Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wyłożeniu - uproszczony plan urządzenia lasu na lata 2019 - 2028 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - obręb Porzecze

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-27
Data ostatniej zmiany:
2019-02-27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji 1/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji odwadniającej wyrobiska górniczego Laskowa Góra I

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2018-04-18
Data publikacji:
2018-04-19
Data ostatniej zmiany:
2018-04-19

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji odwadniającej wyrobiska górniczego Laskowa Góra I

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-29
Data ostatniej zmiany:
2018-03-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra dot. wydania decyzji nr 1/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu zabaw wraz z budową zadaszonej wiaty na części działki o nr ewid. 2204/2, położonej na terenie miejscowości Kostomłoty Drugie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-03
Data ostatniej zmiany:
2017-11-03

Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu zabaw wraz z budową zadaszonej wiaty na części działki o nr ewid. 2204/2 położonej na terenie miejscowości Kostomłoty Drugie - zakończenie postępowania dowodowego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-10
Data ostatniej zmiany:
2017-10-10

Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu zabaw wraz z budową zadaszonej wiaty na części działki o nr ewid. 2204/2 położonej na terenie miejscowości Kostomłoty Drugie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-10
Data ostatniej zmiany:
2017-10-10

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 25.08.2017r. w sprawie wydania decyzji z dnia 22 sierpnia 2017 r. znak: IGPOS.6220.2.2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pt. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0290T Ciosowa - Miedziana Góra km od 3+850 do km 6+400 ul. Herby oraz Łazy w msc. Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2017-08-25
Data publikacji:
2017-08-25
Data ostatniej zmiany:
2017-09-05

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 29 listopada 2016r. o wydaniu decyzji nr 4/2016 znak IGPOS.6220.4.2016 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanej inwestycji, pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Przyjmo, Bobrza, Ćmińsk Rządowy, Ćmińsk Kościelny, Porzecze. Rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w sołectwach: Przyjmo, Bobrza, Ćmińsk Rządowy, Ćmińsk Kościelny.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Jacek Olszewski
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-11-30
Data publikacji:
2016-12-01
Data ostatniej zmiany:
2016-12-01

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 09.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji nr 6/16 z dnia 07 listopada 2016 r. o zmianie z urzędu decyzji nr 3/16 z dnia 28.07.2016 r. znak IGPOS.6220.3.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Zalesienie gruntu rolnego - pastwiska Gmina Miedziana Góra Obręb Kostomłoty I, działka 1271/6,w gm. Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Jacek Olszewski
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-11-09
Data publikacji:
2016-11-16
Data ostatniej zmiany:
2016-11-16

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 30.08.2016r. w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa polegająca na demontażu dwóch turbin wiatrowych i budowie jednej turbiny wolnoobrotowej w miejscowości Ćmińsk, na działce ewid. 633, gm. Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Jacek Olszewski
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-08-31
Data publikacji:
2016-08-31
Data ostatniej zmiany:
2016-08-31

Obwieszczenia Wójta Gminy Miedziana Góra dotyczące zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-08-23
Data publikacji:
2016-08-23
Data ostatniej zmiany:
2016-08-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 20.07.2016r. w sprawie wniosku inwestora PHU „ENERGIA” Jarosław Socha, Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 53, 26-85 Miedziana Góra, o zawieszenie postępowania w sprawie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa polegająca na demontażu dwóch turbin wiatrowych i budowie jednej turbiny wolnoobrotowej w miejscowości Ćmińsk, na działce ewid. 633, gm. Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2016-07-21
Data publikacji:
2016-07-21
Data ostatniej zmiany:
2016-07-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 05.07.2016r. w sprawie złożenia wniosku o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Zalesienie gruntu rolnego - pastwiska Gmina Miedziana Góra Obręb Kostomłoty I, działka 1271/6,w gm. Miedziana Góra”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Jacek Olszewski
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-07-07
Data publikacji:
2016-07-07
Data ostatniej zmiany:
2016-07-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu zabaw na dz. nr 389/1 położonej na terenie miejscowości Kostomłoty Drugie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-06-24
Data publikacji:
2016-06-29
Data ostatniej zmiany:
2016-06-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 21.06.2016r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Zalesienie gruntu rolnego - pastwiska Gmina Miedziana Góra Obręb Kostomłoty I, działka 1271/6,w gm. Miedziana Góra”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Jacek Olszewski
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-06-17
Data publikacji:
2016-06-27
Data ostatniej zmiany:
2016-06-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-19 15:05:34, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)