Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2726884
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza8465
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze11791
Ikona - strzałka prawaInformacje3247
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.4741
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne63293
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny29720
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia190888
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy5
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne569900
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)162108
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)151048
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa zamówień publicznych7084
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań10473
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie249017
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru8162
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy35264
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji6789
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji - sprawozdawczość1593
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy11909
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy2787
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy3147
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe21937
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli11850
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury8631
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4843
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi5542
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra4773
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze4274
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing4946
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji3942
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna3419
Ikona - strzałka prawaCyberbezpieczeństwo196
Ikona - strzałka prawaDostępność1407
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich55784
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego28461
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej16976
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska38089
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne7300
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie10051
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne36215
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące48763
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu93376
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące7659
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu32528
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego4
Ikona - strzałka prawaPliki APP386
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy23734
Ikona - strzałka prawaRada Gminy20763
Ikona - strzałka prawaKomisje13724
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta3517
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy16395
Ikona - strzałka prawaSołtysi1405
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO9815
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania3306
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra3113
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2020753
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20192088
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20181133
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2021290
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy105322
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201820011
Ikona - strzałka prawaRejestr Uchwał wraz z wykazem aktów prawa miejscowego (kadencja 2018 - 2023)917
Ikona - strzałka prawaUchwały19755
Ikona - strzałka prawaUchwały 201815132
Ikona - strzałka prawaUchwały 20179860
Ikona - strzałka prawaUchwały 20169415
Ikona - strzałka prawaUchwały 20158909
Ikona - strzałka prawaUchwały 20146239
Ikona - strzałka prawaUchwały 20138859
Ikona - strzałka prawaUchwały 20128171
Ikona - strzałka prawaUchwały 20117758
Ikona - strzałka prawaUchwały 20107510
Ikona - strzałka prawaUchwały 20097870
Ikona - strzałka prawaUchwały 20088660
Ikona - strzałka prawaUchwały 20078136
Ikona - strzałka prawaUchwały 200613016
Ikona - strzałka prawaUchwały 20055540
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3524
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20064554
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20075556
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20089709
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20095568
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201010231
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20118228
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20129094
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20138108
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20148025
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201511408
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20166856
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20177941
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20188285
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201911201
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20206950
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20214361
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20222239
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty32090
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego2557
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy17652
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek21151
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji3396
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia2702
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne3511
Ikona - strzałka prawaKontakt3512
Ikona - strzałka prawaKierownictwo3343
Ikona - strzałka prawaStatut3201
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna3393
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw2962
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa2870
Ikona - strzałka prawaMajatek2894
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne3226
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR5761
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne11336
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe2114
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie zapewnienia dostępności1086
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.1640
Ikona - strzałka prawaDostępność996
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna2155
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne2759
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia2205
Ikona - strzałka prawaPraca w Gminnej Bibliotece Publicznej3981
Ikona - strzałka prawaKierownictwo2388
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna2165
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze2048
Ikona - strzałka prawaZarządzenia2406
Ikona - strzałka prawaStatut/Regulamin organizacyjny2491
Ikona - strzałka prawaRODO2013
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1196
Ikona - strzałka prawaDostępność1127
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe8371
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda/Spisy4133
Ikona - strzałka prawaSpis powszechny 20211069
Ikona - strzałka prawaWybory uzupełniające do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym numer 13 zarządzone na dzień 13 czerwca 2021 r.3314
Ikona - strzałka prawaWybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20204455
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20192971
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20193789
Ikona - strzałka prawaWybory ławników2485
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201816566
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20199470
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20152
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 20191722
Ikona - strzałka prawaWybory do Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra1851
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10607
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian12736
Ikona - strzałka prawaArchiwum11928
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10333
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów9965
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10328

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-23 14:32:18, zmian dokonał(a): Gabriel Pak

WCAG 2.0 (Level AA)