Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2020-01-24 12:38:46Katarzyna KoziełOpublikowano artykuły o ID:(4150)
2020-01-24 12:38:29Katarzyna KoziełZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4150
2020-01-24 12:37:55Katarzyna KoziełDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4150
2020-01-24 12:37:50Katarzyna KoziełDodano artykuł o tytule: Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra informujące o uzupełnieniu KIP pn. "Punkt do zbierania odpadów gumowych, tworzyw sztucznych i złomu. Przetwarzanie odpadów gumowych w procesie R12"
2020-01-23 14:52:10Gabriel PakOpublikowano artykuły o ID:(4149)
2020-01-23 14:51:40Gabriel PakZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4149
2020-01-23 14:51:31Gabriel PakZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4149
2020-01-23 14:51:10Gabriel PakZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4149
2020-01-23 14:50:59Gabriel PakZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4149
2020-01-23 14:50:43Gabriel PakDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4149
2020-01-23 14:50:41Gabriel PakDodano artykuł o tytule: ZAPYTANIE OFERTOWE NR PKOSZ.2.2020/RPOWŚ „Dostawa i montaż zegara słonecznego” w ramach projektu „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”
2020-01-23 14:40:30Gabriel PakOpublikowano artykuły o ID:(4148)
2020-01-23 14:39:11Gabriel PakZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4148
2020-01-23 14:39:09Gabriel PakZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4148
2020-01-23 14:38:58Gabriel PakDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4148
2020-01-23 14:38:57Gabriel PakDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4148
2020-01-23 14:38:50Gabriel PakDodano artykuł o tytule: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Gmina Miedziana Góra w związku z zapytaniem ofertowym nr PKOSZ.1.2020/RPOWŚ z dnia 14.01.2020 r. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i montaż zegara słonecznego w ramach projektu Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra zostało unieważnione
2020-01-22 09:06:23Katarzyna KoziełOpublikowano artykuły o ID:(4146)
2020-01-22 09:06:23Katarzyna KoziełOpublikowano artykuły o ID:(4147)
2020-01-22 09:06:09Katarzyna KoziełZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4147
2020-01-22 09:05:56Katarzyna KoziełDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4147
2020-01-22 09:05:47Katarzyna KoziełDodano artykuł o tytule: Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bobrza na terenie gminy Miedziana Góra oraz prognozy oddziaływania na środowisko
2020-01-22 09:05:24Katarzyna KoziełZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4146
2020-01-22 09:05:15Katarzyna KoziełDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4146
2020-01-22 09:05:11Katarzyna KoziełDodano artykuł o tytule: Informacja Wójta Gminy Miedziana Góra o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bobrza na terenie gminy Miedziana Góra oraz prognozy oddziaływania na środowisko
2020-01-21 14:49:14Katarzyna KoziełOpublikowano artykuły o ID:(4145)

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-24 12:38:46, zmian dokonał(a): Katarzyna Kozieł

WCAG 2.0 (Level AA)