Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze117913
Udostępnienie informacji publicznej18525
Zestawienie Obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze zmianami14544
Zagospodarowanie przestrzenne:11572
Urząd Gminy w Miedzianej Górze7716
Informacje o Gminie7551
Uchwały dotyczące podatku na rok 20067344
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości7320
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. obsługi w Punkcie Obsługi Interesanta.7242
Wójt Gminy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze7222
Informacja7182
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze7036
Informacja o wynikach naboru na stanowisko - podinspektora ds. obsługi w Punkcie Obsługi Interesanta.6919
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076918
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy pełny etat6463
Wójt Gminy ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich - 1/4 etatu6459
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy - pełny etat6165
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat6132
Unieważnienie naboru na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze6064
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich - 1/4 etatu6012
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - pełny etat5998
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy - pełny etat5972
Wójt Gminy5963
Wójt Gminy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze5953
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wododciągowej"5856
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5846
Regulamin5702
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5674
Zmiana treści SIWZ 2 w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuju i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5599
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej5525
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej.5374
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - (w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat5183
Protokół z II przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż Gimbusa5101
Wyjaśnienie treści SIWZ - przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5087
Podatki - rok 20095057
Oświadczenia majątkowe Kierownika ZGK5040
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4984
Analiza złożonych ofert: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4866
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat4841
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - (w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat4829
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - (w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika) inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - pełny etat4814
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część miejscowości Tumlin Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)"4795
II Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż Gimbusa4499
Rada Gminy4441
Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na obszarze gminy Miedziana Góra"4428
Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków z.p Gminy M.Góra4320
Podatki rok 20104293
Informacja 1 - Wyjasnienie treści SIWZ w inwestycji pn.: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra4281
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 8 kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy M.Góra4244

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-02 14:35:42, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)