Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2022-09-21 15:18:41Michał TokarOpublikowano artykuły o ID:(5222)
2022-09-21 15:18:25Michał TokarZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5222
2022-09-21 15:18:19Michał TokarDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5222
2022-09-21 15:17:59Michał TokarDodano artykuł o tytule: Obwieszczenie Zn.ŚO-V-7422.1.15.2022 w spr.zmiany koncesji na wydobywanie wapieni i łupków dewońskich z części złoża "Kostomłoty"
2022-09-19 14:16:17Michał TokarOpublikowano artykuły o ID:(5221)
2022-09-19 14:16:05Michał TokarZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5221
2022-09-19 14:15:53Michał TokarDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5221
2022-09-19 14:15:51Michał TokarDodano artykuł o tytule: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.
2022-09-19 13:24:10Michał TokarOpublikowano artykuły o ID:(5220)
2022-09-19 13:23:55Michał TokarZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5220
2022-09-19 13:22:48Michał TokarDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5220
2022-09-19 13:22:27Michał TokarDodano artykuł o tytule: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.
2022-09-14 14:01:09Michał TokarOpublikowano artykuły o ID:(5219)
2022-09-14 14:00:16Michał TokarZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5219
2022-09-14 14:00:10Michał TokarDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5219
2022-09-14 14:00:05Michał TokarDodano artykuł o tytule: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w spr.zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 25 stycznia 2022r. znak:KR.ZUZ.1.4210.175.2021.GP udzielającej Świętokrzyskim Kopalniom Surowców Mineralnych Sp.z o.o. ul.Na Ługach 7,25-803 Kielce,pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu górniczego- kopalni dolomitów dewońskich"Laskowa" na trwałe odwodnienie oraz wprowadzanie ścieków będących mieszaniną wód opadowych lub roztopowych oraz wód złożowych tj.wód pochodzących z odwodnienia wyrobiska górniczego kopalni dolomitów dewońskich "Laskowa",
2022-09-09 11:51:09Michał TokarOpublikowano artykuły o ID:(5218)
2022-09-09 11:50:45Michał TokarZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5218
2022-09-09 11:49:50Michał TokarDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5218
2022-09-09 11:49:39Michał TokarDodano artykuł o tytule: Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach,zawiadamia że na wniosek złożony w dniu 15.07.2022r.(uzupełniony w dniu 05.08.2022r.) przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp.z o.o., Na Ługach 7 ,25-803 Kielce Zn.SOŚ/W/81/07/2022.JK z dnia 13.07.2022r.wszczęte zostało postępowanie administracyjne w spr.wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód z odwodnienia kopalni dolomitów dewońskich"Laskowa" , gm.M.Góra do ziemi a następnie do rowu melioracyjnego "C" uchodzącego do rzeki Bobrzy, udzielonego decyzją Starosty Kieleckiego znak:RO-II.6341.108.2013.DP z dnia 01.08.2013 r.oraz zmieniającego: decyzją Starosty Kieleckiego znak:RO-II.6431.41.2015 .DP z dnia 11.04.2016r. oraz decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Kielcach znak:KR.ZUZ.1.421.255.2018.MR z dnia 05.11.2018
2022-09-08 08:48:37Michał TokarOpublikowano artykuły o ID:(5217)
2022-09-08 08:48:23Michał TokarZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5217
2022-09-08 08:48:16Michał TokarDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5217
2022-09-08 08:48:04Michał TokarDodano artykuł o tytule: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach
2022-09-08 08:46:06Klaudia MisiewiczOpublikowano artykuły o ID:(5074)
2022-09-08 08:44:41Klaudia MisiewiczDodano wersje artykułu. Wersja: 9 Tytuł:

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-21 15:18:41, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)