Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze127407
Udostępnienie informacji publicznej18816
Zestawienie Obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze zmianami17745
Zagospodarowanie przestrzenne:13649
Urząd Gminy w Miedzianej Górze8560
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy - pełny etat8395
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - pełny etat8048
Wójt Gminy ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich - 1/4 etatu7808
Informacja o wynikach naboru na stanowisko - podinspektora ds. obsługi w Punkcie Obsługi Interesanta.7769
Informacje o Gminie7643
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości7497
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. obsługi w Punkcie Obsługi Interesanta.7495
Uchwały dotyczące podatku na rok 20067481
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich - 1/4 etatu7394
Wójt Gminy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze7377
Informacja7296
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze7188
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. planowania przestrzennego – pełny etat7186
Uchwały dotyczące podatku na rok 20077053
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy pełny etat6586
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pełny etat6299
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat6292
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - pełny etat6291
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy - pełny etat6281
Wójt Gminy6241
Unieważnienie naboru na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze6227
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Gminy - pełny etat6184
Wójt Gminy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze6099
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wododciągowej"5962
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5957
Regulamin5789
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5788
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektora ds. planowania przestrzennego – pełny etat5757
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektora ds. ochrony środowiska5721
Zmiana treści SIWZ 2 w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuju i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5702
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej5636
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora/inspektora ds. dowodów osobistych - pełny etat5511
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej.5486
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - (w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat5326
Protokół z II przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż Gimbusa5199
Wyjaśnienie treści SIWZ - przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5189
Podatki - rok 20095180
Oświadczenia majątkowe Kierownika ZGK5154
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”5094
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat4989
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - (w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat4982
Analiza złożonych ofert: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4975
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - (w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika) inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat4970
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część miejscowości Tumlin Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)"4921

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 13:39:36, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)