Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

PONOWNE GŁOSOWANIE - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-11-05
Data publikacji:
2018-11-05
Data ostatniej zmiany:
2018-11-05

Informacja - Obwodowe Komisje Wyborcze

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach na wójta gminy Miedziana Góra w ponownym głosowaniu 4 listopada 2018 roku rozpoczynają pracę w lokalach wyborczych o godz. 6.00.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-02
Data ostatniej zmiany:
2018-11-02

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego [WYCIĄG]

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-26
Data ostatniej zmiany:
2018-10-26

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego [WYCIĄG]

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-26
Data ostatniej zmiany:
2018-10-26

Wyniki głosowania

Zbieranie statystyk

Wyniki wyborów dotyczących naszej gminy :

1. Rada Gminy

2. Wójt Gminy

3. Rada Powiatu

4. Sejmik Województwa

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-10-22
Data publikacji:
2018-10-22
Data ostatniej zmiany:
2018-11-02

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-22
Data ostatniej zmiany:
2018-10-23

Informacja - Spis wyborców do wglądu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-10-3
Data publikacji:
2018-10-03
Data ostatniej zmiany:
2018-10-10

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-10-03
Data publikacji:
2018-10-03
Data ostatniej zmiany:
2018-10-16

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-28
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-28
Data ostatniej zmiany:
2018-10-09

Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 4

Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

           

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się, listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Miedziana Góra, następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW

16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA WRZAŁKI

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW K. MORAWIECKI - ŚWIĘTOKRZYSKIE

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAMIANA SŁAWSKIEGO

 

§ 2.

Przyznaje się, liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Miedziana Góra, następujący numer:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SKUTECZNY RADNY 2018

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-09-28
Data publikacji:
2018-09-28
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze

z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                       

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Miedzianej Górze podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Miedziana Góra, przyznano następujące numery:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW

16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA WRZAŁKI

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW K. MORAWIECKI - ŚWIĘTOKRZYSKIE

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAMIANA SŁAWSKIEGO

 

 

Liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Miedziana Góra, przyznano następujący numer:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SKUTECZNY RADNY 2018

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej
w Miedzianej Górze

 

Agnieszka Opala

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-28
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28

Kandydaci i statystyki

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-09-27
Data publikacji:
2018-09-27
Data ostatniej zmiany:
2018-09-27

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach o losowaniach do obwodowych komisji wyborczych

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-09-25
Data publikacji:
2018-09-25
Data ostatniej zmiany:
2018-09-27

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 20 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku:

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-09-21
Data publikacji:
2018-09-21
Data ostatniej zmiany:
2018-09-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-21 12:41:14, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)