Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w 2019 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2019-02-27
Data publikacji:
2019-02-27
Data ostatniej zmiany:
2019-02-27

Obwieszczenie dotyczące prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 346011T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa, oraz na działce drogowej nr 399 w msc. Ćmińsk, o łącznej długości 1 790 m, gmina Miedziana Góra”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-02-27
Data publikacji:
2019-02-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2019-02-08
Data publikacji:
2019-02-08
Data ostatniej zmiany:
2019-02-08

Wójt Gminy Miedziana Góra na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu sportu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2019-01-31
Data publikacji:
2019-01-31
Data ostatniej zmiany:
2019-01-31

Obwieszczenie dotyczące prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 346011T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa, oraz na działce drogowej nr 399 w msc. Ćmińsk, o łącznej długości 1 790 m, gmina Miedziana Góra”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2019-01-22
Data publikacji:
2019-01-22
Data ostatniej zmiany:
2019-01-22

Wójt Gminy Miedziana Góra na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2019-01-07
Data publikacji:
2019-01-07
Data ostatniej zmiany:
2019-01-08

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2018-12-08
Data publikacji:
2018-12-08
Data ostatniej zmiany:
2018-12-08

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.103.2018.K.Cz.151, z dnia 22 listopada 2018 r. o umorzeniu postępowania z zażalenie na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13 lipca 2018 r., znak: Woo-I.4200.4.2015.MM.56, WOO-I.4200.5.2012.KT.101.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-30
Data ostatniej zmiany:
2018-11-30

Wyliczenie podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Miedziana Góra na 2018 rok (aktualizacja październik 2018)

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-11-15
Data publikacji:
2018-11-15
Data ostatniej zmiany:
2018-12-10

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ dot. Rozbudowy drogi powiatowej nr 0288T Laskowa — Kostomłoty Pierwsze w km od 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-10-26
Data publikacji:
2018-10-26
Data ostatniej zmiany:
2018-10-26

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

o sprzedaży drewna "na pniu"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-25
Data ostatniej zmiany:
2018-10-25

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach informuje, że w miesiącach jesiennych (październik, listopad 2018 r.) na trasie planowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód, prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe – zgodnie z decyzją nr 3043/2018 znak: ZATiRA.IA.5161.96.2018 z dnia 27.06.2018 r. wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotowe badania polegać będą na przejściu przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zadokumentowaniu zabytków archeologicznych. Badania będą mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań powierzchniowych należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,

ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce.

            Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowych badań.

Załącznik graficzny z przebiegiem inwestycji dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2018-10-09
Data publikacji:
2018-10-09
Data ostatniej zmiany:
2018-10-09

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

dot. Rozbudowy drogi powiatowej nr 0288T Laskowa — Kostomłoty Pierwsze w km od 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-14
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14
Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że Wojewoda Świętokrzyski w dniu 22 sierpnia 2018 r. wydał decyzję znak: SPN.IV.7511.1.3.2018, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257 ze zm.) oraz art. 8 m ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r., poz. 703), po rozpatrzeniu odwołania  Wójta  Gminy  Miedziana  Góra  z  dnia 23 stycznia 2018r. znak: IGPOS.6822.3.2014, od decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 16 stycznia 2018r., znak: GN-I.6620.5.79.2016.DG, orzekającej, w postępowaniu wznowieniowym, o uchyleniu ostatecznej decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 13 listopada 2015r. znak: GN-I.6620.5.7.2015.DG, w części dotyczącej ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obręb Kostomłoty II jako działka Nr 1004 o pow. 0,0400 ha stanowi mienie gminne i jednocześnie odmawiającej ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obręb Kostomłoty II jako działka 1004 o pow. 0,0352 ha, stanowi mienie gminne, orzekł utrzymać w mocy decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 16 stycznia 2018r., znak: GN-I.6620.5.79.2016.DG.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2018-08-23
Data publikacji:
2018-08-23
Data ostatniej zmiany:
2018-08-24

Komunikat Wójta Gminy Miedziana Góra dotyczący kanałów technologicznych z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440 t.j. z późn. zm.) informuję, że w przygotowywaniu do realizacji jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

Przebudowa drogi publicznej nr 346005T, ul. Zagórskiej w miejscowości Miedziana Góra gmina Miedziana Góra.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

Jak stanowi art. 4 punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2018-08-13
Data publikacji:
2018-08-13
Data ostatniej zmiany:
2018-08-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 15:24:55, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)