Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze116652
Zestawienie Obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze zmianami12693
Udostępnienie informacji publicznej12135
Zagospodarowanie przestrzenne:10442
Informacje o Gminie7511
Urząd Gminy w Miedzianej Górze7360
Uchwały dotyczące podatku na rok 20067278
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości7229
Informacja7129
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076853
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy pełny etat6374
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy - pełny etat6078
Wójt Gminy5820
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wododciągowej"5807
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5797
Regulamin5664
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5619
Zmiana treści SIWZ 2 w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuju i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5548
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej5477
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej.5325
Protokół z II przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż Gimbusa5055
Wyjaśnienie treści SIWZ - przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5041
Podatki - rok 20094989
Oświadczenia majątkowe Kierownika ZGK4982
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4932
Analiza złożonych ofert: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4817
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część miejscowości Tumlin Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)"4750
II Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż Gimbusa4446
Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na obszarze gminy Miedziana Góra"4304
Rada Gminy4268
Podatki rok 20104234
Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków z.p Gminy M.Góra4153
Informacja 1 - Wyjasnienie treści SIWZ w inwestycji pn.: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra4142
Przetarg nieograniczony na inwestycję pn.: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra4109
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 8 kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy M.Góra4086
Przetarg nieograniczony na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynków SP w Ćmińsku w gminie Miedziana Góra4013
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 2 - 8"3995
Wyjaśnienia do SIWZ i zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część msc. Tumlin - Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)3978
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat3924
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Miedziana Góra"3913
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego – w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej3882
Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na inwestycję Rozbudowy przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich"3871
Informacja 1 - wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieogranicznym na inwestycję pn.: Rozbudowa przedszkola o budynek żłobka z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich3791
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Miedziana Góra"3773
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na inwestycję Rozbudowy przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich"3753
Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku"3678
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do ZS w Ćmińsku w Gminie Miedziana Góra w roku szkolnym 2016/2017"3658
Informacja o wynikach 2 w Części I i Części II w przetargu nieograniczonym na "Dostawę artykułów żywnościowych do dwóch szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku"3651
Przetarg nieograniczony na inwestycję pn.: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra - zad. 1 i zad. 2"3642

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-28 11:21:2, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)