Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

POSTANOWIENIE NR 4/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-17
Data ostatniej zmiany:
2019-01-17

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-17
Data ostatniej zmiany:
2019-01-17
Zbieranie statystyk

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach I

z dnia 11 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Miedziana Góra obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 6, 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 6, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach I

 

Jan Klocek

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11
Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze

z dnia 11 stycznia 2019 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

                       

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Miedzianej Górze podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 

 

Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA BOROŃSKIEGO

2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLINA PAŁKA

3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO SOŁECTWA

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze

/-/ Irena Stanisława Fąfara

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 7 stycznia 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Miedziana Góra podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.:

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-01-11
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIEDZIANEJ GÓRZE

Zbieranie statystyk

Informacja - Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze

Gminna Komisja Wyborcza w Miedzianej Górze pełni dyżury w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza Nr 18 pok.2 (sala konferencyjna)

 

w następujących terminach :

03.01.2019 w godzinach  15:30 – 17:30

04.01.2019 w godzinach  12:00 – 14:00

05.01.2019 w godzinach  10:00 – 12:00

07.01.2019 w godzinach  15:30 – 24:00

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze:
Urząd Gminy w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza Nr 18 pok.2 (sala konferencyjna)
tel. 41 303 16 26 wew.50, fax: 41 303 16 05

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

w Miedzianej Górze
/-/ Irena Fąfara

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-01-02
Data publikacji:
2019-01-02
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02

Uchwała Nr 3/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-02
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02

Uchwała Nr 2/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-02
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02

Uchwała Nr 1/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-02
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02

(Wybory uzupełniające) POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-31
Data ostatniej zmiany:
2018-12-31

(Wybory uzupełniające) POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-12-31
Data publikacji:
2018-12-31
Data ostatniej zmiany:
2018-12-31

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 6 grudnia 2018 roku - Wójt Gminy Miedziana Góra podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.:

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-12-10
Data publikacji:
2018-12-10
Data ostatniej zmiany:
2018-12-10

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 3 grudnia 2018 o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedzian Góra, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-06
Data ostatniej zmiany:
2018-12-06

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 3 grudnia 2018 o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miedzian Góra, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-06
Data ostatniej zmiany:
2018-12-06

Zarządzenie Wojewody Świetokrzyskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym nr 1

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-06
Data ostatniej zmiany:
2018-12-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-22 09:59:09, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)