Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra informujące o uzupełnieniu KIP pn. "Punkt do zbierania odpadów gumowych, tworzyw sztucznych i złomu. Przetwarzanie odpadów gumowych w procesie R12"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa polegająca na demontażu dwóch turbin wiatrowych i budowie jednej turbiny wolnoobrotowej w miejscowości Ćmińsk, na działce ewid. 633, gm. Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2020-01-21
Data publikacji:
2020-01-21
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wystąpienia z wnioskiem do organów o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra - poza aglomeracją"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-14
Data ostatniej zmiany:
2020-01-14

Informacja Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 17.12.2019 r. dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłotów Pierwszych "Część Wschodnia" - centrum oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-12-23
Data publikacji:
2019-12-20
Data ostatniej zmiany:
2019-12-23

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wystąpienia z wnioskiem do organów o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Punkt do zbierania odpadów gumowych, tworzyw sztucznych i złomu. Przetwarzanie odpadów gumowych w procesie R12

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2019-12-20
Data publikacji:
2019-12-20
Data ostatniej zmiany:
2019-12-23

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Punkt do zbierania odpadów gumowych, tworzyw sztucznych i złomu. Przetwarzanie odpadów gumowych w procesie R12”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-17
Data ostatniej zmiany:
2019-12-17

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-16
Data ostatniej zmiany:
2019-12-16

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywanie kopaliny ze złoża dolomitów dewońskich Laskowa Góra, jej przerabianiu, zwałowaniu mas ziemnych i skalnych oraz budowie stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-10
Data ostatniej zmiany:
2019-12-10

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 14.11.2019 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kopaliny ze złoża dolomitów dewońskich Laskowa Góra, jej przerabianiu, zwałowaniu mas ziemnych i skalnych oraz budowie stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-20
Data ostatniej zmiany:
2019-11-20

Obwieszczenia Wójta Gminy Miedziana Góra dotyczące zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-10-24
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wystąpienia z wnioskiem do organów o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża dolomitów dewońskich Laskowa Góra, jej przerabianiu, zwałowaniu mas ziemnych i skalnych oraz budowie stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wszczęcia postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża dolomitów dewońskich Laskowa Góra, jej przerabianiu, zwałowaniu mas ziemnych i skalnych oraz budowie stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-07-05
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

Obwieszczenie o wyłożeniu - uproszczony plan urządzenia lasu na lata 2019 - 2028 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - obręb Porzecze

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-27
Data ostatniej zmiany:
2019-02-27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji 1/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji odwadniającej wyrobiska górniczego Laskowa Góra I

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2018-04-18
Data publikacji:
2018-04-19
Data ostatniej zmiany:
2018-04-19

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji odwadniającej wyrobiska górniczego Laskowa Góra I

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-29
Data ostatniej zmiany:
2018-03-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-24 12:38:46, zmian dokonał(a): Katarzyna Kozieł

WCAG 2.0 (Level AA)