Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 20 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku:

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-09-21
Data publikacji:
2018-09-21
Data ostatniej zmiany:
2018-09-21

Informacja - Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze

Zbieranie statystyk

Gminna Komisja Wyborcza w Miedzianej Górze pełni dyżury w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza Nr 18 pok.2 (sala konferencyjna)

w następujących terminach :

 

13.09.2018 r – w godz. 16.00 – 17.00

14.09.2018 r - w godz. 9.00 -12.00 i od godz. 15.00 – 18.00

15.09.2018 r - w godz. 10.00 – 15.00

17.09.2018 r -w godz.  9.00 – 24.00

24.09.2018 r – w godz. 9.00 – 12.00

25.09.2018 r -  w godz. 9.00 - 15.00

26.09.2018 r -  w godz. 9.00 - 24.00 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze:
Urząd Gminy w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza Nr 18 pok.2 (sala konferencyjna)
tel. 41 303 16 26 wew.50, fax: 41 303 16 05

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-09-13
Data publikacji:
2018-09-13
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-12
Data ostatniej zmiany:
2018-09-12

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-12
Data ostatniej zmiany:
2018-09-12

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 września 2018 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2018-09-12
Data publikacji:
2018-09-12
Data ostatniej zmiany:
2018-09-13

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej W Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-28
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28

Informacja o możliwości bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych

Zbieranie statystyk

I N F O R M A C J A

 

W związku z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. 2018 poz. 754 ze zm.) informuję o możliwości bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych związanych z  wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach tj.:

  1. Bobrza – obok remizy OSP
  2. Ćmińsk Kościelny – ul. Podkościele 5 k. sołtysa
  3. Ćmińsk Rządowy – ul. Światełek 39 k. sołtysa
  4. Ciosowa – ul. Ławęczna
  5. Kostomłoty Pierwsze – ul. Podmiejska 40 (przystanek MPK)
  6. Kostomłoty Drugie – ul. Laskowa 136 k. sołtysa
  7. Miedziana Góra – ul. Łódzka 73 k. sołtysa
  8. Przyjmo – ul. Ogrodowa 14 k. świetlicy wiejskiej
  9. Porzecze 39 k. sklepu
  10. 10.Tumlin-Wykień – obok świetlicy wiejskiej
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-08-27
Data publikacji:
2018-08-27
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miedziana Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-08-27
Data publikacji:
2018-08-27
Data ostatniej zmiany:
2018-08-27

UCHWAŁA NR XLIV/623/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-08-23
Data publikacji:
2018-08-23
Data ostatniej zmiany:
2018-08-27

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych W okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej W Kielcach W wyborach do Rady Powiatu W Kielcach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-08-20
Data publikacji:
2018-08-20
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-21 10:35:38, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)