Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Petycja dot. tworzenia danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2022-11-07
Data publikacji:
2022-11-07
Data ostatniej zmiany:
2022-11-07

Petycja - Poprawa Efektywności Energetycznej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-07-22
Data ostatniej zmiany:
2022-07-22

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-06-28
Data publikacji:
2022-06-28
Data ostatniej zmiany:
2022-06-30

Petycja w sprawie trwałej poprawy stanu nawierzchni ulicy Tęczowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2022-06-03
Data publikacji:
2022-06-03
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22

Petycja - Poprawa Efektywności Energetycznej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-04
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18

Petycja w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-08
Data ostatniej zmiany:
2022-06-03

Petycja w sprawie łączenia klas piątych w Szkole Podstawowej im. 4 Pułku Piechoty legionów AK w Kostomłotach Drugich 5a

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2021-04-07
Data publikacji:
2021-04-07
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22

prośba_petycja w sprawie łączenia klas piątych w Szkole Podstawowej im. 4 Pułku Piechoty legionów AK w Kostomłotach Drugich 5b

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2021-04-07
Data publikacji:
2021-04-07
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22

Petycja w sprawie łączenia klas piątych w Szkole Podstawowej im. 4 Pułku Piechoty legionów AK w Kostomłotach Drugich 5c.pdf

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2021-04-07
Data publikacji:
2021-04-07
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22

Petycja w interesie publicznym w zakresie praw obywatelskich

Ikona statystyk

data wpływu do biura rady - 14.12.2020 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2020-12-14
Data publikacji:
2020-12-14
Data ostatniej zmiany:
2021-02-23

Petycja o prośbę dokonania analizy - możliwość wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2020-01-16
Data publikacji:
2020-01-16
Data ostatniej zmiany:
2020-01-16

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Ikona statystyk

data wpływu do biura rady - 25.11.2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-11-25
Data publikacji:
2019-11-25
Data ostatniej zmiany:
2021-02-23

Petycja - wnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o. o. dotycząca redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-11-14
Data publikacji:
2019-11-14
Data ostatniej zmiany:
2019-11-14

Petycja - wnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o. o. dotycząca redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych

Ikona statystyk

§1P) Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)   -  o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze; 

oraz powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej wyżej wzmiankowanej analizy  wynika, że zasadnym będzie - w ciągu najbliższego roku - aneksowanie umów lub ogłoszenie postepowań optymalizacyjnych w tym obszarze.  

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z bezpieczeństwem oraz cena. 

 

§2P) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-06-19
Data publikacji:
2019-06-19
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19

Zarządzenie w sprawie określenia sposobu postepowania pracowników Urzędu Gminy w Miedzianej Górze z podmiotami wykonującymi zawodową działalności lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-10
Data ostatniej zmiany:
2018-10-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-23 14:32:18, zmian dokonał(a): Gabriel Pak

WCAG 2.0 (Level AA)