Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 06.05.2022 r. znak: IGPOS.6733.1.2022 dotyczące zawiadomienia o wystąpieniu z wnioskiem do instytucji uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wiaty garażowej i kontenera socjalno-sanitarnego na działkach o nr ewid. 9, 13/1 i 11 zlokalizowanych w obrębie Kostomłoty Drugie gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-10
Data ostatniej zmiany:
2022-05-10

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 27.04.2022 r. znak: IGPOS.6733.1.2022 dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie wiaty garażowej i kontenera socjalno-sanitarnego na działkach o nr ewid. 9, 13/1 i 11 zlokalizowanych w obrębie Kostomłoty Drugie gmina Miedziana Góra"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik (alicja)
Data wytworzenia:
2022-04-29
Data publikacji:
2022-04-29
Data ostatniej zmiany:
2022-04-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 346005T - ul. Zagórskiej w msc. Miedziana Góra" z dnia 23.03.2022 r. znak: IGPOS.6220.3.2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Magdalena Dudziak
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-24
Data ostatniej zmiany:
2022-03-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wydania decyzji Nr 1/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa linii kablowej ziemnej średniego napięcia wraz ze słupami średniego napięcia, w ramach inwestycji przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych na działkach o nr ewid. 583/2, 584, 585/4, 586/4, 587/2 obręb Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra’’

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-10
Data ostatniej zmiany:
2022-03-10

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowa linii kablowej ziemnej średniego napięcia wraz ze słupami średniego napięcia, w ramach inwestycji przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ewid. 583/2, 584, 585/4, 586/4, 587/2 obręb Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra’’

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2022-01-27
Data publikacji:
2022-01-27
Data ostatniej zmiany:
2022-01-27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Skup złomu i metali kolorowych Golik Krzysztof, ul. Herby 47, Miedziana Góra" IGPOS.6220.6.2015

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Magdalena Dudziak
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2021-12-16
Data publikacji:
2021-12-16
Data ostatniej zmiany:
2021-12-16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pl.:„Poszerzenie odkrywkowej eksplantacji złoża wapieni i łupków dewońskich ze złoża Kostomłoty – gmina Miedziana Góra, powiat Kielecki”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-15
Data ostatniej zmiany:
2021-12-15

Obwieszczenie w sprawie wystąpienia do instytucji uzgadniającej projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowa linii kablowej ziemnej średniego napięcia wraz ze słupami średniego napięcia, w ramach inwestycji przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ewid. 583/2, 584, 585/4, 586/4, 587/2 obręb Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2021-12-10
Data publikacji:
2021-12-10
Data ostatniej zmiany:
2021-12-10

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowa linii kablowej ziemnej średniego napięcia wraz ze słupami średniego napięcia, w ramach inwestycji przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ewid. 583/2, 584, 585/4, 586/4, 587/2 obręb Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-10
Data ostatniej zmiany:
2021-12-10

Obwieszczenie_zawiadomienieo o wydaniu decyzji znak: IGPOS.6220.1.2020 Wójta Gminy Miedziana Góra umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Instalacja urządzeń w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych – instalacja radiokomunikacyjna BT12400 Kie_Kostomłoty zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieży stalowej P4 U+55)’’

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2021-11-04
Data publikacji:
2021-11-04
Data ostatniej zmiany:
2021-11-04

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Poszerzenie odkrywkowej eksplantacji złoża i łupków dewońskich ze złoża Kostomłoty –gmina Miedziana Góra, powiat Kielecki’’

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2021-11-03
Data publikacji:
2021-11-03
Data ostatniej zmiany:
2021-11-03

Obwieszczenie o zawiadomieniu wszystkich stron, że w toku prowadzonego przez Wójta Gminy Zagnańsk postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0294T od km 2+ 000,00 do km 3+774,31 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0467T od km 16+644,72 do km 20+010,00’’, Wójt Gminy Miedziana Góra wydał postanowienie znak: IGPOS.6220.1.2021 z dnia 27.09.2021 r. w którym zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2021-10-08
Data publikacji:
2021-10-08
Data ostatniej zmiany:
2021-10-08

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Poszerzenie odkrywkowej eksplantacji złoża i łupków dewońskich ze złoża Kostomłoty –gmina Miedziana Góra, powiat Kielecki’’, planowanego przez Kopalnię Sp. z.o.o., ul. Bugajska 89, 26-085 Miedziana Góra.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2021-09-10
Data publikacji:
2021-09-10
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.: ,,Instalacja urządzeń w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych – instalacja radiokomunikacyjna BT12400 Kie_Kostomłoty zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieży stalowej P4 U+55)’’

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2021-09-08
Data publikacji:
2021-09-08
Data ostatniej zmiany:
2021-09-08

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra zawiadamia, że w dniu 29.07.2021 została wydana decyzja Nr 2/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,budowie oświetlenia drogowego linii energetycznej niskiego napięcia o mocy przyłączeniowej 11 kW wraz ze słupami o wysokości do 5 m na działce nr ewid. 2204/4 obręb Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra’’.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2021-07-29
Data publikacji:
2021-07-29
Data ostatniej zmiany:
2021-07-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-12 14:48:12, zmian dokonał(a): Klaudia Misiewicz

WCAG 2.0 (Level AA)