Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze91204
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds obronnych i obrony cywilnej10376
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat10132
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9828
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9711
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra9668
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy, w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Miedzianej Górze9455
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9320
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9294
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9250
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9226
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.9180
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami9072
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami9072
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat8902
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.8867
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami8728
Zameldowanie Obywatela Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej Na Pobyt Stały (OSO/06)7868
Wniosek O Wpis Do Rejestru Wyborców (OSO/20)7590
Wymeldowanie Z Miejsca Pobytu Stałego (OSO/04)7578
Postępowanie Administracyjne W Sprawie Zameldowania Na Pobyt Stały Lub Czasowy (OSO/15)7575
Zameldowanie Obywatela Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej Na Pobyt Ponad 2 Miesiące (OSO/07)7574
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Czasowy Do 2 Miesięcy (OSO/10)7515
Wymeldowanie Cudzoziemca Z Miejsca Pobytu Czasowego Ponad 2 Miesiące (OSO/12)7506
Wymeldowanie Z Miejsca Pobytu Czasowego Ponad 2 Miesiące (OSO/05)7501
Zameldowanie Na Pobyt Czasowy Do 2 Miesięcy (OSO/03)7490
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Stały (OSO/08)7471
Wymeldowanie Cudzoziemca Z Miejsca Pobytu Stałego (OSO/11)7468
Udostępnienie Danych Ze Zbioru Danych Osobowych (OSO/18)7461
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Czasowy Ponad 2 Miesiące (OSO/09)7444
Wydanie Zaświadzczeń Z Akt Ewidencji Ludności (OSO/17)7425
Wniosek O Udostępnienie Rejestru Wyborców (OSO/19)7326
Informacje o Gminie7102
Uchwały dotyczące podatku na rok 20066858
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds obronnych i obrony cywilnej6841
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości6728
Informacja6689
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki6575
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076443
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat6033
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat5776
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora5714
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora d/s rolnictwa i ochrony przyrody5621
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki5608
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5475
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wododciągowej"5460
Regulamin5416
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze5404
Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia5328
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5319

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-13 11:05:22, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)