Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Komisje

Zbieranie statystyk

Plan- harmonogram pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedziana Góra

na 2018 r.

 

Lp.

Temat kontroli

Termin realizacji

Uwagi

1.

Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Miedziana Góra

Luty

 

2.

Sporządzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Miedziana Góra za 2017 r.

Marzec

 

3.

Kontrola wybranych przetargów organizowanych w 2017 i 2018 r.

Kwiecień-Październik

 

4.

Analiza wykonania budżetu za 2017 r.

-Narada w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Miedziana Góra.

-Sporządzenie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium.

Maj

 

5.

Kontrola Realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych w kadencji 2015-2018 r.

Wrzesień

 

6.

Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu Gminy Miedziana Góra na rok 2018 .

Listopad

 

7.

Sporządzenie raportu z prac komisji rewizyjnej w latach 2015-2018.

Listopad

 


 

I N F O R M A C J A

dotycząca pełnionych funkcji 

w Radzie Gminy Miedziana Góra w kadencji 2014 – 2018

 

I. Przewodniczący Rady Gminy  -  BOGUSŁAW  SOBCZYK

II. Wiceprzewodniczący Rady Gminy  -  Marek Podsiadło

                                                                  -  Dariusz Siwek

Składy osobowe komisji stałych.

I. Komisja Rewizyjna:

 1. Rogula Piotr – Przewodniczący
 2. Korczyński Marian – Wiceprzewodniczący
 3. Micigolski Rafał  – Sekretarz
 4. Raczyński Kazimierz – Członek
 5. Kozieł Sławomir – Członek
 6. Moćko Zdzisław – Członek

II. Komisja Inwestycji i Rozwoju Gminy:

 1. Sławski Damian – Przewodniczący
 2. Moćko Zdzisław - Wiceprzewodniczący
 3. Rutkowski Emil - Członek
 4. Modrzejewska Bożena – Członek
 5. Korczyński Marian – Członek
 6. Micigolski Rafał – Członek

III. Komisja Budżetu, Rolnictwa i Promocji Gminy:

 1. Karczewski Marcin – Przewodniczący
 2. Tokar Wiesław – Wiceprzewodniczący
 3. Rutkowski Emil – Członek
 4. Rogula Piotr – Członek
 5. Baran Kamil – Członek
 6. Siwek Dariusz – Członek

IV. Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych:

 1. Modrzejewska Bożena – Przewodnicząca
 2. Baran Kamil – Wiceprzewodniczący
 3. Sławski Damian – Członek
 4. Tokar Wiesław – Członek
 5. Kozieł Sławomir – Członek
 6. Podsiadło Marek - Członek
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Michał Tokar
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2003-07-23
Data publikacji:
2003-07-23
Data ostatniej zmiany:
2018-04-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-21 12:41:14, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)