Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Kontrola problemowa dot. procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedzaż napojów alkoholowych, sposobu prowadzenia rejestru działaności regulowanej, procedury przy udzielaniu zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2016-05-10
Data publikacji:
2016-05-10
Data ostatniej zmiany:
2016-06-28

Kontrola dot. Działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2016-03-01
Data publikacji:
2016-03-01
Data ostatniej zmiany:
2016-06-28

Kontrola dot. Realizacji programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2015-09-30
Data publikacji:
2015-09-30
Data ostatniej zmiany:
2016-06-28

Kontrola dotycząca dozoru nad obiekatami cmentarnictwa wojennego znajdującymi sie na terenie Gminy, stanu ich utrzymania oraz określenia potrzeb remontowych tych obiektów

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2015-08-28
Data publikacji:
2015-08-28
Data ostatniej zmiany:
2016-06-17

Kontrola dot. sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2014-09-17
Data publikacji:
2014-09-17
Data ostatniej zmiany:
2016-06-28

Kontrola dot. Narodowego Programu przebudowy Dróg Gminnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2014-05-05
Data publikacji:
2014-05-05
Data ostatniej zmiany:
2016-05-30

Kontrola dot. Gospodarki finansowej gminy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-05-01
Data ostatniej zmiany:
2016-05-30

Kontrola dot. Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjanych dla Gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2013-12-02
Data publikacji:
2013-12-02
Data ostatniej zmiany:
2016-05-30

Kontrola dot.Promulugacji prawa w postaci elektronicznej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2012-03-30
Data publikacji:
2012-03-30
Data ostatniej zmiany:
2016-05-16

Informacja pokontrolna - przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Ćmińsku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-08-05
Data ostatniej zmiany:
2009-08-05

wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniu 14 marca 2008 przez wydział nadzoru i kontroli Świetokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2008-05-16
Data publikacji:
2008-05-16
Data ostatniej zmiany:
2008-05-16

Protokól z kontroli przeprowadzonej w dniu 14 marca 2008 przez wydział nadzoru i kontroli Świetokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zbieranie statystyk

Przedmiotem kontroli były:

Organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiana skarg i wniosków.

Przestrzeganie przez radnych oraz wójta gminy obowiazku składania oświadczeń o swoim stanie majatkowym

Publikacje przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2008-05-08
Data publikacji:
2008-05-08
Data ostatniej zmiany:
2008-05-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-22 14:43:25, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)