektor ds. obsługi kasy -   Maksym Rzęsista

pokój nr 10 tel.303-16-26 wew. 28
poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds. rozliczeń podatkowych VAT  -   Beata Radek

pokój nr 5 tel.303-16-26 wew. 40

poczta elektroniczna e-mail
 


 

 Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu - Tomasz Zboch

pokój nr 1   tel.303-16-26 wew. 30

poczta elektroniczna e-mail

Inspektor ds. planowania przestrzennego  - Sylwia Tomaszewska

pokój nr 22   tel. 41 303-16-26 wew. 49

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds. inwestycji drogowych  - Justyna Kolarz ( w zastępstwie Anna Szlefarska)

pokój nr 1   tel.303-16-26 wew. 47

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds. inwestycji wodno-ściekowych - Karolina Sadko 

pokój nr 1   tel.303-16-26 wew. 43

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds. inwestycji wodno-ściekowych - Dorota Jagodzińska 

pokój nr 1   tel.303-16-26 wew. 43

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds. inwestycji kubaturowych - Emilia Majka ( w zastępstwie Aleksandra Bator)

pokój nr 1   tel.303-16-26 wew. 52

poczta elektroniczna e-mail

 

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych - Anna Zolbach   

pokój nr 21   tel. 41 303-16-26 wew. 29

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds. podziałów nieruchomości i numeracji porządkowej - Alicja Szlufik

poczta elektroniczna e-mail

pokój nr 22  tel.303-16-26 wew. 54

 

Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi - Agata Laskowska

poczta elektroniczna e-mail

pokój nr 9  tel.303-16-26 wew. 46

 

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony przyrody – Anna Socha

poczta elektroniczna e-mail

pokój nr 6  tel.303-16-26 wew. 41

 

Podinspektor ds. ochrony środowiska i programów  niskoemisyjnych – Magdalena  Dudziak

poczta elektroniczna e-mail

pokój nr 9  tel.303-16-26 wew. 42 

Referat Rozwoju Lokalnego i Komunikacji Społecznej

 

Kierownik referatu - Rafał Zajęcki

pokój nr 16   tel.303-16-26 wew.24

poczta elektroniczna e-mail

 

Z-ca kierownika referatu - Mariola Jarubas  

pokój nr 19   tel.303-16-26 wew.33

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds. aktywizacji gospodarczej  i projektów strukturalnych - Gabriel Pak

pokój nr 19    tel.303-16-26 wew. 33

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds. oświaty i projektów strukturalnych - Anna Gad

pokój nr 19   tel.303-16-26 wew.33

poczta elektroniczna e-mail

 

Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego – Piotr Mac

Pokój nr 20 tel.303-16-26 wew. 26

poczta elektroniczna e-mail

 

Główny specjalista ds. promocji, kultury, turystyki i współpracy  z NGO - Dominik Słoń

Pokój nr 20 tel. 303-16-26 w. 26

poczta elektroniczna e-mail

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2008-11-04
Data publikacji:
2008-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-11-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-23 14:32:18, zmian dokonał(a): Gabriel Pak

WCAG 2.0 (Level AA)