Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2036453
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza7106
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze9330
Ikona - strzałka prawaInformacje2768
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.2843
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne55743
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny26018
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia159898
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy5
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne511012
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)134339
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)116186
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa zamówień publicznych724
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań6504
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie185791
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru6664
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy24399
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji1536
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji - sprawozdawczość418
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy9157
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy1386
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy1613
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe17445
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli9599
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury7030
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna3703
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi3817
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra3517
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze3176
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing2931
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji1988
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna1388
Ikona - strzałka prawaDostępność332
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich49264
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego22800
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej14451
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami33126
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna8177
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne6362
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie8705
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne27148
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące33867
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu64354
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące5334
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu22326
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego4
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy21128
Ikona - strzałka prawaRada Gminy18684
Ikona - strzałka prawaKomisje13502
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta2187
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy14754
Ikona - strzałka prawaSołtysi229
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO4730
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania1385
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra1682
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20191070
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2018362
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy78785
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201817654
Ikona - strzałka prawaUchwały19735
Ikona - strzałka prawaUchwały 20189715
Ikona - strzałka prawaUchwały 20177542
Ikona - strzałka prawaUchwały 20167263
Ikona - strzałka prawaUchwały 20157285
Ikona - strzałka prawaUchwały 20145255
Ikona - strzałka prawaUchwały 20138067
Ikona - strzałka prawaUchwały 20127119
Ikona - strzałka prawaUchwały 20116871
Ikona - strzałka prawaUchwały 20106786
Ikona - strzałka prawaUchwały 20097141
Ikona - strzałka prawaUchwały 20087833
Ikona - strzałka prawaUchwały 20077162
Ikona - strzałka prawaUchwały 200611165
Ikona - strzałka prawaUchwały 20054804
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3524
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20063824
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20074674
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20087802
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20094708
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20108101
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20116504
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20127346
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20136391
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20146122
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20159382
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20165090
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20175692
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20185218
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20197351
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20202709
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 2021142
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty30549
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego1564
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy15786
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek19400
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji2391
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia1170
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne2285
Ikona - strzałka prawaKontakt2318
Ikona - strzałka prawaKierownictwo2221
Ikona - strzałka prawaStatut2034
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna2365
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw2037
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa1994
Ikona - strzałka prawaMajatek2011
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne2142
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR3669
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne7331
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe957
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie zapewnienia dostępności54
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.789
Ikona - strzałka prawaDostępność41
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna1052
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne1481
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia585
Ikona - strzałka prawaPraca w Gminnej Bibliotece Publicznej1570
Ikona - strzałka prawaKierownictwo1219
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna1199
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze998
Ikona - strzałka prawaZarządzenia1192
Ikona - strzałka prawaStatut/Regulamin organizacyjny1069
Ikona - strzałka prawaRODO1075
Ikona - strzałka prawaDostępność40
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe5553
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda/Spisy2927
Ikona - strzałka prawaSpis powszechny 2021139
Ikona - strzałka prawaWybory uzupełniające do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym numer 13 zarządzone na dzień 24 stycznia 2021 r.1135
Ikona - strzałka prawaSpis rolny 2020614
Ikona - strzałka prawaWybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20203362
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20191921
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192511
Ikona - strzałka prawaWybory ławników1455
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201813930
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20198256
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20152
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 2019811
Ikona - strzałka prawaWybory do Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra825
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9370
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian11445
Ikona - strzałka prawaArchiwum10039
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8899
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8798
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9272

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-02 14:35:42, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)