Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze95394
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds obronnych i obrony cywilnej10432
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat10182
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9876
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9758
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra9730
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy, w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Miedzianej Górze9513
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9371
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9357
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9313
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9275
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.9228
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami9120
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami9120
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat8967
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.8932
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami8795
Zameldowanie Obywatela Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej Na Pobyt Stały (OSO/06)8075
Wniosek O Wpis Do Rejestru Wyborców (OSO/20)7792
Wymeldowanie Z Miejsca Pobytu Stałego (OSO/04)7764
Zameldowanie Obywatela Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej Na Pobyt Ponad 2 Miesiące (OSO/07)7759
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Czasowy Do 2 Miesięcy (OSO/10)7702
Wymeldowanie Z Miejsca Pobytu Czasowego Ponad 2 Miesiące (OSO/05)7692
Wymeldowanie Cudzoziemca Z Miejsca Pobytu Czasowego Ponad 2 Miesiące (OSO/12)7687
Zameldowanie Na Pobyt Czasowy Do 2 Miesięcy (OSO/03)7661
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Stały (OSO/08)7657
Wymeldowanie Cudzoziemca Z Miejsca Pobytu Stałego (OSO/11)7652
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Czasowy Ponad 2 Miesiące (OSO/09)7621
Wydanie Zaświadzczeń Z Akt Ewidencji Ludności (OSO/17)7620
Postępowanie Administracyjne W Sprawie Zameldowania Na Pobyt Stały Lub Czasowy (OSO/15)7613
Udostępnienie Danych Ze Zbioru Danych Osobowych (OSO/18)7514
Wniosek O Udostępnienie Rejestru Wyborców (OSO/19)7361
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansowym i Księgowości Podatkowej - pełny etat7328
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat7244
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansowym i Księgowości Podatkowej - pełny etat7226
Informacje o Gminie7162
Uchwały dotyczące podatku na rok 20066897
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds obronnych i obrony cywilnej6883
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości6786
Informacja6755
Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku6626
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki6620
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076498
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat6309
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat6137
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat6005
Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku6000
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora5762
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora d/s rolnictwa i ochrony przyrody5669
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki5649

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-20 11:25:16, zmian dokonał(a): Gabriel Pak

WCAG 2.0 (Level AA)