Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze116567
Zestawienie Obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze zmianami11890
Zagospodarowanie przestrzenne:9882
Udostępnienie informacji publicznej9812
Informacje o Gminie7489
Uchwały dotyczące podatku na rok 20067242
Urząd Gminy w Miedzianej Górze7199
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości7187
Informacja7106
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076824
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy pełny etat6330
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wododciągowej"5770
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5761
Wójt Gminy5760
Regulamin5648
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy - pełny etat5603
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5583
Zmiana treści SIWZ 2 w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuju i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5514
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej5444
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej.5289
Protokół z II przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż Gimbusa5020
Wyjaśnienie treści SIWZ - przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5008
Podatki - rok 20094954
Oświadczenia majątkowe Kierownika ZGK4943
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4895
Analiza złożonych ofert: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4780
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część miejscowości Tumlin Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)"4718
II Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż Gimbusa4413
Podatki rok 20104199
Rada Gminy4180
Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na obszarze gminy Miedziana Góra"4176
Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków z.p Gminy M.Góra4079
Informacja 1 - Wyjasnienie treści SIWZ w inwestycji pn.: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra4014
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 8 kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy M.Góra4003
Przetarg nieograniczony na inwestycję pn.: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra3994
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 2 - 8"3961
Wyjaśnienia do SIWZ i zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część msc. Tumlin - Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)3948
Przetarg nieograniczony na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynków SP w Ćmińsku w gminie Miedziana Góra3880
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Miedziana Góra"3876
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego – w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej3853
Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na inwestycję Rozbudowy przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich"3745
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Miedziana Góra"3738
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na inwestycję Rozbudowy przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich"3633
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do ZS w Ćmińsku w Gminie Miedziana Góra w roku szkolnym 2016/2017"3629
Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku"3623
Informacja o wynikach 2 w Części I i Części II w przetargu nieograniczonym na "Dostawę artykułów żywnościowych do dwóch szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku"3595
Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektów Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miedziana Góra"3588
Przetarg nieograniczony na inwestycję pn.: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra - zad. 1 i zad. 2"3587
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Ćmińsku w roku szkolnym 2016/20173585

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-05 15:03:17, zmian dokonał(a): Katarzyna Kozieł

WCAG 2.0 (Level AA)