Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym celem wynajmu powierzchni użytkowej pod małą gastronomię podczas sezonu letniego 2017 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Data ostatniej zmiany:
2017-05-26

Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym celem wynajmu powierzchni użytkowej pod małą gastronomię podczas sezonu letniego 2017 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2017-04-14
Data publikacji:
2017-04-14
Data ostatniej zmiany:
2017-05-09

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że w dniu 13.04.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat.

Zbieranie statystyk

Wykaz obejmuje część placu przed budynkiem Urzędu Gminy Miedziana Góra sezonowo przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej – usługi małej gastronomii.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-04-13
Data publikacji:
2017-04-13
Data ostatniej zmiany:
2017-04-13

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że w dniu 30.03.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu na czas oznaczony do 3 lat.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-30
Data ostatniej zmiany:
2017-03-30

Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym celem wynajmu powierzchni użytkowej pod małą gastronomię podczas sezonu letniego 2016 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Katarzyna Kozieł
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-04-01
Data publikacji:
2016-04-01
Data ostatniej zmiany:
2016-04-01

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że w dniu 25.03.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-03-25
Data publikacji:
2016-03-25
Data ostatniej zmiany:
2016-03-25

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że w dniu 05.02.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-02-05
Data publikacji:
2016-02-05
Data ostatniej zmiany:
2016-02-09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że w dniu 31.12.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2015-12-31
Data publikacji:
2015-12-31
Data ostatniej zmiany:
2016-01-04

Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza rokowania na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra, oznaczonej w ewidecji gruntów obrębu 3 Ćmińsk Kościelny jako działki nr 418/21 i 418/22

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2014-06-02
Data publikacji:
2014-06-02
Data ostatniej zmiany:
2014-06-03

Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza rokowania na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra, oznaczonej w ewidecji gruntów obrębu 7 Miedziana Góra jako działka nr 190/4

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2014-05-21
Data publikacji:
2014-05-21
Data ostatniej zmiany:
2014-05-21

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że w dniu 09.04.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2014-04-09
Data publikacji:
2014-04-09
Data ostatniej zmiany:
2014-04-09

Wyniki drugiego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra oznaczonej jako działka nr 190/4 obręb 7 Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Katarzyna Kozieł
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2014-04-02
Data publikacji:
2014-04-02
Data ostatniej zmiany:
2014-04-02

Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra, oznaczonej w ewidecji gruntów obrębu 7 Miedziana Góra jako działka nr 190/4

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2014-03-10
Data publikacji:
2014-03-12
Data ostatniej zmiany:
2014-03-12

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - II przetargu nieograniczonego ustnego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Katarzyna Kozieł
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2014-02-20
Data publikacji:
2014-02-20
Data ostatniej zmiany:
2014-02-20

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zbieranie statystyk
Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że w dniu 13.02.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Katarzyna Kozieł
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2014-02-13
Data publikacji:
2014-02-13
Data ostatniej zmiany:
2014-02-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-15 10:07:23, zmian dokonał(a): Halina Żelazna

WCAG 2.0 (Level AA)