Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Ogłoszenie Wójta Gminy Miedziana Góra o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowości Kostomłoty Drugie, przy ulicy Szkolnej, oznaczonych jako działki nr 1007 i 1096 obręb 0005.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-07-18
Data publikacji:
2019-07-19
Data ostatniej zmiany:
2019-07-19

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 08.07.2019 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0290T na odc. od km 4+770 do km 5+260, tj. od ul. Łazy w kierunku wschodnim na dł. odcinka 490 m w msc. Miedziana Góra".

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-17
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 01.07.2019 r. dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ciagu pieszo-rowerowego przy DW 750na odcinku od km 0+000 do km 13+919" .

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-07-03
Data publikacji:
2019-07-03
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. wyznaczenia nowego terminu na rozpatrzenie odwołań od decyzji RDOŚ w Kielcach ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" ..."

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-13
Data ostatniej zmiany:
2019-06-13

Podstawowa kwoty dotacji dla przedszkoli w gminie Miedziana Góra na 2019 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Gabriel Pak
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2019-06-10
Data publikacji:
2019-06-12
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 16.05.2019 r. dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919".

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2019-05-20
Data publikacji:
2019-05-20
Data ostatniej zmiany:
2019-05-22

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 15-04-2019 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.16.2017.DG, którą orzekł ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obręb Kostomłoty II jako działka nr 27/52 o pow. 0,0235 ha stanowi mienie gminne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-04-18
Data publikacji:
2019-04-18
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 15-04-2019 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.10.2016.DG, którą orzekł:

Zbieranie statystyk

1. Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Kostomłoty I jako działki nr: 58/1, 58/2, 241, 702/5, 702/6, 725/2, 740, 802/1, 802/2 o łącznej powierzchni 1,1175 ha oraz obręb Kostomłoty II jako działki nr: 833, 835/1, 1261/1, 1261/2, 1511, 2234 o łącznej powierzchni 1,7427 ha stanowi mienie gminne.

2. Umorzyć postępowanie w części dotyczącej ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana góra obręb Kostomłoty II jako działka nr 835/2 stanowi mienie gminne.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-04-18
Data publikacji:
2019-04-18
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedziana Góra w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-12
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w 2019 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2019-02-27
Data publikacji:
2019-02-27
Data ostatniej zmiany:
2019-02-27

Obwieszczenie dotyczące prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 346011T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa, oraz na działce drogowej nr 399 w msc. Ćmińsk, o łącznej długości 1 790 m, gmina Miedziana Góra”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-02-27
Data publikacji:
2019-02-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2019-02-08
Data publikacji:
2019-02-08
Data ostatniej zmiany:
2019-02-08

Wójt Gminy Miedziana Góra na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu sportu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2019-01-31
Data publikacji:
2019-01-31
Data ostatniej zmiany:
2019-01-31

Obwieszczenie dotyczące prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 346011T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa, oraz na działce drogowej nr 399 w msc. Ćmińsk, o łącznej długości 1 790 m, gmina Miedziana Góra”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2019-01-22
Data publikacji:
2019-01-22
Data ostatniej zmiany:
2019-01-22

Wójt Gminy Miedziana Góra na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2019-01-07
Data publikacji:
2019-01-07
Data ostatniej zmiany:
2019-01-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-09 14:19:51, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)