Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze100405
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds obronnych i obrony cywilnej10481
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat10253
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9937
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9833
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra9813
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansowym i Księgowości Podatkowej - pełny etat9666
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy, w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Miedzianej Górze9581
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9442
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9435
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9390
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9342
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.9284
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami9184
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami9184
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9043
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.8989
Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku8917
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami8857
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat8620
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat8325
Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku8290
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku7483
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansowym i Księgowości Podatkowej - pełny etat7392
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat7311
Informacje o Gminie7216
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds obronnych i obrony cywilnej6980
Uchwały dotyczące podatku na rok 20066937
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości6841
Informacja6800
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku6674
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki6671
Nabór na wolne stanowisko – Główny Księgowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzianej Górze6637
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076551
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzianej Górze6278
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat6198
Zestawienie Obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze zmianami5962
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora5814
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. oświaty - pełny etat5797
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora d/s rolnictwa i ochrony przyrody5717
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze5707
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki5692
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. oświaty - pełny etat5551
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5548
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wododciągowej"5543
Zagospodarowanie przestrzenne:5526
Regulamin5506
Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia5421
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5379

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-21 10:35:38, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)