Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze104539
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat10811
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds obronnych i obrony cywilnej10536
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku10325
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat10318
Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku10216
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9988
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9912
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra9885
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat9823
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansowym i Księgowości Podatkowej - pełny etat9795
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy, w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Miedzianej Górze9659
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9503
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9498
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku9492
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji na 1/2 etatu9442
Nabór na wolne stanowisko – Główny Księgowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzianej Górze9441
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. informacji9415
Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku9361
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.9338
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami9250
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami9250
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra - pełny etat9108
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzianej Górze9078
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ¾ etatu.9038
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami8921
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. oświaty - pełny etat8616
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. oświaty - pełny etat8348
KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. MEDYCZNYCH SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W ĆMIŃSKU7629
KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. MEDYCZNYCH SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W ĆMIŃSKU7629
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansowym i Księgowości Podatkowej - pełny etat7460
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat7380
Informacje o Gminie7256
KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. MEDYCZNYCH SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W ĆMIŃSKU7074
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds obronnych i obrony cywilnej7035
Zestawienie Obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze zmianami7018
Uchwały dotyczące podatku na rok 20066977
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości6884
Informacja6841
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki6728
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076600
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat6261
Zagospodarowanie przestrzenne:6241
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora5879
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat5864
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze5835
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora d/s rolnictwa i ochrony przyrody5746
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki5740
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wododciągowej"5605

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-22 09:59:09, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)