Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze114881
Zestawienie Obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze zmianami9225
Zagospodarowanie przestrzenne:7868
Informacje o Gminie7380
Uchwały dotyczące podatku na rok 20067092
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości7031
Informacja6974
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076708
Urząd Gminy w Miedzianej Górze6638
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5671
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wododciągowej"5670
Regulamin5562
Wójt Gminy5514
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5467
Zmiana treści SIWZ 2 w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuju i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5405
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej5333
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej.5174
Protokół z II przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż Gimbusa4920
Wyjaśnienie treści SIWZ - przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"4898
Podatki - rok 20094834
Oświadczenia majątkowe Kierownika ZGK4791
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4771
Analiza złożonych ofert: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4662
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część miejscowości Tumlin Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)"4617
II Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż Gimbusa4307
Podatki rok 20104075
Rada Gminy3872
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 2 - 8"3866
Wyjaśnienia do SIWZ i zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część msc. Tumlin - Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)3846
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Miedziana Góra"3773
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego – w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej3770
Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków z.p Gminy M.Góra3724
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 8 kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy M.Góra3658
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Miedziana Góra"3631
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do ZS w Ćmińsku w Gminie Miedziana Góra w roku szkolnym 2016/2017"3511
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Ćmińsku w roku szkolnym 2016/20173471
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Ćmińsku w roku szkolnym 2016/2017"3465
Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku"3431
Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektów Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miedziana Góra"3418
Informacja o wynikach 2 w Części I i Części II w przetargu nieograniczonym na "Dostawę artykułów żywnościowych do dwóch szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku"3409
Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuju i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"3390
Przetarg nieograniczony na inwestycję pn.: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra - zad. 1 i zad. 2"3387
Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Miedziana Góra"3380
Protokół z przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż Gimbusa3378
Ogłoszenie w sprawie ustalenia lokalizacji drogi publicznej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej wraz z realizacją obiektów budowlanych, w tym infrastruktury technicznej, na odcinku obwodnicy Kielc, na terenie miasta: Kielce i Chęciny oraz gmin: Masłów, Miedziana Góra, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, tj.:3376
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku"3375
Decyzja nr 2/10, określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: „Przebudowa dróg w miejscowościach Miedziana Góra i Kostomłoty Drugie”3373
Wykaz szkół podstawowych na terenie gminy Miedziana Góra3358
Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zankupowej Gminy Miedziana Góra"3285

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-15 14:37:14, zmian dokonał(a): Ewa Sadko

WCAG 2.0 (Level AA)