Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia oraz zaktualizowana statystyczna liczba dzieci

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Gad
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2021-10-29
Data publikacji:
2021-11-25
Data ostatniej zmiany:
2021-11-25

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 22.11.2021 r. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0294T od km 2+000,00 do km 3+774,31 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0467T od km 16+644,72 do km 20+010,00"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-23
Data ostatniej zmiany:
2021-11-23

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przyłącza gazowego W/C DN300 do PGE Energia Ciepła S.A. oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach” - korekta karty informacyjnej.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-23
Data ostatniej zmiany:
2021-11-23

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przyłącza gazowego W/C DN300 do PGE Energia Ciepła S.A. oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach”.

Ikona statystyk

Plik do pobrania:

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik (alicja)
Data wytworzenia:
2021-11-10
Data publikacji:
2021-11-10
Data ostatniej zmiany:
2021-11-08

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Kielce - Kozłów".

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-04
Data ostatniej zmiany:
2021-11-04

Informacja dotycząca konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ćmińsk

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-03
Data ostatniej zmiany:
2021-11-04

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego

Ikona statystyk

Uwagi można zgłaszać do dwóch ofert złożonych do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze:

  1. W dniu 22.10.2021 r. przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka” na zadanie o nazwie: „Podtrzymywanie tradycji regionu poprzez opracowanie i wydanie śpiewnika z piosenkami ludowymi i do biesiadnego śpiewu”
  2. W dniu 26.10.2021 r. przez Stowarzyszenie Przeciwdziałające Patologiom Społecznym „Zdrowy Tumlin” na zdanie o nazwie: „Warsztaty rękodzieła- profilaktyczne warsztaty familijne”.

Zamieszcza się oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze oraz na stronie internetowej www.miedziana-gora.pl .
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonych ofert.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 2 listopada 2021 r. do godz. 15:00:  
- w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze (pokój nr 20),
- drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.slon@miedziana-gora.pl ,
- listownie na adres Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-85 Miedziana Góra.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2021-10-26
Data publikacji:
2021-10-26
Data ostatniej zmiany:
2021-10-26

Rozpatrzenie Uwag przez Wójta Gminy Miedziana Góra, które wpłynęły do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra wyłożonego od 26 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r. (I wyłożenie SUIKZP)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2021-10-18
Data publikacji:
2021-10-18
Data ostatniej zmiany:
2021-10-18

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia robót geologicznych na wybranych odcinkach modernizowanej linii kolejowej nr 8 Skarżysko Kamienna - Tumlin

Ikona statystyk

Dot. opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu: Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna- Kielce - Kozłów -prace przygotowawcze

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2021-10-08
Data publikacji:
2021-10-08
Data ostatniej zmiany:
2021-10-08

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przyłącza gazowego W/C DN300 do PGE Energia Ciepła S.A. oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2021-09-17
Data publikacji:
2021-09-17
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17

Postanowienie Starosty Kieleckiego z dnia 1 września 2021 r.

Ikona statystyk

Sprostowanie omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 18.02.2021 znak: GN-I.6620.5.32.2020.DG

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2021-09-03
Data publikacji:
2021-09-03
Data ostatniej zmiany:
2021-09-03

Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-26
Data ostatniej zmiany:
2021-08-26

Postanowienie Starosty Kieleckiego z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Ikona statystyk

Sprostowanie omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 18.02.2021 znak: GN-I.6620.5.32.2020.DG

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Gabriel Pak (gabriel_pak)
Data wytworzenia:
2021-08-13
Data publikacji:
2021-08-19
Data ostatniej zmiany:
2021-08-19

Wykaz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącymi urządzeniami oraz obiektami infrastruktury technicznej, będącej własnością Gminy Miedziana Góra położonych na terenie gminy Miedziana Góra, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2021-06-18
Data publikacji:
2021-06-18
Data ostatniej zmiany:
2021-06-18

Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

Ikona statystyk

W dniu 15.06.2021 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań  publicznych z zakresu profilaktyki w Gminie Miedziana Góra w roku 2021. Oferty złożyło 9 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które chcą realizowac zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miedziana Góra.

    Jednocześnie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały wsparcie realizacji zadań do pilnego składania zaktualizowanych harmonogramów i kosztorysów, odpowiadających przyznanym kwotom oraz do umawiania się na podpisywanie umów.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pan Dominik Słoń tel. 41 303 11 01, 41 303 16 26 w. 26, e-mail: dominik.slon@miedziana-gora.pl

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2021-06-16
Data publikacji:
2021-06-16
Data ostatniej zmiany:
2021-06-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:31:33, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)