Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

INTERPELACJA dot. wydatków na wynagrodzenia oraz liczby osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w MIedzianej Górze w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-01-30
Data ostatniej zmiany:
2023-01-31

INTERPELACJA dot. jawności wydatków na wynagrodzenia oraz liczby osób zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzianej Górze w orkesuie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ikona statystyk

Przewodniczący Rady Gminy Rafał Micigolski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-01-30
Data publikacji:
2023-01-30
Data ostatniej zmiany:
2023-01-31

INTERPELACJA dot. wykonania bądź niewykonania zadań określonych Uchwałą Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 stycznia 2022 r.

Ikona statystyk

Radny Jarosław Wałek

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2023-01-30
Data publikacji:
2023-01-30
Data ostatniej zmiany:
2023-01-31

Interpelacja dot. kosztów poniesionych na funkcjonowanie i utrzymanie budynku SOZ w Ćmińsku

Ikona statystyk

Radny Jarosław Wałe

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-01
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28

Interpelacja dot. zbiorowej mogiły ludzi zmarłych przed wielu laty na cholerę znajdującej się w Kostomłotach Pierwszych.

Ikona statystyk

radny Marek Podsiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2022-06-28
Data publikacji:
2022-06-28
Data ostatniej zmiany:
2022-07-13

Interpelacja dot. rzeki Sufraganiec płynącej przez tereny gminy Miedziana góra w Kostomłotach Pierwszych.

Ikona statystyk

radny Marek Podsiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-06-28
Data ostatniej zmiany:
2022-07-13

Interpelacja dot. stanowiska zastępcy wójta

Ikona statystyk

Przewodniczący Rady Gminy Rafał Micigolski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2022-05-17
Data publikacji:
2022-05-17
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31

Interpelacja w związku z niedostatecznym działaniem w sytuacji kryzysowej na przykładzie pogorzelca z Ciosowej

Ikona statystyk

Radny Jarosław Wałek

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2022-02-01
Data publikacji:
2022-02-01
Data ostatniej zmiany:
2022-02-15

Interpelacja w sprawie jawności wydatków na wynagrodzenia oraz liczby osób zatrudnionych w GBP w Miedzianej Górze.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-23
Data ostatniej zmiany:
2021-10-08

Interpelacja dot. potrzeby przywrócenia godzin pracy Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku do stanu przed połączeniem Ośrofdków Zdrowia w Ćmińsku z Miedzianą Górą, w celu zapewnienia ochrony zdrowia okolicznym mieszkańcom oraz jakie były poczynione działania naprawcze na funkcjonowanie tego Ośrodka.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2021-09-23
Data publikacji:
2021-09-23
Data ostatniej zmiany:
2021-10-08

Interpelacja w sprawie jawności wydatków związanych z opracowaniem, dukiem i kolportażem miesięcznika Głos Miedziana Góra i zasadności podwyższenia nakładu z 1200 szt. na 3500 szt.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2021-09-23
Data publikacji:
2021-09-23
Data ostatniej zmiany:
2021-10-08

Interpelacja dot. remontu ul. Działkowej w Kostomłotach Pierwszych

Ikona statystyk

radny Marek Podsiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-23
Data ostatniej zmiany:
2021-10-08

Zapytanie dot. projektu budżetu na 2021 r.

Ikona statystyk

radny Marek Podsiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-05
Data ostatniej zmiany:
2021-03-16

Interpelacja w sprawie wprowadzenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2020-04-30
Data publikacji:
2020-04-30
Data ostatniej zmiany:
2020-04-30

Intepelacja dot. poprawy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Kostomłotach Drugich

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2020-04-01
Data publikacji:
2020-04-01
Data ostatniej zmiany:
2020-04-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-02-03 10:33:28, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)