Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Ogłoszenie. Wójt Gminy Miedziana Góra zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2030

Ikona statystyk

 

Gmina Miedziana Góra przystąpiła do opracowywania w/w dokumentu, który na najbliższe kilka lat będzie najważniejszym dokumentem planistycznym Gminy. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.

 

Zależy mi, aby tak ważny dokument powstał przy udziale wszystkich środowisk i mieszkańców Gminy. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o włączenie się w proces tworzenia strategii. Mają Państwo okazję do wypowiedzenia się na temat niniejszego dokumentu poprzez wskazanie uwag i opinii do projektu strategii za pomocą formularza zgłaszania uwag według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii i szczegółowymi informacjami na stronie www.miedziana-gora.pl i http://www.miedzianagora.eobip.pl/bip oraz dostępnych w Urzędzie Gminy ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra pok. 19.

 

Zachęcam każdego z Państwa do udziału w konsultacjach. Poświęcony przez Państwa czas przyczyni się do zaplanowania rozwoju Gminy w zgodzie z Państwa sugestiami i oczekiwaniami. Licząc na współpracę, czekam na Państwa opinie do 23 lutego 2023r.

 

Wójt Gminy Miedziana Góra

Damian Sławski

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Mariola Jarubas
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2023-01-18
Data publikacji:
2023-01-18
Data ostatniej zmiany:
2023-01-18

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach. postępowanie administracyjne w spr.pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne(...)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-01-17
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 12.01.2023 r., znak: IGPOS.6220.6.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa skupu złomu i metali kolorowych w Miedzianej Górze ul. Herby 47 na części działki o nr ewidencyjnym 139/3 obręb 0007.”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-01-13
Data ostatniej zmiany:
2023-02-03

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236) informuję, że Gmina Miedziana Góra przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-01-05
Data ostatniej zmiany:
2023-01-05

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. znak: ŚO-V.7422.15.2022 r. ws. decyzji o zmianie w całości koncesjii na wydobywanie wapieni i łupków dewońskich z części złoża "Kostomłoty".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2022-12-21
Data publikacji:
2022-12-21
Data ostatniej zmiany:
2022-12-28

Zaproszenie Wójta Gminy Miedziana Góra do złożenia oferty na dzierżawę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącymi urządzeniami oraz obiektami infrastruktury technicznej w celu zbiorowego dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, będących własnością Gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Tomasz Zboch
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 17 listopada 2022 r. znak: DLI-III.7620.27.2022.WK.5, utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Świętokrzyskiego nr 1/2022 z dnia 30 marca 2022 r. znak: SPN.III.747.5.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania Budowa przyłącza gazowego w/c DN300 do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach, na terenie gminy Masłów, miasta Kielce i gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
2022-11-30
Data publikacji:
2022-11-30
Data ostatniej zmiany:
2022-12-01

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia - IV aktualizacja w 2022 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Gad
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2022-10-28
Data publikacji:
2022-11-23
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23

Obwieszczenie Zn.ŚO.V.7422.1.15.2022 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego informuje o wydaniu decyzji , zmieniającej koncesję na wydobywanie wapieni i łupków dewońskich z części złoża Kostomłoty

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-11-23
Data publikacji:
2022-11-23
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1285T Podgród – Ćmińsk

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-14
Data ostatniej zmiany:
2022-11-14

Gmina Miedziana Góra oferuje do pozyskania drewno „na pniu” (do samodzielnej wycinki i obróbki)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-14
Data ostatniej zmiany:
2022-11-14

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego

Ikona statystyk

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236) informuję, że Gmina Miedziana Góra przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-11-08
Data publikacji:
2022-11-08
Data ostatniej zmiany:
2022-11-08

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - dotyczy postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie wapieni i łupków ze złoża „Kostomłoty”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-10-19
Data publikacji:
2022-10-19
Data ostatniej zmiany:
2022-10-19

Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach

Ikona statystyk

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia , że w dniu 12.10.2022r. wydał decyzję znak:KR.ZUZ.1.4210.135.2022.GP orzekającą o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód z odwodnienia kopalni dolomitów dewońskich "Laskowa" , gm.Miedziana Góra do ziemi , a następnie do rowu melioracyjnego "C", uchodzącego do rzeki Bobrzy, udzielonego decyzją Starosty Kieleckiego znak:RO-II.6341.41.2015 .DP z dnia 11.04.2016 r. oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak:KR.ZUZ.1.421.255.2018.MR  z dnia 5.11.2018r. , z uwagi na fakt , iż zakład ,zrzekł się praw nabytych tym pozwoleniem i wniósł o wygaszenie decyzji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-10-19
Data ostatniej zmiany:
2022-10-19

Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach

Ikona statystyk

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że w dniu 13.10.2022r. wydał decyzję Zn: KR.ZUZ.1.4230.3.2022.GP, zmieniającą Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak:KR.ZUZ.1.4210.175.2021.GP z dnia 25.01.2022r., udzielającą pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu górniczego - kopalni dolomitów dewońskich "Laskowa" na trwałe odwodnienie oraz wprowadzenie ścieków będących mieszaniną wód opadowych lub roztopowych oraz wód złożowych tj.wód pochodzących z odwodnienia wyrobiska górniczego kopalni dolomitów dewońskich "Laskowa", poprzez osadnik ziemny, ziemny rów otwarty o długości ok.160 m , do cieku Dopływ z Miedzianej Góry , w zakresie pkt 1.2.2 dot.nieprzekraczalnych wskażników zanieczyszczeń w ww.ścieków..

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-10-19
Data ostatniej zmiany:
2022-10-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-02-03 10:33:28, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)