Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2831547
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza8693
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze12159
Ikona - strzałka prawaInformacje3336
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.5032
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne64685
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny30272
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia196879
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy5
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne581362
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)165650
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)155510
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa zamówień publicznych8613
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań11388
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie263311
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru8468
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy37645
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji7606
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji - sprawozdawczość1890
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy12367
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy3084
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy3414
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe22608
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli12270
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury8837
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5030
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi5857
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra4965
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze4451
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing5344
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji4265
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna3813
Ikona - strzałka prawaCyberbezpieczeństwo352
Ikona - strzałka prawaDostępność1620
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich56936
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego29482
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej17424
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska38779
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne7467
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie10307
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne37726
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące51436
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu99139
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące7995
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu34262
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego4
Ikona - strzałka prawaPliki APP623
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy24198
Ikona - strzałka prawaRada Gminy21136
Ikona - strzałka prawaKomisje13770
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta3769
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy16673
Ikona - strzałka prawaSołtysi1665
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO11095
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania4021
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra3339
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2020900
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20192231
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20181285
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2021462
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy110363
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201820492
Ikona - strzałka prawaRejestr Uchwał wraz z wykazem aktów prawa miejscowego (kadencja 2018 - 2023)1406
Ikona - strzałka prawaUchwały19755
Ikona - strzałka prawaUchwały 201815857
Ikona - strzałka prawaUchwały 201710239
Ikona - strzałka prawaUchwały 20169791
Ikona - strzałka prawaUchwały 20159164
Ikona - strzałka prawaUchwały 20146406
Ikona - strzałka prawaUchwały 20139002
Ikona - strzałka prawaUchwały 20128352
Ikona - strzałka prawaUchwały 20117894
Ikona - strzałka prawaUchwały 20107629
Ikona - strzałka prawaUchwały 20097979
Ikona - strzałka prawaUchwały 20088776
Ikona - strzałka prawaUchwały 20078279
Ikona - strzałka prawaUchwały 200613340
Ikona - strzałka prawaUchwały 20055650
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3524
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20064682
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20075717
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 200810059
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20095713
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201010645
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20118524
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20129401
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20138447
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20148395
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201511712
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20167182
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20178334
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20188756
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201911781
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20207521
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20215077
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20223318
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 2023367
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty32353
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego2732
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy17959
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek21538
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji3614
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia3030
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne3758
Ikona - strzałka prawaKontakt3718
Ikona - strzałka prawaKierownictwo3591
Ikona - strzałka prawaStatut3403
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna3633
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw3098
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa3019
Ikona - strzałka prawaMajatek3044
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne3431
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR6256
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne12386
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe2296
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie zapewnienia dostępności1268
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.1788
Ikona - strzałka prawaDostępność1157
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna2359
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe8894
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda/Spisy4330
Ikona - strzałka prawaSpis powszechny 20211198
Ikona - strzałka prawaWybory uzupełniające do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym numer 13 zarządzone na dzień 13 czerwca 2021 r.3549
Ikona - strzałka prawaWybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20204669
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20193121
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20193992
Ikona - strzałka prawaWybory ławników2657
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201817040
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20199654
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20152
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 20191874
Ikona - strzałka prawaWybory do Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra2004
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10773
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian12892
Ikona - strzałka prawaArchiwum12100
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10480
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10159
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10465

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-24 14:54:20, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)