Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Zbieranie statystyk

INFORMACJA

Okręgowa Komisja Wyborcza w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej nr 32 w Miedzianej Górze

 

informuje, że zgodnie z §11 ust. 1 uchwały  nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 14 czerwca 2019 r. wyłożony zostanie do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z okręgu wyborczego  nr 32

w Miedzianej Górze.

 

Spis wyłożony będzie w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 9 przez okres 5 dni w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

Bożena Wychowaniec

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-13
Data ostatniej zmiany:
2019-06-13

Okręgowa Komisja Wyborcza w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej nr 32

Zbieranie statystyk

INFORMACJA

Informujemy, że w gminie Miedziana Góra powołana została Okręgowa Komisja Wyborcza w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej nr 32 w składzie:

 

  1. Bożena Wychowaniec – Przewodnicząca

  2. Jan Szustak – Zastępca Przewodniczącego

  3. Bożena Modrzejewska – Sekretarz

  4. Alicja Zając – Członek

  5. Anna Socha – Członek

 

Siedzibą Komisji jest Urząd Gminy w Miedzianej Górze.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z terenu gminy Miedziana Góra przyjmuje Okręgowa Komisja Wyborcza do dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 1300.

 

 

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć Okręgowej Komisji Wyborczej następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata,

  • pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,

  • listę popierających kandydata zawierającą podpisy co najmniej 50 rolników posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. Jeden rolnik może udzielić poparcia kilku kandydatom z tej samej gminy.

 

(formularze dokumentów do pobrania w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej)

Bożena Wychowaniec

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-13
Data ostatniej zmiany:
2019-06-13

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości jej członkom, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej rady Izb Rolniczych w dniu 28 lipca 2019r.

Zbieranie statystyk

KOMUNIKAT

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości jej członkom, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej rady Izb Rolniczych w dniu 28 lipca 2019r. 

Uchwała KRIR oraz terminarz wykonywania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych znajdują się na stronie internetowej www.sir-kielce.pl

 

Zarząd Świętokrzyskiej

Izby Rolniczej

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-29
Data ostatniej zmiany:
2019-04-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-15 14:38:58, zmian dokonał(a): Gabriel Pak

WCAG 2.0 (Level AA)