Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze97310
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds obronnych i obrony cywilnej10454
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat10206
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9900
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9789
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra9768
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy, w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Miedzianej Górze9542
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9395
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9391
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9347
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9298
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.9253
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami9145
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami9145
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9000
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.8959
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami8818
Zameldowanie Obywatela Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej Na Pobyt Stały (OSO/06)8138
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansowym i Księgowości Podatkowej - pełny etat8117
Wniosek O Wpis Do Rejestru Wyborców (OSO/20)7866
Wymeldowanie Z Miejsca Pobytu Stałego (OSO/04)7827
Zameldowanie Obywatela Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej Na Pobyt Ponad 2 Miesiące (OSO/07)7820
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Czasowy Do 2 Miesięcy (OSO/10)7764
Wymeldowanie Z Miejsca Pobytu Czasowego Ponad 2 Miesiące (OSO/05)7760
Wymeldowanie Cudzoziemca Z Miejsca Pobytu Czasowego Ponad 2 Miesiące (OSO/12)7752
Zameldowanie Na Pobyt Czasowy Do 2 Miesięcy (OSO/03)7728
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Stały (OSO/08)7725
Wymeldowanie Cudzoziemca Z Miejsca Pobytu Stałego (OSO/11)7722
Wydanie Zaświadzczeń Z Akt Ewidencji Ludności (OSO/17)7688
Zameldowanie Cudzoziemca Na Pobyt Czasowy Ponad 2 Miesiące (OSO/09)7687
Postępowanie Administracyjne W Sprawie Zameldowania Na Pobyt Stały Lub Czasowy (OSO/15)7637
Udostępnienie Danych Ze Zbioru Danych Osobowych (OSO/18)7538
Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku7460
Wniosek O Udostępnienie Rejestru Wyborców (OSO/19)7380
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansowym i Księgowości Podatkowej - pełny etat7354
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat7273
Informacje o Gminie7188
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat7168
Uchwały dotyczące podatku na rok 20066915
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds obronnych i obrony cywilnej6904
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat6855
Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku6838
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości6811
Informacja6774
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki6643
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076519
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat6162
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku6064
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora5783
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora d/s rolnictwa i ochrony przyrody5693

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-25 12:05:41, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)