Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2607015
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza8147
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze11359
Ikona - strzałka prawaInformacje3152
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.4430
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne61818
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny29037
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia184661
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy5
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne558151
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)157652
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)146499
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa zamówień publicznych5882
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań9583
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie234944
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru7861
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy33142
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji6029
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji - sprawozdawczość1323
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy11471
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy2523
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy2890
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe21182
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli11345
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury8361
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4598
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi5174
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra4532
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze4036
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing4495
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji3530
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna3053
Ikona - strzałka prawaDostępność1187
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich54550
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego27373
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej16458
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska37270
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne7080
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie9768
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne34832
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące46579
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu87329
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące7249
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu30467
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego4
Ikona - strzałka prawaPliki APP129
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy23251
Ikona - strzałka prawaRada Gminy20365
Ikona - strzałka prawaKomisje13677
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta3248
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy16044
Ikona - strzałka prawaSołtysi1138
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO8846
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania2968
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra2888
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2020597
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20191919
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2018977
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2021140
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy100022
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201819482
Ikona - strzałka prawaRejestr Uchwał wraz z wykazem aktów prawa miejscowego (kadencja 2018 - 2023)467
Ikona - strzałka prawaUchwały19755
Ikona - strzałka prawaUchwały 201814098
Ikona - strzałka prawaUchwały 20179361
Ikona - strzałka prawaUchwały 20168974
Ikona - strzałka prawaUchwały 20158596
Ikona - strzałka prawaUchwały 20146051
Ikona - strzałka prawaUchwały 20138699
Ikona - strzałka prawaUchwały 20127968
Ikona - strzałka prawaUchwały 20117537
Ikona - strzałka prawaUchwały 20107349
Ikona - strzałka prawaUchwały 20097729
Ikona - strzałka prawaUchwały 20088509
Ikona - strzałka prawaUchwały 20077965
Ikona - strzałka prawaUchwały 200612677
Ikona - strzałka prawaUchwały 20055393
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3524
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20064412
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20075374
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20089316
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20095386
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20109785
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20117848
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20128716
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20137751
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20147614
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201511065
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20166491
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20177514
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20187695
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201910541
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20206238
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20213661
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20221185
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty31860
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego2311
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy17288
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek20822
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji3179
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia2434
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne3273
Ikona - strzałka prawaKontakt3294
Ikona - strzałka prawaKierownictwo3093
Ikona - strzałka prawaStatut2981
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna3175
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw2784
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa2702
Ikona - strzałka prawaMajatek2714
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne2910
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR5323
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne10460
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1884
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie zapewnienia dostępności861
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.1482
Ikona - strzałka prawaDostępność814
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna1896
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne2481
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia1867
Ikona - strzałka prawaPraca w Gminnej Bibliotece Publicznej3276
Ikona - strzałka prawaKierownictwo2132
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna1958
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze1874
Ikona - strzałka prawaZarządzenia2182
Ikona - strzałka prawaStatut/Regulamin organizacyjny2167
Ikona - strzałka prawaRODO1834
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe934
Ikona - strzałka prawaDostępność862
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe7903
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda/Spisy3902
Ikona - strzałka prawaSpis powszechny 2021885
Ikona - strzałka prawaWybory uzupełniające do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym numer 13 zarządzone na dzień 13 czerwca 2021 r.3063
Ikona - strzałka prawaWybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20204227
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20192747
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20193546
Ikona - strzałka prawaWybory ławników2187
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201816120
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20199267
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20152
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 20191555
Ikona - strzałka prawaWybory do Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra1608
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10372
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian12550
Ikona - strzałka prawaArchiwum11603
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10079
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów9799
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10061

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-05 15:17:03, zmian dokonał(a): Justyna Bazak

WCAG 2.0 (Level AA)