Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1246791
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza5953
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze7082
Ikona - strzałka prawaInformacje1489
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.920
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne48468
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny22581
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia122503
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy0
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne424987
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)72864
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)69443
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań2574
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie120180
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru5125
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy13255
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy5947
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy88
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy91
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe14140
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli8070
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury5452
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna2508
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi2408
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra2261
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze2030
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing1400
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji112
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich41849
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego15979
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej11830
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami28245
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna6828
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne5426
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie7399
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne16691
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące18992
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu30523
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące3308
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu12871
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego1
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada gminy16104
Ikona - strzałka prawaWójt gminy18482
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy12478
Ikona - strzałka prawaKomisje12574
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO916
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra155
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy49572
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy14591
Ikona - strzałka prawaUchwały19689
Ikona - strzałka prawaUchwały 20183671
Ikona - strzałka prawaUchwały 20175023
Ikona - strzałka prawaUchwały 20164645
Ikona - strzałka prawaUchwały 20155655
Ikona - strzałka prawaUchwały 20144152
Ikona - strzałka prawaUchwały 20137103
Ikona - strzałka prawaUchwały 20125922
Ikona - strzałka prawaUchwały 20116028
Ikona - strzałka prawaUchwały 20105946
Ikona - strzałka prawaUchwały 20096312
Ikona - strzałka prawaUchwały 20086982
Ikona - strzałka prawaUchwały 20076077
Ikona - strzałka prawaUchwały 20069226
Ikona - strzałka prawaUchwały 20054101
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3520
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20062997
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20073636
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20085674
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20093741
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20105728
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20114575
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20125364
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20134515
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20144120
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20157142
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20163037
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20173283
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20182495
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 2019725
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty28694
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego573
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy13999
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek17361
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji1152
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne1070
Ikona - strzałka prawaKontakt1124
Ikona - strzałka prawaKierownictwo1172
Ikona - strzałka prawaStatut985
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna1179
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw1019
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa926
Ikona - strzałka prawaMajatek978
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne1130
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR1020
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne2134
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe za 201837
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.31
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna135
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne187
Ikona - strzałka prawaKierownictwo181
Ikona - strzałka prawaStatut141
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna198
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze150
Ikona - strzałka prawaZarządzenia212
Ikona - strzałka prawaRODO151
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe2395
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda1424
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 2019951
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 201973
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20189676
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20196829
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20151
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8444
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian9871
Ikona - strzałka prawaArchiwum8980
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego7770
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7704
Ikona - strzałka prawaAdministracja4
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8201

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-19 15:05:34, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)