Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1449679
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza6231
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze7467
Ikona - strzałka prawaInformacje1564
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.1271
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne50376
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny23391
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia131627
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy2
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne443411
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)84181
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)81066
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań2976
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie135037
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru5439
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy15508
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy6595
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy338
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy400
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe14844
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli8481
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury5805
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna2776
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi2790
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra2541
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze2292
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing1778
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji607
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich43472
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego17390
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej12499
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami29200
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna7155
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne5630
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie7665
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne18501
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące21492
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu36639
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące3681
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu14886
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego3
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy19148
Ikona - strzałka prawaRada Gminy16771
Ikona - strzałka prawaKomisje13002
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta1034
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy13284
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO1727
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania186
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra443
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy54918
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201815484
Ikona - strzałka prawaUchwały19690
Ikona - strzałka prawaUchwały 20184891
Ikona - strzałka prawaUchwały 20175577
Ikona - strzałka prawaUchwały 20165240
Ikona - strzałka prawaUchwały 20156001
Ikona - strzałka prawaUchwały 20144386
Ikona - strzałka prawaUchwały 20137331
Ikona - strzałka prawaUchwały 20126204
Ikona - strzałka prawaUchwały 20116220
Ikona - strzałka prawaUchwały 20106150
Ikona - strzałka prawaUchwały 20096486
Ikona - strzałka prawaUchwały 20087163
Ikona - strzałka prawaUchwały 20076294
Ikona - strzałka prawaUchwały 20069620
Ikona - strzałka prawaUchwały 20054251
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3522
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20063163
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20073869
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20086082
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20093958
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20106242
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20115018
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20125764
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20134913
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20144531
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20157733
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20163448
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20173804
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20183036
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20191993
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty29060
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego811
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy14371
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek17854
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji1450
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne1358
Ikona - strzałka prawaKontakt1397
Ikona - strzałka prawaKierownictwo1441
Ikona - strzałka prawaStatut1199
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna1484
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw1261
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa1161
Ikona - strzałka prawaMajatek1225
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne1403
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR1472
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne2783
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe za 2018212
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.198
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna372
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne642
Ikona - strzałka prawaPraca w Gminnej Bibliotece Publicznej219
Ikona - strzałka prawaKierownictwo414
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna462
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze347
Ikona - strzałka prawaZarządzenia440
Ikona - strzałka prawaStatut355
Ikona - strzałka prawaRODO373
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe3078
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda1842
Ikona - strzałka prawaWybory do Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra228
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019901
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20191525
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 2019231
Ikona - strzałka prawaWybory ławników671
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201810417
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20197205
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20151
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8657
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian10163
Ikona - strzałka prawaArchiwum9205
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8084
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7922
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8484

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-15 14:37:14, zmian dokonał(a): Ewa Sadko

WCAG 2.0 (Level AA)