Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Wyliczenie podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Miedziana Góra na 2018 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-05-11
Data publikacji:
2018-05-11
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25

Komunikat Wójta Gminy Miedziana Góra dotyczący kanałów technologicznych z dnia 20.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) informuje, że w przygotowywaniu do realizacji jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

„Budowa drogi wraz z odwodnieniem na odcinku 700 m ul. Jana Pawła II w msc. Ćmińsk w gminie Miedziana Góra”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

Jak stanowi art. 4 punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2018-04-20
Data publikacji:
2018-04-20
Data ostatniej zmiany:
2018-04-20

Komunikat Wójta Gminy Miedziana Góra dotyczący kanałów technologicznych z dnia 20.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) informuje, że w przygotowywaniu do realizacji jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 346011 T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz działce drogowej nr 399 w msc. Ćmińsk na łącznej długości: 1 790,00 m”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

Jak stanowi art. 4 punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-20
Data ostatniej zmiany:
2018-04-20

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedziana Góra w 2017 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-16
Data ostatniej zmiany:
2018-04-16

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

W dniu 6 lutego 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań  publicznych w Gminie Miedziana Góra w roku 2018. Przyznano środki następującym podmiotom:

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Przyznana  kwota wsparcia

 

1.

OSP Bobrza

Zad. nr  11. Podtrzymywanie tradycji ludowych przez zespół OSP „Bobrzanki”

 

10.000 zł

 

2.

Stowarzyszenie  „Aktywny Ćmińsk”

Zad. nr 5. Aktywni Kreatywni edycja 2018

7.000 zł

 

Zad. nr  6. „Aktywny Czas Wolny”- Ćmińsk 2018- cykl plenerowych zajęć dla dzieci                 i młodzieży”

 

Nie przyznano wsparcia

 

Zad. nr 7. „Zarażamy Aktywnością”- kontynuacja projektu aktywizującego mieszkańców gminy Miedziana Góra

19.000 zł

 

3.

 

Stowarzyszenie Przeciwdziałające Patologiom Społecznym „ZDROWY TUMLIN”

 

Zad. nr  1. „Świetlica w Tumlinie miejscem rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci           i młodzieży poprzez pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej.

13.000 zł

 

Zad. nr  6. Wakacje w świetlicy w Tumlinie

 

7.000 zł

 

Zad. nr  7. Sport to zdrowie

 

3.000 zł

 

4.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „PLUSIK”

Zad. nr  2. „Plusikowe Zacisze 2018”.

9.000 zł

 

Zad. nr 6. Ferie i półkolonie z PLUSIKIEM

6.560 zł

 

Zad. nr 6. Cykl imprez promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu 2018.

Nie przyznano wsparcia

 

5.

Stowarzyszenie Klub Seniora „Złote Lata”

Zad. nr 7. Prowadzenie zajęć kulturalno- rekreacyjnych promujących zdrowy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja wiedzy historycznej o regionie

 

4.000 zł

 

 

 

 

 

6.

LUKS „Radość” przy SP

w Porzeczu

Zad. nr 7. Upowszechnianie Tenisa stołowego              i lekkoatletyki przez treningi i udział w zawodach sportowych

9.000 zł

 

7.

Stowarzyszenie „Spektrum Możliwości”

Zad. nr 12. Warsztaty rzeźby nieprofesjonalnej

5.000 zł

 

8.

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Zad. nr 3. Wolna Strefa w Kostomłotach naszym drugim domem. Edycja 2018.

 

25.000 zł

 

9.

Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „LUKKS” Miedziana Góra

Zad . nr 8. Turnieje szachowe dla LUKKS Miedziana Góra

3.000 zł

 

10.

 

UKS Kostomłoty

 

Zad. nr 7. Prowadzenie szkolenia bilardowego, organizacja i udział w zawodach bilardowych

5.000 zł

 

11.

Koło Wędkarskie „Fundament”

Zad. nr 6. „Czas wolny bliżej natury”

3.000 zł

 

12.

Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka”

Zad. nr 10. „Całoroczna organizacja imprez                   o charakterze folklorystycznym, udział                 w przeglądach   i konkursach, krzewienie tradycji i historii regionu”

10.000 zł

 

13.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów        w Kielcach

Zad. nr 12. Cykl inscenizacji patriotycznych         w Gminie Miedziana Góra w roku obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

17.000 zł

 

14.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „JODŁA”

Zad. nr 12. Widowisko historyczne „Na szlaku „Wilka”

9.000 zł

 

15.

Fundacja Kultury im. Stefana Kudelskiego

Zad. nr 12. „Etno- Edukacje”

10.800 zł

 

16.

ULKS „Kaliber” Kostomłoty

Zad. nr 7. Prowadzenie szkolnej strzelnicy sportowej, organizowanie turniejów strzeleckich oraz popularyzacja wiedzy historycznej                 o regionie.

5.000 zł

 

17.

Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój”

Zad. nr 4. Prowadzenie świetlicy wiejskiej           w Porzeczu

7.000 zł

 

Zad. nr 6. III Gminna Olimpiada Przedszkolaka            i II Międzygminny Festiwal Tańca

2.440 zł

 

Zad. nr 12. Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz wakacyjne spotkania z przygodą

5.075 zł

 

18.

Regionalne Centrum Wolontariatu

Zad. nr 7. Mania Działania – Miedziana Góra

5.000 zł

 

19.

Fundacja „Duża Rodzina”

Zad. nr 12. „Wnuk- Senior”- Dzień Seniora

3.125 zł

 

20.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Kostomłoty Pierwsze „Przemienienie”

Zad. nr 7. Prowadzenie zajęć sportowych             w sekcjach karate, fitness, tenisa stołowego, bilarda oraz zajęć w kole taneczno- teatralno- muzycznym

7.000 zł

 

21.

Gminny Klub Sportowy „GRÓD ĆMIŃSK”

Zad. nr 8. Prowadzenie zajęć sportowych               z zakresu piłki nożnej

30.000 zł

 

22.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher”      w Miedzianej Górze

Zad. nr 10. „Wicher duma Miedzianej Góry 2”

30.000 zł

 

 

Suma

270.000zł

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2018-02-07
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 16-01-2018 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.79.2016.DG, którą:

Zbieranie statystyk

uchylił ostateczną decyzję Starosty Kieleckiego znak: GN.I.6620.5.7.2015.DG z dnia 13.11.2015 r. w części dotyczącej ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra, obr. Kostomłoty II jako działka numer 1004 o pow. 0,0400 ha stanowi mienie gminne, oraz po ponownym rozpatrzeniu:

odmówił ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Kostomłoty II jako działka nr 1004 o powierzchni 0,0352 ha stanowi mienie gminne.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2018-01-22
Data publikacji:
2018-01-22
Data ostatniej zmiany:
2018-01-22

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych  zadań publicznych:

 

Nr

Rodzaj zadania

Środki

na 2018 r.

1.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci, młodzieży oraz seniorów w miejscowości Tumlin, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość i aktywność

13.000 zł

2.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci i młodzieży w miejscowości Kostomłoty Drugie

9.000 zł

 

 

3.

Wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki poprzez prowadzenie działań ograniczających występowanie zachowań problemowych u dzieci, młodzieży oraz seniorów przez placówkę wsparcia dziennego w Centrum Kulturalno- Sportowym w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość i aktywność oraz realizacja programów profilaktycznych

25.000 zł

 

 

 

                  

4.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów w miejscowości Porzecze

7.000 zł

 

 

 

                   

5.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów w miejscowości Ćmińsk

7.000 zł

6.

Organizacja wypoczynku i zajęć dla dzieci i młodzieży z Gminy Miedziana Góra związanych z profilaktyką uzależnień pod hasłem „Czynny czas wolny 2018” (półkolonie, ferie, wycieczki, rajdy)

16.000 zł

7.

Organizacja i prowadzenie zajęć kulturalno- sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Miedziana Góra promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież (zawody i turnieje sportowe, biegi, konkursy oraz imprezy plenerowe i rajdy oraz przedsięwzięcia promujące turystykę i szeroko rozumiana aktywność)

46.000 zł

8.

