Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Ikona statystyk
w związku z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn:

Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna-Kielce -Kozłów w dniu 28.04.2022 r.    pismem ZN.WOO-I.4210.6.KT.29 wystąpił

do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku -Kamiennej , Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie oraz pismem   ZN:WOO-I.4210.6.2016.KT.30 do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w sprawie realizacji w.w.przedsięwzięcia

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-05
Data ostatniej zmiany:
2022-05-05

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Ikona statystyk

podaje do do publicznej wiadomości , że w związku z wnioskiem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z siedzibą w Warszawie ul.Targowa 74,03-734 Warszawa , działając przez pełnomocnika P.E.Makosz - Dyrektor Biura Ochrony Środowiska centrali Spółki, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn:Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Kielce - Kozłów

oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-05
Data ostatniej zmiany:
2022-05-05

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Szlefarska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2022-05-05
Data publikacji:
2022-05-05
Data ostatniej zmiany:
2022-05-05

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedziana Góra w 2021 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-04-29
Data ostatniej zmiany:
2022-04-29

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach udzielające pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w celu odwodnienia drogi gminnej ul. Wyrowce w Ćmińsku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

Pierwsza w 2022 r. aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia oraz statystyczna liczba dzieci

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Gad
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2022-04-19
Data publikacji:
2022-04-21
Data ostatniej zmiany:
2022-04-21

Obwieszczenie - decyzja nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania " Budowa przyłącza gazowego w/c DN 300 do PGE Energia Ciepła S.A

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2022-04-07
Data publikacji:
2022-04-07
Data ostatniej zmiany:
2022-04-08

Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich, Szkoły Podstawowej w Ćmińsku i Szkoły Podstawowej w Porzeczu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Gad
Informację wprowadził:
Gabriel Pak (gabriel_pak)
Data wytworzenia:
2022-03-22
Data publikacji:
2022-03-23
Data ostatniej zmiany:
2022-03-23

Obwieszczenie - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Wyrowce

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-16
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

W dniu 15.03.2022 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań  publicznych w Gminie Miedziana Góra w roku 2022.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Gabriel Pak (gabriel_pak)
Data wytworzenia:
2022-03-15
Data publikacji:
2022-03-16
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16

Obwieszczenie Wojewody

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji  w zakresie terminalu dla zadania pn.: Budowa przyłącza gazowego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Zolbach (anna_zolbach)
Data wytworzenia:
2022-03-11
Data publikacji:
2022-03-11
Data ostatniej zmiany:
2022-03-11

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zadania "Budowa przyłącza gazowego W/C DN300 do PGE Energia Ciepła S.A. oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-09
Data ostatniej zmiany:
2022-03-09

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o postanowieniu znak: WOO-I.420.15.2021.KT.30 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Decyzji z dnia 21.01.2022 r. znak: WOO-I.420.15.2021.KT.24 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa przyłącza gazowego W/C DN300 do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik (alicja)
Data wytworzenia:
2022-02-15
Data publikacji:
2022-02-15
Data ostatniej zmiany:
2022-02-15

Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu profilaktyki, kultury oraz sportu

Ikona statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych  zadań publicznych z zakresu profilaktyki, kultury oraz sportu

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Gabriel Pak (gabriel_pak)
Data wytworzenia:
2022-02-08
Data publikacji:
2022-02-08
Data ostatniej zmiany:
2022-02-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.6.2016.KT.27 z dnia 28.01.2022 r. w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów” dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alicja Szlufik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-02-01
Data ostatniej zmiany:
2022-02-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-12 14:48:12, zmian dokonał(a): Klaudia Misiewicz

WCAG 2.0 (Level AA)