Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze89482
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds obronnych i obrony cywilnej10352
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat10115
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9810
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9692
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra9645
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy, w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Miedzianej Górze9432
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9303
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9266
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9228
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9210
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.9163
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat8879
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.8846
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami8704
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami8676
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami8676
Zameldowanie Obywatela Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej Na Pobyt Stały (OSO/06)7797
Postępowanie Administracyjne W Sprawie Zameldowania Na Pobyt Stały Lub Czasowy (OSO/15)7560
Wniosek O Wpis Do Rejestru Wyborców (OSO/20)7522
Wymeldowanie Z Miejsca Pobytu Stałego (OSO/04)7519
Zameldowanie Obywatela Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej Na Pobyt Ponad 2 Miesiące (OSO/07)7514
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Czasowy Do 2 Miesięcy (OSO/10)7451
Wymeldowanie Cudzoziemca Z Miejsca Pobytu Czasowego Ponad 2 Miesiące (OSO/12)7447
Udostępnienie Danych Ze Zbioru Danych Osobowych (OSO/18)7445
Wymeldowanie Z Miejsca Pobytu Czasowego Ponad 2 Miesiące (OSO/05)7437
Zameldowanie Na Pobyt Czasowy Do 2 Miesięcy (OSO/03)7435
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Stały (OSO/08)7412
Wymeldowanie Cudzoziemca Z Miejsca Pobytu Stałego (OSO/11)7408
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Czasowy Ponad 2 Miesiące (OSO/09)7386
Wydanie Zaświadzczeń Z Akt Ewidencji Ludności (OSO/17)7356
Wniosek O Udostępnienie Rejestru Wyborców (OSO/19)7312
Informacje o Gminie7044
Uchwały dotyczące podatku na rok 20066840
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds obronnych i obrony cywilnej6825
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości6702
Informacja6667
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki6561
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076418
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora5701
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora d/s rolnictwa i ochrony przyrody5606
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki5595
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5452
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wododciągowej"5435
Regulamin5388
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze5362
Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia5301
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5295
Zmiana treści SIWZ 2 w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuju i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5265
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. budownictwa kubaturowego i drogowego5253

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-18 12:06:35, zmian dokonał(a): anna_zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)