Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1330280
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza6053
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze7249
Ikona - strzałka prawaInformacje1512
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.1049
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne49290
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny22909
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia128283
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy2
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne434045
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)78909
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)74556
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań2774
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie127292
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru5267
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy14214
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy6163
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy179
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy217
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe14426
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli8230
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury5614
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna2621
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi2554
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra2368
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze2134
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing1563
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji413
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich42560
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego16661
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej12148
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami28661
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna6969
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne5498
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie7509
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne17314
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące19953
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu33229
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące3458
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu13780
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego3
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada gminy16411
Ikona - strzałka prawaWójt gminy18762
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy12799
Ikona - strzałka prawaKomisje12780
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO1169
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra265
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy51724
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy14974
Ikona - strzałka prawaUchwały19690
Ikona - strzałka prawaUchwały 20184162
Ikona - strzałka prawaUchwały 20175248
Ikona - strzałka prawaUchwały 20164925
Ikona - strzałka prawaUchwały 20155808
Ikona - strzałka prawaUchwały 20144240
Ikona - strzałka prawaUchwały 20137196
Ikona - strzałka prawaUchwały 20126035
Ikona - strzałka prawaUchwały 20116117
Ikona - strzałka prawaUchwały 20106030
Ikona - strzałka prawaUchwały 20096383
Ikona - strzałka prawaUchwały 20087063
Ikona - strzałka prawaUchwały 20076161
Ikona - strzałka prawaUchwały 20069396
Ikona - strzałka prawaUchwały 20054169
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3522
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20063062
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20073736
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20085837
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20093834
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20105941
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20114744
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20125516
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20134678
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20144290
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20157356
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20163189
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20173504
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20182731
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20191058
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty28853
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego649
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy14152
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek17568
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji1276
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne1182
Ikona - strzałka prawaKontakt1223
Ikona - strzałka prawaKierownictwo1273
Ikona - strzałka prawaStatut1066
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna1308
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw1119
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa1021
Ikona - strzałka prawaMajatek1074
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne1261
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR1224
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne2478
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe za 2018109
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.98
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna255
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne448
Ikona - strzałka prawaKierownictwo293
Ikona - strzałka prawaStatut236
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna316
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze240
Ikona - strzałka prawaZarządzenia313
Ikona - strzałka prawaRODO250
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe2699
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda1592
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20191112
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 2019142
Ikona - strzałka prawaWybory ławników269
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201810008
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20197009
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20151
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8535
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian9994
Ikona - strzałka prawaArchiwum9064
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego7934
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7791
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8340

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-09 14:19:51, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)