Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze92466
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds obronnych i obrony cywilnej10397
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat10148
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9845
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9727
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra9688
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy, w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Miedzianej Górze9478
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9338
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9315
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9270
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9243
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.9195
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami9088
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami9088
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat8925
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.8890
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami8750
Zameldowanie Obywatela Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej Na Pobyt Stały (OSO/06)7923
Wniosek O Wpis Do Rejestru Wyborców (OSO/20)7642
Wymeldowanie Z Miejsca Pobytu Stałego (OSO/04)7626
Zameldowanie Obywatela Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej Na Pobyt Ponad 2 Miesiące (OSO/07)7622
Postępowanie Administracyjne W Sprawie Zameldowania Na Pobyt Stały Lub Czasowy (OSO/15)7586
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Czasowy Do 2 Miesięcy (OSO/10)7568
Wymeldowanie Z Miejsca Pobytu Czasowego Ponad 2 Miesiące (OSO/05)7553
Wymeldowanie Cudzoziemca Z Miejsca Pobytu Czasowego Ponad 2 Miesiące (OSO/12)7551
Zameldowanie Na Pobyt Czasowy Do 2 Miesięcy (OSO/03)7530
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Stały (OSO/08)7518
Wymeldowanie Cudzoziemca Z Miejsca Pobytu Stałego (OSO/11)7515
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Czasowy Ponad 2 Miesiące (OSO/09)7487
Wydanie Zaświadzczeń Z Akt Ewidencji Ludności (OSO/17)7477
Udostępnienie Danych Ze Zbioru Danych Osobowych (OSO/18)7477
Wniosek O Udostępnienie Rejestru Wyborców (OSO/19)7337
Informacje o Gminie7124
Uchwały dotyczące podatku na rok 20066871
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds obronnych i obrony cywilnej6852
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości6745
Informacja6712
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki6589
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat6554
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076463
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat6103
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansowym i Księgowości Podatkowej - pełny etat6003
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora5729
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora d/s rolnictwa i ochrony przyrody5638
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansowym i Księgowości Podatkowej - pełny etat5624
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki5618
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5496
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wododciągowej"5480
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze5433
Regulamin5431

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-15 10:07:23, zmian dokonał(a): Halina Żelazna

WCAG 2.0 (Level AA)