Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1857975
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza6864
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze8737
Ikona - strzałka prawaInformacje2454
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.2314
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne54112
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny25250
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia150551
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy5
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne491660
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)120933
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)105106
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań5214
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie162573
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru6143
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy21863
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji799
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji - sprawozdawczość128
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy8396
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy1083
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy1254
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe16709
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli9264
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury6596
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna3434
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi3504
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra3267
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze2897
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing2586
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji1543
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna945
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności62
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich47683
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego21285
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej13877
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami31968
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna7899
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne6149
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie8409
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne24513
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące29679
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu57573
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące4849
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu20323
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego4
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy20552
Ikona - strzałka prawaRada Gminy18129
Ikona - strzałka prawaKomisje13372
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta1838
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy14231
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO3896
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania1035
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra1356
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2019827
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2018205
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy72097
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201817133
Ikona - strzałka prawaUchwały19697
Ikona - strzałka prawaUchwały 20188383
Ikona - strzałka prawaUchwały 20177052
Ikona - strzałka prawaUchwały 20166752
Ikona - strzałka prawaUchwały 20156901
Ikona - strzałka prawaUchwały 20145017
Ikona - strzałka prawaUchwały 20137863
Ikona - strzałka prawaUchwały 20126864
Ikona - strzałka prawaUchwały 20116667
Ikona - strzałka prawaUchwały 20106618
Ikona - strzałka prawaUchwały 20096943
Ikona - strzałka prawaUchwały 20087676
Ikona - strzałka prawaUchwały 20076910
Ikona - strzałka prawaUchwały 200610722
Ikona - strzałka prawaUchwały 20054639
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3524
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20063633
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20074448
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20087354
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20094525
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20107645
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20116134
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20126946
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20136008
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20145735
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20158994
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20164668
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20175197
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20184716
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20196513
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20201535
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty30149
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego1352
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy15402
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek18903
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji2138
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia667
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne2022
Ikona - strzałka prawaKontakt2073
Ikona - strzałka prawaKierownictwo1969
Ikona - strzałka prawaStatut1753
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna2104
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw1807
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa1755
Ikona - strzałka prawaMajatek1791
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne1933
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR3208
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne5603
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe709
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.597
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna817
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne1241
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia220
Ikona - strzałka prawaPraca w Gminnej Bibliotece Publicznej1161
Ikona - strzałka prawaKierownictwo954
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna963
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze784
Ikona - strzałka prawaZarządzenia948
Ikona - strzałka prawaStatut825
Ikona - strzałka prawaRODO810
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe4836
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda/Spisy2606
Ikona - strzałka prawaSpis rolny 2020431
Ikona - strzałka prawaWybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20203011
Ikona - strzałka prawaWybory do Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra641
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20191582
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192190
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 2019624
Ikona - strzałka prawaWybory ławników1263
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201813170
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20197991
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20152
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9151
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian11039
Ikona - strzałka prawaArchiwum9782
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8700
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8555
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9074
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności34

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-28 11:21:2, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)