Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1794379
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza6737
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze8476
Ikona - strzałka prawaInformacje2207
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.2082
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne53229
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny24808
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia145373
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy5
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne479147
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)113293
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)98883
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań4435
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie156661
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru5999
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy20154
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji626
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy8096
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy942
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy1091
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe16357
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli9088
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury6422
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna3276
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi3361
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra3103
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze2776
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing2425
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji1336
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna695
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich46641
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego20343
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej13545
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami31306
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna7761
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne6040
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie8254
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne23138
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące27714
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu50645
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące4590
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu19020
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego4
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy20253
Ikona - strzałka prawaRada Gminy17844
Ikona - strzałka prawaKomisje13327
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta1667
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy14051
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO3439
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania888
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra1171
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2019666
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 201899
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy67567
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201816756
Ikona - strzałka prawaUchwały19694
Ikona - strzałka prawaUchwały 20187625
Ikona - strzałka prawaUchwały 20176678
Ikona - strzałka prawaUchwały 20166425
Ikona - strzałka prawaUchwały 20156680
Ikona - strzałka prawaUchwały 20144884
Ikona - strzałka prawaUchwały 20137752
Ikona - strzałka prawaUchwały 20126715
Ikona - strzałka prawaUchwały 20116557
Ikona - strzałka prawaUchwały 20106502
Ikona - strzałka prawaUchwały 20096827
Ikona - strzałka prawaUchwały 20087572
Ikona - strzałka prawaUchwały 20076767
Ikona - strzałka prawaUchwały 200610475
Ikona - strzałka prawaUchwały 20054541
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3524
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20063521
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20074321
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20087073
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20094399
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20107307
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20115873
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20126673
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20135738
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20145456
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20158726
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20164364
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20174869
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20184324
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20194665
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 2020999
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty29917
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego1226
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy15170
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek18675
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji1972
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia386
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne1876
Ikona - strzałka prawaKontakt1922
Ikona - strzałka prawaKierownictwo1844
Ikona - strzałka prawaStatut1619
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna1961
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw1709
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa1611
Ikona - strzałka prawaMajatek1668
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne1811
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR2738
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne4623
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe582
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.487
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna685
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne1078
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia29
Ikona - strzałka prawaPraca w Gminnej Bibliotece Publicznej983
Ikona - strzałka prawaKierownictwo802
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna823
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze676
Ikona - strzałka prawaZarządzenia816
Ikona - strzałka prawaStatut713
Ikona - strzałka prawaRODO711
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe4468
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda/Spisy2448
Ikona - strzałka prawaSpis rolny 2020271
Ikona - strzałka prawaWybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20202742
Ikona - strzałka prawaWybory do Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra557
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20191446
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192028
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 2019515
Ikona - strzałka prawaWybory ławników1106
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201811696
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20197811
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20152
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9047
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian10841
Ikona - strzałka prawaArchiwum9650
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8583
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8419
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8966

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-05 15:03:17, zmian dokonał(a): Katarzyna Kozieł

WCAG 2.0 (Level AA)