Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1547470
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza6380
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze7664
Ikona - strzałka prawaInformacje1626
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.1476
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne51142
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny23756
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia134676
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy4
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne450705
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)90340
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)86176
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań3169
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie140353
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru5608
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy16503
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy7092
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy506
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy553
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe15195
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli8657
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury5982
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna2899
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi2948
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra2685
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze2428
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing2007
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji783
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna91
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich44149
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego18033
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej12793
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami29610
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna7335
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne5737
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie7809
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne19629
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące23067
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu39554
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące3882
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu15808
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego4
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy19450
Ikona - strzałka prawaRada Gminy17091
Ikona - strzałka prawaKomisje13109
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta1208
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy13548
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO2393
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania413
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra594
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy57619
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201815825
Ikona - strzałka prawaUchwały19691
Ikona - strzałka prawaUchwały 20185733
Ikona - strzałka prawaUchwały 20175826
Ikona - strzałka prawaUchwały 20165500
Ikona - strzałka prawaUchwały 20156169
Ikona - strzałka prawaUchwały 20144520
Ikona - strzałka prawaUchwały 20137447
Ikona - strzałka prawaUchwały 20126348
Ikona - strzałka prawaUchwały 20116310
Ikona - strzałka prawaUchwały 20106246
Ikona - strzałka prawaUchwały 20096575
Ikona - strzałka prawaUchwały 20087267
Ikona - strzałka prawaUchwały 20076408
Ikona - strzałka prawaUchwały 20069815
Ikona - strzałka prawaUchwały 20054329
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3523
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20063260
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20073977
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20086302
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20094065
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20106483
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20115214
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20125968
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20135114
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20144741
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20157988
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20163655
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20174044
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20183360
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20193026
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 202024
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty29277
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego917
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy14566
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek18049
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji1611
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne1500
Ikona - strzałka prawaKontakt1513
Ikona - strzałka prawaKierownictwo1545
Ikona - strzałka prawaStatut1313
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna1611
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw1385
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa1294
Ikona - strzałka prawaMajatek1348
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne1543
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR1668
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne3099
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe za 2018288
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.269
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna445
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne750
Ikona - strzałka prawaPraca w Gminnej Bibliotece Publicznej379
Ikona - strzałka prawaKierownictwo499
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna545
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze424
Ikona - strzałka prawaZarządzenia539
Ikona - strzałka prawaStatut453
Ikona - strzałka prawaRODO460
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe3338
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda2079
Ikona - strzałka prawaWybory do Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra336
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20191049
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20191657
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 2019303
Ikona - strzałka prawaWybory ławników805
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201810784
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20197364
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20152
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8761
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian10294
Ikona - strzałka prawaArchiwum9343
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8230
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8043
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8600

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-29 12:40:32, zmian dokonał(a): Katarzyna Kozieł

WCAG 2.0 (Level AA)