Realizacja programów profilaktycznych poprzez działalność w zakresie upowszechniania bilarda, szachów, lekkiej atletyki i tenisa stołowego  poprzez prowadzenie szkoleń i organizowanie turniejów oraz udział w rozgrywkach         i turniejach

17.000 zł

9.

Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie treningów i zawodów sportowych na terenie miejscowości Ćmińsk oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie województwa świętokrzyskiego

30.000 zł

10.

Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych na terenie miejscowości Kostomłoty Drugie i Miedziana Góra oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie województwa świętokrzyskiego

30.000 zł

 

 

11.

Całoroczna organizacja imprez o charakterze folklorystycznym na terenie Gminy Miedziana Góra, krzewienie tradycji regionalnych, udział w przeglądach              i konkursach folklorystycznych na szczeblu powiatowym  i wojewódzkim

20.000 zł

12.

Organizacja otwartych imprez i przedsięwzięć kulturalnych oraz historycznych na terenie Gminy Miedziana Góra

50.000 zł

RAZEM

270.000 zł

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2018-01-04
Data publikacji:
2018-01-04
Data ostatniej zmiany:
2018-01-04

Z A W I A D O M I E N I E

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) został wywieszony na okres od 23 października 2017 r. do 22 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.
Protokół obejmuje teren położony w miejscowości Kostomłoty Pierwsze (obręb 6) oznaczony jako działka nr 545/1 o pow. 0,0600 ha.
Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokole mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-10-23
Data publikacji:
2017-10-23
Data ostatniej zmiany:
2017-10-24

Informacja nt. wyników otwartego naboru partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Gabriel Pak
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2017-10-10
Data publikacji:
2017-10-10
Data ostatniej zmiany:
2017-10-10

Informacja nt. wyników otwartego konkursu na wyłonienie partnera – podmiotu spoza sektora przedsiębiorstw w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Gabriel Pak
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2017-10-09
Data publikacji:
2017-10-09
Data ostatniej zmiany:
2017-10-09

Zapraszamy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miedziana Góra do konsultowania Rocznego Programu Współpracy na rok 2018

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

 

 

 

Analiza ofert - "Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-13
Data ostatniej zmiany:
2017-09-13

OGŁOSZENIE o otwartym naborze Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

 

 OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora przedsiębiorstw do projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra”

Gmina Miedziana Góra jako Beneficjent i Lider Projektu ubiegający się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór na Partnera – spoza z sektora przedsiębiorstw w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Uprawnione do składania ofert są m.in. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, partnerzy społeczni (organizacje pozarządowe), instytucje kultury, jednostki administracji rządowe. Wykluczeni z przedmiotowego konkursu są przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne/podmioty powiązane z Gminą Miedziana Góra.

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na podobszarze rewitalizacji Miedziana Góra określonym w Programie Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016–2023 dostępnym pod linkiem: http://www.miedziana-gora.pl/asp/pliki/gabrielpak/program_rewitalizacji_gminy_miedziana_gora_na_lata_2016-2023.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie otwartego konkursu na wyłonienie Partnera – podmiotu spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra”

Termin składania ofert: od 12.09.2017r. do 03.10.2017r. (do godz. 14:00)

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Miedziana Góra dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wyłonienie Partnera – podmiotu spoza sektora przedsiębiorstw w celu wspólnego przygotowania i realizacji  projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Regulamin konkursu na Partnera spoza  sektora przedsiębiorstw.

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
  2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy partnerskiej.
  1. Załącznik nr 3 - Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.
  2. Załącznik nr 4 -Oświadczenie, że planowana inwestycja ma charakter nowej inwestycji.
  3. Załącznik nr 5 -Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.
  4. Załącznik nr 6 -Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień.
  5. Załącznik nr 7 –Mapa poglądowa rewitalizacji -podobszar Miedziana Góra.
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-12
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-12
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 22.08.2017 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.26.2017.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Kostomłoty I jako działka nr: 545/1 o powierzchni 0,0600 ha stanowi mienie gminne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-29
Data ostatniej zmiany:
2017-08-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-17 11:17:54, zmian dokonał(a): Halina Żelazna

WCAG 2.0 (Level AA)