Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Kontrola projektu nr POPC.01.01.00-26-0012/19 (publiczne punkty dostępu do internetu)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-11-14
Data publikacji:
2022-11-14
Data ostatniej zmiany:
2022-11-14

Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne

Ikona statystyk

Dotyczy kontroli prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowanych wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, wystawienie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-10-12
Data publikacji:
2022-10-12
Data ostatniej zmiany:
2022-10-12

Kontrola realizacji postanowień Umowy Dotacji (Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-08-31
Data ostatniej zmiany:
2022-08-31

Protokół z kontroli problemowej dot. odbioru nasadzeń zastępczych w związku z zezwoleniem na usunięcie drzew

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-07-19
Data publikacji:
2022-07-19
Data ostatniej zmiany:
2022-07-19

Wystąpienie pokontrolne - kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-28
Data ostatniej zmiany:
2022-03-28

Wystąpienie pokontrolne dot. Kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-01-21
Data publikacji:
2022-01-21
Data ostatniej zmiany:
2022-01-21

Informacja pokontrolna 15_N_IV_RPO_2021 dot. budowy systemu kanalizacji etap II, IV

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-01-21
Data publikacji:
2022-01-21
Data ostatniej zmiany:
2022-01-21

Protokół z kontroli dot. realizacji zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracji wodnych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-29
Data ostatniej zmiany:
2021-10-29

Protokół z kontroli dot. nasadzenia drzew i krzewów miododajnych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-29
Data ostatniej zmiany:
2021-10-29

Wnioski oraz zalecenia z kontroli rejestru wyborców w trybie zdalnym.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-09
Data ostatniej zmiany:
2021-09-09

Wystąpienie pokontrolne z wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-06
Data ostatniej zmiany:
2021-08-06

Sprawozdanie z audytu środków publicznych subwencja na rok 2017

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-06
Data ostatniej zmiany:
2021-08-31

Sprawozdanie z audytu środków publicznych dotacja celowa na rok 2017

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-06
Data ostatniej zmiany:
2021-08-06

Protokół z kontroli – realizacja przepisów ustawy w odniesieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych w 2019 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-06
Data ostatniej zmiany:
2021-08-06

Protokół z kontroli – analiza działań podjętych w związku z występującym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-06
Data ostatniej zmiany:
2021-08-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-24 14:54:20, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)