Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze116371
Zestawienie Obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze zmianami9892
Zagospodarowanie przestrzenne:8360
Informacje o Gminie7406
Uchwały dotyczące podatku na rok 20067130
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości7065
Informacja7012
Urząd Gminy w Miedzianej Górze6802
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076738
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wododciągowej"5693
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5688
Wójt Gminy5583
Regulamin5582
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5493
Zmiana treści SIWZ 2 w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuju i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5431
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej5355
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej.5199
Protokół z II przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż Gimbusa4944
Wyjaśnienie treści SIWZ - przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"4921
Podatki - rok 20094865
Oświadczenia majątkowe Kierownika ZGK4822
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4803
Analiza złożonych ofert: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4692
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część miejscowości Tumlin Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)"4638
II Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż Gimbusa4329
Podatki rok 20104107
Rada Gminy3961
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 2 - 8"3888
Wyjaśnienia do SIWZ i zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część msc. Tumlin - Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)3868
Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków z.p Gminy M.Góra3819
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Miedziana Góra"3796
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego – w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej3792
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy pełny etat3748
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 8 kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy M.Góra3746
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Miedziana Góra"3653
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do ZS w Ćmińsku w Gminie Miedziana Góra w roku szkolnym 2016/2017"3532
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Ćmińsku w roku szkolnym 2016/20173497
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Ćmińsku w roku szkolnym 2016/2017"3490
Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku"3488
Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektów Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miedziana Góra"3471
Informacja o wynikach 2 w Części I i Części II w przetargu nieograniczonym na "Dostawę artykułów żywnościowych do dwóch szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku"3467
Przetarg nieograniczony na inwestycję pn.: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra - zad. 1 i zad. 2"3445
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku"3431
Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuju i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"3413
Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Miedziana Góra"3404
Protokół z przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż Gimbusa3403
Ogłoszenie w sprawie ustalenia lokalizacji drogi publicznej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej wraz z realizacją obiektów budowlanych, w tym infrastruktury technicznej, na odcinku obwodnicy Kielc, na terenie miasta: Kielce i Chęciny oraz gmin: Masłów, Miedziana Góra, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, tj.:3401
Decyzja nr 2/10, określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: „Przebudowa dróg w miejscowościach Miedziana Góra i Kostomłoty Drugie”3400
Wykaz szkół podstawowych na terenie gminy Miedziana Góra3398

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-29 12:40:32, zmian dokonał(a): Katarzyna Kozieł

WCAG 2.0 (Level AA)