Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-19
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 24.08.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część sołectwa Kostomłoty Drugie „Część Zachodnia” oraz część sołectwa Miedziana Góra „Część Południowa” na terenie gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
2022-08-24
Data publikacji:
2022-08-24
Data ostatniej zmiany:
2022-08-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Drugie – część I na terenie gminy Miedziana Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik (alicja)
Data wytworzenia:
2022-08-19
Data publikacji:
2022-08-19
Data ostatniej zmiany:
2022-08-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 346005T - ul. Zagórskiej w msc. Miedziana Góra" z dnia 17.08.2022 r. znak: IGPOS.6220.3.2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
2022-08-17
Data publikacji:
2022-08-17
Data ostatniej zmiany:
2022-08-23

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 346005T - ul. Zagórskiej w msc. Miedziana Góra" z dnia 25.07.2022 r. znak: IGPOS.6220.3.2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Magdalena Dudziak
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
2022-07-25
Data publikacji:
2022-07-25
Data ostatniej zmiany:
2022-07-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 30.06.2022 r. znak: IGPOS.6733.1.2022 o wydaniu Decyzji Nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wiaty garażowej i kontenera socjalno-sanitarnego na działkach o nr ewid. 9, 13/1 i 11 zlokalizowanych w obrębie Kostomłoty Drugie gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Sylwia Tomaszewska
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-06-30
Data ostatniej zmiany:
2022-06-30

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 23.06.2022 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IGPOS.6220.6.2015 dla przedsięwzięcia pn.: „Skup złomu i metali kolorowych w Miedzianej Górze, ul. Herby 47 na części działki ewidencyjnej nr 139/3 obręb 0007 Miedziana Góra”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Magdalena Dudziak
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
2022-06-23
Data publikacji:
2022-06-23
Data ostatniej zmiany:
2022-06-28

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 14.06.2022 r. znak: IGPOS.6733.1.2022 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wiaty garażowej i kontenera socjalno-sanitarnego na działkach o nr ewid. 9, 13/1 i 11 zlokalizowanych w obrębie Kostomłoty Drugie gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Sylwia Tomaszewska
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-06-15
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 10.06.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Sylwia Tomaszewska
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
2022-06-14
Data publikacji:
2022-06-14
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 26.05.2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IGPOS.6220.6.2015 dla przedsięwzięcia pn.: „Skup złomu i metali kolorowych w Miedzianej Górze, ul. Herby 47 na części działki ewidencyjnej nr 139/3 obręb 0007 Miedziana Góra”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Zolbach (anna_zolbach)
Data wytworzenia:
2022-05-26
Data publikacji:
2022-05-26
Data ostatniej zmiany:
2022-05-26

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 25.05.2022 r. o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IGPOS.6220.6.2015 dla przedsięwzięcia pn.: „Skup złomu i metali kolorowych w Miedzianej Górze, ul. Herby 47 na części działki ewidencyjnej nr 139/3 obręb 0007 Miedziana Góra”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Magdalena Dudziak
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
2022-05-25
Data publikacji:
2022-05-25
Data ostatniej zmiany:
2022-05-25

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 06.05.2022 r. znak: IGPOS.6733.1.2022 dotyczące zawiadomienia o wystąpieniu z wnioskiem do instytucji uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wiaty garażowej i kontenera socjalno-sanitarnego na działkach o nr ewid. 9, 13/1 i 11 zlokalizowanych w obrębie Kostomłoty Drugie gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-10
Data ostatniej zmiany:
2022-05-10

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 27.04.2022 r. znak: IGPOS.6733.1.2022 dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie wiaty garażowej i kontenera socjalno-sanitarnego na działkach o nr ewid. 9, 13/1 i 11 zlokalizowanych w obrębie Kostomłoty Drugie gmina Miedziana Góra"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik (alicja)
Data wytworzenia:
2022-04-29
Data publikacji:
2022-04-29
Data ostatniej zmiany:
2022-04-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 346005T - ul. Zagórskiej w msc. Miedziana Góra" z dnia 23.03.2022 r. znak: IGPOS.6220.3.2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Magdalena Dudziak
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-24
Data ostatniej zmiany:
2022-03-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wydania decyzji Nr 1/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa linii kablowej ziemnej średniego napięcia wraz ze słupami średniego napięcia, w ramach inwestycji przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych na działkach o nr ewid. 583/2, 584, 585/4, 586/4, 587/2 obręb Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra’’

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-10
Data ostatniej zmiany:
2022-03-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-21 15:18:41, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)