Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2363864
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza7775
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze10559
Ikona - strzałka prawaInformacje3042
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.3903
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne59317
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny27859
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia174673
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy5
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne540032
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)149807
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)139903
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa zamówień publicznych3496
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań8323
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie218266
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru7462
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy29981
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji4450
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji - sprawozdawczość946
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy10569
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy2060
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy2415
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe19497
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli10519
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury7888
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4225
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi4751
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra4113
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze3682
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing3741
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji2964
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna2371
Ikona - strzałka prawaDostępność817
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich52529
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego25680
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej15652
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami35284
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne6784
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie9308
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne32069
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące41471
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu78598
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące6538
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu27403
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego4
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy22437
Ikona - strzałka prawaRada Gminy19737
Ikona - strzałka prawaKomisje13627
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta2832
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy15568
Ikona - strzałka prawaSołtysi759
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO6890
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania2329
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra2413
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2020300
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20191634
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2018725
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy92233
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201818760
Ikona - strzałka prawaUchwały19753
Ikona - strzałka prawaUchwały 201812298
Ikona - strzałka prawaUchwały 20178620
Ikona - strzałka prawaUchwały 20168294
Ikona - strzałka prawaUchwały 20157996
Ikona - strzałka prawaUchwały 20145726
Ikona - strzałka prawaUchwały 20138463
Ikona - strzałka prawaUchwały 20127637
Ikona - strzałka prawaUchwały 20117252
Ikona - strzałka prawaUchwały 20107132
Ikona - strzałka prawaUchwały 20097513
Ikona - strzałka prawaUchwały 20088189
Ikona - strzałka prawaUchwały 20077684
Ikona - strzałka prawaUchwały 200612137
Ikona - strzałka prawaUchwały 20055157
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3524
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20064190
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20075105
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20088731
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20095121
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20109131
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20117302
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20128193
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20137232
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20147038
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201510469
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20165937
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20176850
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20186649
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20199344
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20204911
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20212501
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty31463
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego1983
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy16612
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek20198
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji2879
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia1995
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne2862
Ikona - strzałka prawaKontakt2838
Ikona - strzałka prawaKierownictwo2810
Ikona - strzałka prawaStatut2616
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna2842
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw2502
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa2432
Ikona - strzałka prawaMajatek2448
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne2591
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR4690
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne9350
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1574
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie zapewnienia dostępności581
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.1232
Ikona - strzałka prawaDostępność479
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna1539
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne2077
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia1250
Ikona - strzałka prawaPraca w Gminnej Bibliotece Publicznej2550
Ikona - strzałka prawaKierownictwo1759
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna1629
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze1546
Ikona - strzałka prawaZarządzenia1825
Ikona - strzałka prawaStatut/Regulamin organizacyjny1631
Ikona - strzałka prawaRODO1560
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe530
Ikona - strzałka prawaDostępność438
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe6895
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda/Spisy3523
Ikona - strzałka prawaSpis powszechny 2021623
Ikona - strzałka prawaWybory uzupełniające do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym numer 13 zarządzone na dzień 13 czerwca 2021 r.2619
Ikona - strzałka prawaWybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20203883
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20192410
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20193147
Ikona - strzałka prawaWybory ławników1888
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201815330
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20198915
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20152
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 20191283
Ikona - strzałka prawaWybory do Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra1346
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9969
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian12218
Ikona - strzałka prawaArchiwum11007
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9600
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów9523
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9789

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 13:39:36, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)